Slivenec

Hřbitovní kříž
The cemetery panoramic picture
The cemetery panoramic picture
The cemetery panoramic picture
The cemetery panoramic picture
Basic information

Village namePraha - Slivenec
Number of residents886 (1900), 1729 (1930), 1930 (2006)
Number of houses1 063 (2008), 17 (1660), 48 (1825), 121 (1921)
Map positionwww.mapy.cz
GPS50°01'09.08"N,14°21'57.77"E
Last pictures July 25, 2007

Zdokumentován je celý hřbitov. Fotografování proběhlo v dubnu až červenci 2007.

History

Slivenec je katastrálním územím Prahy o rozloze 5,66 km2. Je zde evidováno 51 ulic a 970 adres. Žije zde 1947 obyvatel. K Praze byl připojen roku 1974.

Archeologické nálezy počínají paleolitickými pazourky. Z pozdní doby kamenné byl zjištěn kostrový hrob šňůrové keramiky, knovízskou kulturu prokazují kulturní jámy se soudobou keramikou. Z hradištní kultury byly nalezeny záušnice, kostrový hrob a nádobka ze slovanského hrobu.

Roku 1253 Král Václav potvrdil Slivenec špitálu sv. Františka

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
František Brejcha, †1.9.1852 (43)
Barbora Brejchová, †17.4.1854 (32)
Barbara, Frantisek, Franz, Brejchova, Brych, Brychova, Brychová, Brychta, Brychtova, Brychtová 
Kaderabkova, Kaderabek, Kadeřábek, Kadeřábková 
Rodina Brejchova
Karel Brejcha, hostinský z Holině č.p. 11, *24.11.1877 - †31.7.1936
Kaja, Kája, Karl, Brejchová, Brych, Brychova, Brychová, Brychta, Brychtova, Brychtová, Holyne, Holyně 
Antonín Hanzlík, †30.7.1912 (22)
Antonín Velan, *16.1.1914 - †16.1.1929
Jaroslav Velan, *13.8.1908 - †22.9.1931
Antonín Hanzlík, *31.10.1861 - †16.9.1939
Simackova, Anton, Antonin, Antonius, Jara, Jára, Jarka, Hanzlik, Hanzlikova, Hanzlíková, Simacek, Šimáček, Šimáčková, Velán, Velanova, Velanová, Velánová 
Rodina Slavíkova
František Slavík, rolník, *6.3.1910 - †3.12.1996
Jan Slavík, rolník v Slivenci, †2.9.1894 (52)
Marie Slavíková roz. Sílová, choť jeho, †27.2.1924 (82)
František Slavík, rolník v Slivenci, †28.7.1939 (74)
M. Slavíková roz. Ženíšková, *19.11.1871 - †22.12.1960
Blaženka Slavíková, *1892 - †1902
Marie Slavíková roz. Vejvodová, *29.1.1911 - †3.6.2002
Blaza, Blazena, Bláža, Blažena, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Sila, Síla, Silova, Slavik, Slavikova, Vejvoda, Vejvodova, Zenisek, Zeniskova, Ženíšek, Slivenec 
Kateřina Marešová, *12.12.1823 - †26.7.1906
Magdaléna Burleová roz. Marešová, *12.1.1857 - †12.6.1934
František Burle, *25.12.1853 - †17.5.1941
Anna Burleová roz. Michálková, *12.2.1894 - †14.4.1946
Josef Burle, *10.1.1894 - †19.6.1967
Alois Petráš, *27.10.1891 - †21.5.1959
Božena Petrášová roz. Michálková, *30.4.1896 - †27.8.1960
Karel Šulc, *24.3.1878 - †12.4.1949
Anežka Šulcová roz. Fišerová, *22.7.1880 - †27.5.1961
Karel Šulc, *23.7.1906 - †4.5.1966
Blanka Trnková roz. Šulcová, *21.10.1944 - †9.3.1996
Věra Šulcová roz. Burleová, *23.12.1919 - †28.2.2004
Rodina Šulcova
Petráčkova, Petrákova, Petránkova, Petroušova, Anezka, Anne, Anni, Bozena, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Magdalena, Vera, Burleova, Burlo, Burlova, Burlová, Fiser, Fiserova, Fischer, Fischerova, Fischerová, Fišer, Mares, Maresova, Mareš, Michalek, Michálek, Michalkova, Petracek, Petrackova, Petráček, Petráčková, Petrak, Petrák, Petrakova, Petráková, Petranek, Petránek, Petrankova, Petránková, Petras, Petrasova, Petrous, Petrousova, Petrouš, Petroušová, Schulz, Schulzova, Schulzová, Sulc, Sulcova, Trnka, Trnkova 
Rodina Haladova
Miluše Haladová, *20.3.1924 - †17.1.1998
Václav Halada, *6.9.1922 - †10.3.1999
Miloslava, Miluse, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl 
Josef Kulíšek, *23.5.1883 - †18.7.1962
Kulisek, Kuliskova, Kulíšková 
Unreadable
 
Anička Stuchlíková(?), *29.11.1919 - †16.11.1937
Dušan Lokvenc, *28.3.1930 - †31.1.1974
Rodina Stuchlíkova, z Holině
Stuchlikova, Anna, Anne, Anni, Dusan, Lokvencova, Lokvencová, Stuchlik, Stuchlík, Holyne, Holyně 
Rodina Koldova
Rodina Knotkova
Knotek, Knotková, Kolda, Koldová 
Rodina Vachova
Sternbergova, Sternberkova, Šternbergova, Váchova, Sternberg, Sternberk, Šternberg, Šternbergová, Šternberk, Šternberková, Vach, Vacha, Vácha, Vachová, Váchová 
Kaderabkova, Kaderabek, Kadeřábek, Kadeřábková 
Rodina Holečkova
Vítězslava Synáková, *19.11.1943 - †3.3.1979
Bartunkova, Holeckova, Vitezslava, Bartunek, Bartůněk, Bartůňková, Holecek, Holeček, Holečková, Synak, Synák, Synakova 
Rodina Novákova
Novakova, Novak, Novák, Nováková 
Rodina Lesákova
Marie Lesáková, *27.8.1884 - †12.12.1933
Marta Lesáková, *1945 - †1981
Josef Lesák, *2.3.1911 - †10.10.1986
Mana, Máňa, Maria, Marina, Lesak, Lesakova 
Kindermann, Kindermannová 
Noname
 
Rodina Arnoldova
Antonín Krotil, *10.8.1920 - †7.11.1987
Arnoltova, Anton, Antonin, Antonius, Arnold, Arnoldová, Arnolt, Arnoltová, Krotilova, Krotilová 
Rodina Dostálova
Dostalova, Dostal, Dostál, Dostálová 
Rodina Novákova
Novakova, Simackova, Novak, Novák, Nováková, Simacek, Šimáček, Šimáčková 
Rodina Vetyškova
Vetyskova, Vetyska, Vetyška, Vetyšková 
Rodina Pancova
Božena Šimáčková roz. Zýková, *27.10.1912 - †7.6.1956
Bozena, Panc, Pancová, Simacek, Simackova, Šimáček, Zika, Zíka, Zikova, Ziková, Zíková, Zyka, Zýka, Zykova 
Rodina Váchova
Vachova, Vach, Vacha, Vácha, Vachová, Váchová 
Antonín Jeřábek, *16.6.1889 - †16.2.1953
Anna Jeřábková, *20.11.1885 - †16.3.1954
Marie Hadrovská, *8.9.1919 - †26.3.1970
Josef Hadrovský, *22.10.1915 - †16.6.1997
Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hadrovska, Hadrovsky, Jerabek, Jerabkova 
Rodina Šilhova
Josef Šilha, *20.1.1909 - †14.1.1960
Silha, Silhova, Šilhová 
Vlasta Žufníčková, *4.8.1912 - †11.6.1990
Václav Žufníček, *30.10.1911 - †25.11.1983
Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zufnicek, Zufnickova 
Rodina Haladova
Rodina Kotoučova
Rodina Sankotova
Kotoucova, Ruzickova, Halada, Haladová, Kotouc, Kotouč, Kotoučová, Ruzicka, Růžička, Růžičková, Sankot, Sankotová 
Rodina Benešova
Benesova, Podzemskych, Benes, Beneš, Benešová, Podzemska, Podzemská, Podzemsky, Podzemský 
Jana Marušková, *23.8.1912 - †17.2.1989
Josef Adamka, *13.8.1911 - †28.9.1993
Rodina Nových
Anna Nová, *1897 - †26.4.1969
Václav Nový, *17.7.1897 - †18.2.1965
Novych, Anne, Anni, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Adamek, Adámek, Adamkova, Adamková, Adámková, Marusek, Maruskova, Marušek, Nova, Novy 
Cervenkova, Bezchleb, Bezchleba, Bezchlebová, Cervenka, Červenka, Červenková 
Anna Všetičková, *22.6.1923 - †17.6.1970
Cermakova, Vsetickova, Anne, Anni, Cermak, Čermák, Čermáková, Vseticka, Všetička 
Rodina Ryskova
Rodina Šturmova
Rejzkova, Rezkova, Sturmova, Rejzek, Rejzková, Rezek, Rezková, Ryska, Rysková, Sturm, Sturma, Šturm, Šturma, Šturmová 
Miloš Hüttig, *7.4.1899 - †24.1.1963
Vlasta Hüttigová, *15.2.1901 - †9.7.1964
Jan Kloud, *22.12.1884 - †27.5.1966
Aloisie Kloudová, *15.8.1892 - †2.5.1973
ing. Jan Kloud, *26.5.1914 - †23.2.1996
Aloisia, Hans, Honza, Ján, Milo, Milos, Miloslav, Huttig, Huttigova, Kloudova 
Ladislav Přibyl, *24.12.1924 - †22.9.1968
Berta Přibylová, *5.8.1924 - †2.5.1977
František Přibyl, *6.9.1919 - †18.10.2001
Zuzana Přibylová, *20.11.1910 - †30.6.2003
František Přibyl, *25.11.1951 - †27.2.2002
Frantisek, Franz, Lada, Láďa, Sousana, Pribyl, Pribylova 
Rodina Tymichova
Rodina Černých
Cernych, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Černá, Černý, Tymich, Tymichová 
Rodina Novákova
Novakova, Novak, Novák, Nováková 
Rodina Novotných
ing. Alois Novotný, *18.6.1891 - †12.1.1941
Anna Novotná, *25.8.1893 - †26.7.1978
Novotnych, Anne, Anni, Novotna, Novotny 
Noname, Id 221
 
Rodina Borovanova
Antonín Vraný, †29.9.1933 (56)
Anna Vraná, *28.7.1878 - †26.6.1969
Kulisanova, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Borovan, Borovanová, Kulisan, Kulišan, Kulišanová, Vrana, Vrany 
Noname
 
Milada Danihelková, *28.12.1932 - †21.11.2003
Danihelka, Danihelkova 
Sarbochova, Sarboch, Sarbochová, Šarboch, Šarbochová 
František Havlík, z Lochkova, *8.3.1900 - †17.11.1944
Václav Štědrý, *27.9.1873 - †29.6.1955
Františka Havlíková, *21.10.1907 - †9.11.1968
Josefa Štědrá, *13.3.1879 - †24.12.1970
Helena Štědrá, *16.12.1907 - †5.6.1973
Marie Klabíková, *23.1.1930 - †22.4.1991
Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Havlik, Havlikova, Klabik, Klabík, Klabikova, Stedra, Stedry, Lochkov 
Rodina Neumannova, z Holyně
Neumanova, Neuman, Neumann, Neumannová, Neumanová, Holyne 
Noname, Id 228
 
Rodina Pojslova
Havlickova, Havličkova, Havlicek, Havliček, Havlíček, Havličková, Havlíčková, Pojsl, Pojslová 
Rodina Šebíkova
Rodina Dunova
Sebikova, Duna, Dunová, Sebik, Šebík, Šebíková 
Rodina Jehnětova
Rodina Novákova
Jehnetova, Novakova, Jehnet, Jehnět, Jehnětová, Novak, Novák, Nováková 
Květoslava Zahrádková, *29.8.1926 - †4.5.1998
Miroslav Zahrádka, *1912 - †2.5.2000
Kvetoslava, Kvetuse, Květuše, Zahradka, Zahradko, Zahrádko, Zahradkova 
Rodina Králova
Kralova, Rozumberkova, Zapotockych, Zápotockých, Zemlickova, Kral, Král, Králová, Rozumberk, Rožumberk, Rožumberková, Zapotocka, Zapotocky, Zápotocký, Zemlicka, Žemlička, Žemličková 
Rodina Krotilova, z Holině
Rodina Patkova, z Holině
Františka Patková, *14.12.1881 - †19.11.1933
Václav Patka, *18.11.1871 - †19.8.1940
Marie Patková, *8.9.1908 - †4.4.1986
Václav Patka, *5.2.1912 - †11.10.1996
Pátkova, Frantiska, Franziska, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Krotil, Krotilová, Patek, Pátek, Pátková, Holyne, Holyně 
Karizkova, Travnickova, Bezchleb, Bezchleba, Bezchlebová, Karizek, Kařízek, Kařízková, Travnicek, Trávníček, Trávníčková 
Rodina Knotkova
Marie Knotková, *1875 - †1948
Antonín Knotek, *1909 - †1949
Antonie Knotková, *1910 - †2001
Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Mana, Máňa, Maria, Marina 
Rodina Zemanova
Dvorakova, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Zeman, Zemanová 
Noname, Id 184
 
Rodina Volfova
Oldřich Volf, *14.2.1946 - †25.7.1981
Marie Volfová, *6.3.1920 - †14.2.1990
Mana, Máňa, Maria, Marina, Oldrich, Wolf, Wolfova, Wolfová 
František Kratochvíl, *28.11.1902 - †9.2.1984
Vladimír Kratochvíl, *12.10.1946 - †20.11.1995
Marie Kratochvílová, *9.10.1911 - †16.5.2001
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vladimir, Kratochvil, Kratochvilova 
Rodina Vailichova
Vailich, Vailichová 
Rodina Kotova
Vojtěch Kot, *28.11.1989 - †2.5.1990
Vojtech, Kotová, Kott, Kottova, Kottová 
Rodina Vraných
Vranych, Vrana, Vraná, Vrany, Vraný 
Rodina Musilova, z Cikánky
Růžena Lebedová, *4.2.1907 - †22.11.1980
Ruzena, Lebeda, Lebedova, Musil, Musilová, Cikanka, Cikánka 
Noname, Id 176
 
Nemeckova, Nemecek, Němeček, Němečková 
Rodina Kubařova
Rodina Kotalova
Kubarova, Kotal, Kotalová, Kubar, Kubař, Kubařová 
Noname, Id 544
 
Jitka Říhová, *26.6.1935 - †9.9.1990
Radek Říha(?), *16.4.1963 - †27.12.1997
Radko, Riha, Rihova 
Rodina Vraných
Vranych, Vrana, Vraná, Vrany, Vraný 
Rodina Tichých
Josefa Tichá, *3.10.1910 - †25.9.1976(?)
Tichych, Ticha, Tichy, Tichý 
Rodina Havránkova(?)
Rodina Schillerova(?)
Havrankova, Havranek, Havránek, Havránková, Schiller, Schillerová 
Rodina Vejvodova
Rodina Slavíkova
Slavikova, Slavik, Slavík, Slavíková, Vejvoda, Vejvodová 
Rodina Bláhova
Josef Bláha, *8.4.1894 - †24.2.1961
Blaha, Blahova, Blahová, Bláhová 
Stovickova, Stovicek, Šťovíček, Šťovíčková 
Rodina Novotných
Rodina Drdova
Miroslav Drda, *21.7.1929 - †12.5.1991
Novotnych, Drdová, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný 
Rodina Trmalova
Rodina Majerova
Maierova, Mayerova, Maier, Maierová, Majer, Majerová, Mayer, Mayerová, Trmal, Trmalová 
Rodina Kotoučova
Kotoucova, Kotouc, Kotouč, Kotoučová 
Rodina Novotných
Antonie Stejskalová, *17.8.1894 - †10.9.1971
Novotnych, Antonia, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Stejskal 
Josef Růžička, *9.3.1891 - †12.2.1964
Božena Růžičková, *5.4.1901 - †20.10.1983
Vratislav Růžička, *8.11.1922 - †3.5.1990
Jiřina Růžičková, *5.6.1931 - †5.3.1999
Bozena, Jirina, Ruzicka, Ruzickova 
Rodina Pivodova
Pivoda, Pivodová 
Rodina Flugelova
Veselikova, Flugel, Flugelová, Veselik, Veselík, Veselíková 
Rodina Hradova
Rodina Karnetova
Hrad, Hradová, Karnet, Karnetová 
Noname
 
Rodina Černých
Václav Černý, rolník, *2.10.1917 - †11.2.2004
Václav Černý, *11.3.1946 - †3.3.2007
Cernych, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Černá 
Anna Šteffková, *20.3.1918 - †15.10.1979
Josef Šteffek, *19.3.1911 - †24.10.1979
Anne, Anni, Steffek, Steffkova 
Rodina Pinkasova
Dvorakova, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Pinkas, Pinkasová 
Rodina Otčenáškova, z Lochkova
Rodina Rendlova, z Lochkova
Otcenaskova, Otcenasek, Otčenášek, Otčenášková, Rendl, Rendlová, Lochkov 
Rodina Vlčkova
Rohlickova, Vlckova, Rohlicek, Rohlíček, Rohlíčková, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Dvorakova, Simackova, Vrseckych, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Simacek, Šimáček, Šimáčková, Vrsecka, Vrsecky, Vršecká, Vršecký 
Rodina Hančlova
Rodina Žižkova
Josef Hančl, *1942 - †1992
Zizkova, Hancl, Hanclova, Hančlová, Zizka, Žižka, Žižková 
Rodina Králova
Rodina Novákova
Rodina Štolova
Kralova, Novakova, Stolova, Kral, Král, Králová, Novak, Novák, Nováková, Stola, Štola, Štolová 
Meskarova, Meskar, Meskář, Meskářová 
Marie Holá roz. Matoušková, *25.3.1888 - †12.3.1968
Bohuslav Holý, *15.11.1910 - †9.4.1971
Čeněk Holý, *19.11.1884 - †2.1.1977
Cenek, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hola, Holy, Matousek, Matouskova, Matoušek 
Janovskych, Janovska, Janovská, Janovsky, Janovský 
Rodina Ryskova
Rejzkova, Rezkova, Rejzek, Rejzková, Rezek, Rezková, Ryska, Rysková 
Rodina Filípkova
Cervenkova, Filipkova, Janouskova, Sarbochova, Cervenka, Červenka, Červenková, Filipek, Filípek, Filípková, Janousek, Janoušek, Janoušková, Sarboch, Sarbochová, Šarboch, Šarbochová 
Rodina Landova
Rodina Šubertova
Anna Šubertová, *1858 - †1978
Subertova, Anne, Anni, Landa, Landová, Subert, Šubert 
Rodina Pánkova
Rodina Šedivých
Pankova, Sedivych, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková, Sediva, Sedivy, Šedivá, Šedivý 
Rodina Kosova
Kosikova, Kosíkova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová 
Rodina Pinkasova
Rodina Zdeňkova
Zdenkova, Pinkas, Pinkasová, Zdenek, Zdeněk, Zdeňková 
Rodina Musilova
Josefa Musilová, *1.11.1882 - †14.12.1933
Josef Musil, *14.3.1879 - †21.12.1956
František Musil, *13.5.1909 - †29.8.1967
Božena Musilová, *12.12.1905 - †21.12.1972
Václav Musil, *23.9.1905 - †2.8.1979
Bozena, Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl 
Rodina Brejchova
Brychova, Brychtova, Brejcha, Brejchová, Brych, Brychová, Brychta, Brychtová 
Rodina Holečkova
Cepickova, Holeckova, Cepicka, Čepička, Čepičková, Holecek, Holeček, Holečková 
Rodina Márova
Marova, Marrova, Mara, Mára, Márová, Marra, Marrová 
Rodina Vejvodova
Vejvoda, Vejvodová 
František Vejvoda, z Holyně
Františka Vejvodová, z Holyně
Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Vejvodova, Holyne 
Rodina Plecitých
Plecitych, Vyhnankova, Plecita, Plecitá, Plecity, Plecitý, Stejskal, Stejskalová, Vyhnanek, Vyhnánek, Vyhnánková 
Rodina Vamberova
Wamberova, Vambera, Vamberová, Wambera, Wamberová 
Rodina Forejtova
Antonín Forejt, *16.2.1897 - †14.1.1956
Františka Forejtová, *10.1.1901 - †22.8.1975
Miroslav Forejt, *24.8.1925 - †5.3.1987
Anton, Antonin, Antonius, Frantiska, Franziska 
Rodina Červova
Cervova, Cerv, Červ, Červová 
Rodina Drtinova
Doskocilova, Doskocil, Doskočil, Doskočilová, Drtina, Drtinová 
Rodina Kovtanova
Kovtan, Kovtanová 
Josefa Volfová, *1878 - †1932
Josef Volf, *Unreadable - †1942(?)
Unreadable
Volfova, Wolf, Wolfova, Wolfová 
Rodina Feřtova
Fertova, Fert, Feřt, Feřtová 
Rodina Slavíkova
Rodina Kloučkova
Anna Kloučková, *29.2.1880 - †2.6.1953
ThMgr. Bedřich Klouček, *18.7.1909 - †25.5.1954
Marie Kloučková, *7.1.1909 - †8.6.1989
Slavikova, Anne, Anni, Bedrich, Fritz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kloucek, Klouckova, Slavik, Slavík, Slavíková 
Rodina Liškova
Jarmila Zdeborská, *22.3.1923 - †29.1.1944
Liskova, Liska, Liška, Lišková, Zdeborska, Zdeborsky, Zdeborský 
Rodina Görglova
Ladislav Görgl, rolník, *20.7.1873 - †4.12.1945
Ladislav Görgl, rolník, *23.10.1919 - †11.9.1992
Marie Görglová, *7.12.1924 - †8.1.2000
Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Gorgl, Gorglova 
Noname, Id 114
 
Rodina Fílova
Rodina Kolínova
Rodina Jůrova
Rodina Šimkova
Zdeňka Kolínová, *31.10.1919 - †20.10.1982
Václav Kilín, *22.5.1918 - †14.5.1990
Filova, Jurova, Kolinova, Simkova, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zdena, Zděna, Zdenka, Fil, Fíl, Filová, Fílová, Jura, Jůra, Jůrová, Kilin, Kilinova, Kilínová, Kolin, Kolín, Simek, Šimek, Šimková 
Rodina Volfova
Rodina Zychova
Wolfova, Zichova, Volf, Volfová, Wolf, Wolfová, Zich, Zichová, Zych, Zychová 
Rodina Volfova
Antonie Volfová, *18.6.1871 - †25.9.1937
Václav Volf, *4.5.1870 - †9.4.1916
Františka Krotilová roz. Volfová, *19.5.1903 - †17.7.1964
Simackova, Antonia, Frantiska, Franziska, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Krotil, Krotilova, Simacek, Šimáček, Šimáčková, Wolf, Wolfova, Wolfová 
Rodina Mrázkova
Rodina Skálova
Mrazkova, Skalova, Mrazek, Mrázek, Mrázková, Skala, Skála, Skálová 
Rodina Holovských, z Holyně
Holovskych, Holovska, Holovská, Holovsky, Holovský, Holyne 
Cervenkova, Horackova, Cervenka, Červenka, Červenková, Horacek, Horáček, Horáčková 
Boženka Jedličková, *20.2.1910 - †21.1.1946
Františka Šišková, *27.2.1880 - †17.8.1960
Jan Šiška, *22.2.1881 - †18.8.1960
Jiří Jedlička, *3.11.1933 - †15.11.1965
Václav Jedlička, *4.9.1908 - †19.1.1973
Josef Keclík, *22.1.1935 - †12.5.1986
Bozena, Božena, Frantiska, Franziska, Hans, Honza, Ján, Jiri, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Jedlicka, Jedlickova, Keclik, Keclikova, Keclíková, Siska, Siskova 
Anna Holubová, *7.6.1885 - †23.1.1963
Felix Holub, *9.10.1885 - †11.2.1963
Miroslav Holub, * - †
Anne, Anni, Holubova 
Rodina Haladova
Rodina Blažkova
Rodina Bílkova
Václav Halada, člen spolku voj, vysloužilců, †19.12.1899 (39)
Bilkova, Blazkova, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bilek, Bílek, Bílková, Blazek, Blažek, Blažková, Haladová 
Kottnauer, Kottnauerová 
Noname, Id 126
 
Dolezalova, Kolinskych, Kozohorskych, Dolezal, Doležal, Doležalová, Kolinska, Kolínská, Kolinsky, Kolínský, Kozohorska, Kozohorská, Kozohorsky, Kozohorský 
Rodina Šimáčkova, z Cikánky
Simackova, Simacek, Šimáček, Šimáčková, Cikanka, Cikánka 
Wácslaw Žežulka, mistr kamenický, †9.3.1847 (48)
Kateřina Žežulková roz. Laštovková, choť jeho, †6.5.1870 (70)
Wácslaw Žežulka, mistr kamenický, *1.10.1827 - †27.9.1867
Josef Žežulka, †5.10.1886 (20)
Wácslaw Žežulka, mistr kamenický, †3.6.1887 (32)
Wácslaw Žežulka, *19.5.1886 - †13.10.1887
Karel Žežulka, *13.8.1861 - †17.10.1888
Julie Lukášová, *17.3.1860 - †5.3.1923
Josef Lukáš, *23.2.1863 - †14.1.1940
Antonín Lukáš, *20.4.1929 - †22.12.1978
Zezulkovic, Žežulkova, Anton, Antonin, Antonius, Julia, Júlia, Kaja, Kája, Karl, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Vaclav, Václav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wenzel, Wenzl, Lastovka, Lastovkova, Laštovka, Lašťovka, Lašťovková, Lukas, Lükas, Lukasova, Lükasová, Zezulka, Zezulkova 
Marie Bořutová, *2.2.1909 - †12.9.1986
Ladislav Bořuta, *13.6.1909 - †9.1.1962
Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Boruta, Borutova 
Jan Velíšek, *1821 - †1899
Anna Velíšková, *1833 - †1920
Václav Mašek, *6.6.1871 - †23.5.1921
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Velisek, Veliskova 
Josef Koman, *9.7.1895 - †12.10.1956
Antonie Komanová, *30.12.1899 - †24.7.1980
Václav Rybáček, *22.7.1930 - †24.5.1983
Antonia, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Komanova, Rybacek, Rybackova, Rybáčková 
Rodina Klabíkova
Helena Klabíková, *1.11.1884 - †2.10.1921
Klabikova, Klabik, Klabík 
František Novák, *23.6.1851 - †14.9.1930
Františka Nováková, *6.1.1868 - †18.10.1941
Anna Krpounová, *8.12.1884 - †6.9.1928
Anne, Anni, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Krpoun, Krpounova, Novak, Novakova 
Alois Šlehofr, *1.1.1891 - †2.10.1955
Slehofr, Slehofrova, Šlehofrová 
Rodina Vávrova
Marie Vávrová roz. Chalupová, *17.10.1897 - †26.2.1934
Maruška Vávrová, *11.8.1921 - †27.2.1938
Emil Matouš, *28.9.1877 - †1.6.1957
Josefa Vávrová roz. Matoušová, *16.10.1906 - †27.4.1969
Josef Vávra, *4.4.1897 - †26.4.1974
Mana, Máňa, Maria, Marina, Chalupa, Chalupova, Matous, Matousova, Vavra, Vavrova, Wawra, Wawrova, Wawrová 
Rodina Brejchova
Brychova, Brychtova, Ruzickova, Brejcha, Brejchová, Brych, Brychová, Brychta, Brychtová, Ruzicka, Růžička, Růžičková 
Rodina Holovská
Rodina Špirkova
Holovskych, Holovských, Spirkova, Špírkova, Holovska, Holovsky, Holovský, Spirek, Spirk, Špirek, Špírek, Špirk, Špirková, Špírková 
Rodina Slavíkova
Slavikova, Slavik, Slavík, Slavíková 
Rodina Cmíralova
Rodina Babičkova
Libuše Radová roz. Cmíralová, *1.3.1929 - †11.1.1953
Babickova, Cmiralova, Libuse, Babicek, Babicka, Babiček, Babička, Babičková, Cmiral, Cmíral, Rada, Radova 
Martin Mašek, z Lochkova, †14.8.1867
Josefa Mašková provd. Vorlíčková, jeho manželka, †31.7.1899
Emanuel Mašek, úředník, *30.7.1903 - †25.9.1925
Masek, Maska, Maskova, Maška, Vorlicek, Vorlickova, Vorlíček, Lochkov 
Rodina Zuskova
Prokupkova, Prokupek, Prokůpek, Prokůpková, Zuska, Zusková 
Eduard Bočoun, správce sladoven v.v., *20.7.1866 - †3.8.1937
Vladimír Bočoun, *10.5.1900 - †28.5.1966
Ed., Edvard, Vladimir, Bocoun, Bocounova, Bočounová 
Rodina Žilinova
Josef Žilina, rolník, †20.7.1934 (66)
Anežka Žilinová, †3.9.1942 (64)
Josef Žilina, rolník, †14.8.1968 (61)
Zdeňka Žilinová, †26.10.2003 (96)
Anezka, Zdena, Zděna, Zdenka, Zilina, Zilinova 
Rodina Žilinova
Václav Žilina, rolník v Slivenci, *3.3.1862 - †17.2.1892
Anastázie Žilinová, manželka, *30.11.1863 - †9.8.1928
Libuše Žilinová, vnučka, *5.6.1922 - †2.2.1924
Josef Stádník, rolník, *23.1.1861 - †14.11.1935
Václav Žilina, rolník, *25.1.1891 - †4.12.1950
Anastazie, Libuse, Stazicka, Stázička, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Stadnik, Stadnikova, Stádníková, Zilina, Zilinova, Slivenec 
Rodina Kostkova
Rodina Černých
Rodina Vítkova
Josef Pavlis
Cernych, Vitkova, Anne, Anni, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Černá, Černý, Kostka, Kostková, Pavlisova, Pavliš, Pavlišová, Vitek, Vítek, Vítková 
Ruzickova, Bezchleb, Bezchleba, Bezchlebová, Ruzicka, Růžička, Růžičková 
Bedřich Liška, *10.7.1907 - †21.7.1932
Magda Kostková, *18.2.1889 - †3.7.1951
Bedrich, Fritz, Kostka, Kostkova, Liska, Liskova, Lišková 
Rodina Bejlkova
Jarmila Bejlková, *13.5.1922 - †6.12.2002
Jan Bejlek, *12.12.1910 - †8.6.1992
Zufnickova, Hans, Honza, Ján, Zufnicek, Žufníček, Žufníčková 
Rodina Vlčkova
Kristufkova, Krištůfkova, Krystufkova, Krystuvkova, Kryštůvkova, Vlckova, Kristufek, Kristufková, Krištůfek, Krištůfková, Krystufek, Krystuvek, Kryštůfek, Kryštůfková, Kryštůvek, Kryštůvková, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Holmanova, Anne, Anni, Hollmann, Hollmannová, Holman, Holmanová, Novak, Novák, Novakova 
Antonie Horová, *27.5.1890 - †25.5.1981
Antonia, Hora, Horova 
Rodina Boučkova
Bouckova, Boucek, Bouček, Boučková, Zvelebil, Zvelebilová 
Kratochvilova, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvílová 
Rodina Mráčkova
Rodina Husova
Mrackova, Hus, Husová, Mracek, Mráček, Mráčková 
Rodina Podzemských, z Holyně
Podzemskych, Podzemska, Podzemská, Podzemsky, Podzemský, Holyne 
Vodsolsonova, Vodsolson, Vodsolsoň, Vodsolsoňová 
Rodina Kalinova
Reznickova, Kalina, Kalinová, Reznicek, Řezníček, Řezníčková 
Rodina Koudelkova
Bohumil Kot, *13.8.1921 - †27.9.1982
Kotova, Kotová, Kott, Kottova, Kottová, Koudelka, Koudelková 
Barbora Žežulková, *4.2.1823 - †4.12.1889
Ludmila Žežulková, *29.8.1850 - †16.1.1901
Jan Žežulka, mistr kamenický, *12.7.1818 - †21.1.1911
Emilie Žežulková, dcera správce mram. lomů, *19.10.1901 - †18.1.1922
Anna Žežulková, choť správce mram. lomů, *16.9.1867 - †5.9.1925
Marie Malá roz. Žežulková, vdova po vrchním oficiálu, *9.6.1897 - †2.11.1939
Marie Žežulková roz. Márová, *14.1.1909 - †1.10.1953
Anne, Anni, Barbara, Emiliana, Emiliána, Emílie, Hans, Honza, Ján, Lidmila, Mana, Máňa, Maria, Marina, Mala, Maly, Malý, Mara, Mára, Marova, Marra, Marrova, Marrová, Zezulka, Zezulkova 
Rodina Dolečkova
Doleckova, Dolecek, Doleček, Dolečková 
Rodina Kouckých
Kouckych, Koucka, Koucká, Koucky, Koucký 
Alžběta Koišová, ve Slivenci
Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Kois, Koisova, Koiš, Slivenec 
Josef Hanzlík, domkář ze Slivence, †3.9.1900 (80)
Anna Hanzlíková, choť jeho, †24.12.1916 (86)
Františka Charvátová, *3.10.1846 - †29.5.1921
František Cmíral, obchodník, *9.12.1868 - †24.12.1944
Františka Cmíralová, †15.7.1957 (86)
Anne, Anni, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Cmiral, Cmiralova, Hanzlik, Hanzlikova, Charvat, Charvát, Charvatova, Slivenec 
Vechtikova, Vechtíkova, Vechtik, Vechtík, Věchtík, Vechtíková, Věchtíková 
Rodina Drtinova
Josef Liška
Vlasta Drtinová, *30.9.1925 - †4.8.1939
Vlasta Drtinová roz. Lišková, *8.8.1902 - †5.4.1947
Marie Drtinová, *30.4.1901 - †24.11.1972
František Drtina, *7.6.1899 - †8.8.1975
Hana Dolistová, *22.6.1924 - †3.6.1993
František Dolista, *14.11.1920 - †8.6.1993
František Liška, *21.1.1882 - †16.1.1963
Ing. František Drtina, *20.4.1930 - †17.4.1996
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Dolistova, Liska, Liskova 
Rodina Foltýnova
Foltynova, Foltyn, Foltýn, Foltýnová 
Rodina Bezikova
Bezchleb, Bezchleba, Bezchlebová, Bezika, Beziková 
Rodina Biňovcova
Binovcova, Biňovcová, Binovec, Biňovec 
Rodina Pekova
Rodina Křížova
Krizova, Kriz, Kříž, Křížová, Peka, Peková 
Josef Čermák, *24.1.1910 - †29.2.1974
Emilie Čermáková, 24.12.191030.5.1992
Milan Rak, *13.4.1941 - †24.11.1998
Miluše Hráchová, *24.5.1938 - †17.11.2002
Emiliana, Emiliána, Emílie, Miloslava, Miluse, Cermak, Cermakova, Hrach, Hrách, Hrachova, Rakova, Raková 
Rodina Pokorných
Pokornych, Pokorna, Pokorná, Pokorny, Pokorný 
Marie Šaňková, *27.8.1915 - †22.2.1999
Josefa Velcerová, *2.9.1891 - †9.2.1979
Mana, Máňa, Maria, Marina, Sanko, Sankova, Šaňko, Velcer, Velcerova 
Rodina Kolmanova
Blažena Kolmanová
Jiří Kolman
Blaza, Blazena, Bláža, Jiri 
Rodina Ryantova
Heinichova, Heinich, Heinichová, Heinisch, Heinischová, Ryant, Ryantová 
Josef Marek, *22.4.1874 - †24.1.1917
Věra Marková, *21.11.1901 - †11.5.1926
Antonie Marková, *19.11.1875 - †10.7.1950
Josef Marek, *30.8.1903 - †3.4.1977
Marie Marková, *21.9.1906 - †18.8.1988
Antonia, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vera, Marka, Marko, Markova 
Rodina Křížova
Krizova, Podzemskych, Kriz, Kříž, Křížová, Podzemska, Podzemská, Podzemsky, Podzemský 
Rodina Malých
Rodina Krotilova
Antonie Malá, *30.12.1896 - †21.10.1918
Antonín Malý, *24.12.1900 - †6.5.1923
Josef Malý, *12.10.1864 - †8.9.1944
Antonín Krotil, *17.1.1890 - †21.9.1944
Marie Malá, *5.11.1867 - †3.5.1949
Malych, Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Mana, Máňa, Maria, Marina, Krotilová, Mala, Maly 
Rodina Kostkova
Miloš Drahota, *19.1.1939 - †25.7.1998
Václav Drahota, *17.8.1911 - †12.6.1951
Josef Drahota, *2.2.1881 - †7.7.1955
Marie Drahotová, *12.1.1885 - †3.3.1964
Božena Drahotová, *25.3.1911 - †31.10.1991
Bozena, Mana, Máňa, Maria, Marina, Milo, Milos, Miloslav, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Drahotova, Kostka, Kostková 
Rodina Císařova
Cisarova, Cisar, Císař, Císařová 
Rodina Žákova
Zakova, Zak, Žák, Žáková 
Rodina Hrabětova
Rodina Paulusova
Hrabetova, Hrabeta, Hraběta, Hrabětová, Paulus, Paulusová 
Rodina Feřtrova
Fertrova, Fertr, Feřtr, Feřtrová 
Rodina Radova
Marie Radová, *10.8.1868 - †7.3.1923
Zdena Radová, vnučka, *3.12.1931 - †31.1.1932
Václav Rada, *6.2.1898 - †3.3.1943
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zděna, Zdenka, Zdeňka 
Rodina Koišova
Koisova, Kois, Koiš, Koišová 
Rodina Šedivých
Antonín Maršálek, *5.6.1898 - †6.12.1944 popraven
František Šedivý, *1894 - †1924
Josef Šedivý, *1868 - †1952
Marie Šedivá, *1873 - †1958
Václav Maršálek, *22.9.1923 - †29.3.1945 v konc. táboře
Božena, *1920 - †1941
Denda, *1910 - †1955
Sedivych, Anton, Antonin, Antonius, Bozena, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Marsalek, Marsalkova, Maršálková, Sediva, Sedivy 
Rodina Kutilova
Hermankova, Hermanek, Heřmánek, Heřmánková, Kutil, Kutilová 
Truneckova, Trunecek, Truneček, Trunečková 
Cicvarkova, Sternbergova, Sternberkova, Šternberkova, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Sternberg, Sternberk, Šternberg, Šternbergová, Šternberk, Šternberková 
Rodina Marešova
Rodina Rackova
Maresova, Mares, Mareš, Marešová, Racek, Racková 
Rodina Hodaňova
Hodanova, Hodáňova, Hodan, Hodaň, Hodáň, Hodanová, Hodaňová, Hodáňová 
Rodina Hrabákova
Hrabakova, Hrabak, Hrabák, Hrabáková 
Rodina Blažkova
Blazkova, Blazek, Blažek, Blažková 
Zapotockych, Mana, Máňa, Maria, Marina, Marsalek, Marsalkova, Maršálek, Zapotocka, Zápotocká, Zapotocky, Zápotocký 
Cicvarkova, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková 
Rodina Ryskova
Rejzkova, Rezkova, Rejzek, Rejzková, Rezek, Rezková, Ryska, Rysková 
Ladislav Mlčák, *24.3.1881 - †16.7.1941
Prochazkova, Lada, Láďa, Mlcak, Mlcakova, Mlčáková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Kroupova
Kroupa, Kroupová 
Dvorakova, Dvorak, Dvořák, Dvořáková 
Rodina Novákova
Rodina Halamova
Václav Novák
Josef Novák, *10.9.1905 - †28.5.1935
Josef Halama, *21.12.1910 - †1.5.1959
Magdalena Halamová, *3.6.1908 - †9.2.1984
Magdaléna, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Novak, Novakova, Nováková 
Rodina Holečkova
Holeckova, Holecek, Holeček, Holečková 
Rodina Hurdova
Ruzickova, Tahavskych, Hurda, Hurdová, Ruzicka, Růžička, Růžičková, Tahavska, Tahavská, Tahavsky, Tahavský 
Rodina Skálova
Skalova, Zufnickova, Skala, Skála, Skálová, Zufnicek, Žufníček, Žufníčková 
Václav Brejcha, rolník z Holině č. 1, *1836 v Kozolupech - †1877
Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Brejchova, Brejchová, Brych, Brychova, Brychová, Brychta, Brychtova, Brychtová, Holyne, Holyně, Kozolupy 
Kateřina Pařízková, *31.12.1865 - †14.6.1936
Stázička Pařízková, dcera, *22.8.1892 - †1.6.1901
Václav Pařízek, *20.9.1865 - †24.9.1950
Václav Pařízek, mistr klempířský, *24.10.1898 - †9.3.1965
Marie Pařízková, *20.11.1901 - †3.3.1984
Anastazie, Anastázie, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Stazicka, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Parizek, Parizkova 
Rodina Halamova
Halama, Halamová 
Rodina Šopova
Morstajnova, Morštajnova, Sopova, Morstajn, Morstein, Morsteinová, Morštajn, Morštajnová, Sop, Šop, Šopová 
Řehoř Fedorov, *23.9.1887 - †9.1.1964
Rehor, Fedorovova, Fedorovová 
Rodina Hejhalova
Věra Klápšťová, *20.3.1926 - †15.11.1994
Josef Klápště, *24.5.1922 - †23.6.2002
Vera, Hejhal, Hejhalová, Klapste, Klapstova 
Rodina Křížova
Krizova, Kriz, Kříž, Křížová 
Josef Vodvářka, *22.6.1891 - †17.11.1970
Vorlickova, Vodvarka, Vodvarkova, Vodvářková, Vorlicek, Vorlíček, Vorlíčková 
Rodina Kocourova
Rodina Maškova
Maskova, Kocour, Kocourová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Rodina Vosmíkova
Vosmikova, Vosmik, Vosmík, Vosmíková 
Rodina Kocourkova, z Lochkova
Rodina Novákova, z Lochkova
Novakova, Kocourek, Kocourková, Novak, Novák, Nováková, Lochkov 
Rodina Karochova
Marie Morsteinová roz. Zápotocká, *30.9.1901 - †18.9.1969
Zapotockych, Zápotockých, Mana, Máňa, Maria, Marina, Karoch, Karochová, Morstajn, Morstajnova, Morstein, Morsteinova, Morštajn, Morštajnová, Zapotocka, Zapotocky, Zápotocký 
Rodina Karochova
Marie Stříbrná, *23.6.1870 - †15.9.1936
Stribrnych, Mana, Máňa, Maria, Marina, Karoch, Karochová, Stribrna, Stribrny, Stříbrný 
Rodina Žilinova
Rodina Urbanova
Zilinova, Urban, Urbanová, Zilina, Žilina, Žilinová 
Kateřina Maršálková
Magdalena Zárybnická
Antonia, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Magdaléna, Mana, Máňa, Maria, Marina, Marsalek, Marsalkova, Zarybnicka, Zarybnicky 
Rodina Vorlíčkova, ze Slivence č. 18
Antonie Bastrová roz. Vorlíčková, *17.9.1895 - †30.6.196?
Jaroslav Vorlíček, *20.10.1903 - †8.4.1971
Kateřina Brejchová roz. Vorlíčková, *25.12.1891 - †6.8.1962
Antonia, Jara, Jára, Jarka, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Bastr, Bastrova, Brejcha, Brejchova, Brych, Brychova, Brychová, Brychta, Brychtova, Brychtová, Vorlicek, Vorlickova, Slivenec 
Ema Holubová, *14.10.1887 - †15.11.1918
Běta Vachudová, *12.2.1885 - †25.10.1918
Marie Šťastná, *3.1.1865 - †28.3.1951
František Šťastný, *23.8.1862 - †13.5.1952
Jan Šťastný, *5.10.1854 - †10.4.1953
Alzbeta, Alžběta, Beta, Ela, Elisabeth, Emanuela, Emma, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Holub, Holubova, Stastna, Stastny, Vachuda, Vachudova 
Rodina Šilhova
Curikova, Silhova, Curik, Čuřík, Čuříková, Silha, Šilha, Šilhová 
Noname
 
Anna Slezáková roz. Janovská, *13.10.1913 - †1.7.1958
Anne, Anni, Janovska, Janovsky, Janovský, Slezak, Slezák, Slezakova 
Rodina Šedivých
Rodina Leštinova
Cicvarkova, Lestinova, Sedivych, Vorlickova, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Lestina, Leština, Leštinová, Sediva, Sedivy, Šedivá, Šedivý, Vorlicek, Vorlíček, Vorlíčková 
Vorlickova, Vorlicek, Vorlíček, Vorlíčková 
Rodina Velánova
Rodina Hájkova
Hajkova, Velanova, Hajek, Hájek, Hájková, Velan, Velán, Velanová, Velánová 
Rodina Hájkova
Hajkova, Hajek, Hájek, Hájková 
Rodina Kostkova
Rodina Bejlkova
Bejlek, Bejlková, Kostka, Kostková 
Rodina Novákova
Novakova, Novak, Novák, Nováková 
Antonie Leflerová, *27.5.1863 - †6.4.1881
Josefa Leflerová, sestra, *24.12.1880 - †6.7.1882
Marie Leflerová, sestra, *14.12.1886 - †(17)
František Lefler, †14.1.1892 (25)
Vilemína Leflerová, †8.1.1896 (18)
Kateřina Leflerová provd. Lišková, *1869 - †1908
Jaroušek Lefler, její syn, †(5)
Anna Leflerová, †20.9.1903 (69)
Josef Lefler, †8.4.1914 (80)
Bohumil Pinkas, rolník ve Slivenci, *2.10.1903 - †12.12.1962
B. Pinkasová, *8.6.11903 - †6.7.1980
Šonda Pinkasová, choť pošt. asistenta, *8.6.1899 - †12.4.1933
Božena Pinkasová, vdova po řídícím učiteli, *10.10.1870 - †7.8.1939
Josef Pinkas, vedoucí vlak. pošt, *27.4.1901 - †6.1.1963
František Pinkas, úředník, *2.10.1902 - †14.8.1924
Karel Pinkas, řídící učitel v.v., *27.4.1863 - †9.2.1932
Boža Pinkasová provd. Vávrová, *17.9.1905 - †17.3.1938
Anne, Anni, Antonia, Bozena, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Kaja, Kája, Karl, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Sonda, Vilemina, Wilhelmine, Leflerova, Liska, Liskova, Liška, Pinkasova, Vavra, Vávra, Vavrova, Wawra, Wawrova, Wawrová, Slivenec 
Rodina Böhmova
Božena Böhmová, *1.12.1881 - †8.12.1881
Boh. Ludmila Böhmová, *22.1.1889 - †1.4.1890
Marie Ženíšková, *19.9.1818 - †13.12.1901
Ing arch. Jaroslav Böhm, stavitel, *3.2.1892 - †8.4.1961
Otilie Böhmová, *4.5.1904 - †30.8.1969
Anna Böhmová, choť hostinského z Cikánky, *16.7..1853 - †8.4.1929
Karel Böhm, hostinský a správce lomu na Cikánce, *12.5.1853 - †27.3.1928
Anna Böhmová, *21.7.1895 - †14.3.1962
Otakar Böhm, restauratér Na Cikánce, *19.5.1886 - †26.11.1949
Anne, Anni, Bozena, Jara, Jára, Jarka, Kaja, Kája, Karl, Lidmila, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ota, Oto, Otto, Ottokar, Bohm, Bohmova, Zenisek, Zeniskova, Ženíšek, Cikanka, Cikánka 
Rodina Markova
Josef Marek, *1903 - †1976
Miloslav Marek, *1938 - †2003
Františka Marková, *1906 - †1991
Frantiska, Franziska, Milo, Milos, Miloš, Marka, Marko 
Haldovskych, Zemlickova, Haldovska, Haldovská, Haldovsky, Haldovský, Zemlicka, Žemlička, Žemličková 
Rodina Forejtova
Forejt, Forejtová 
Rodina Kostkova
Stanislav Kostka, *28.3.1893 - †27.8.1974
Kostková 
Rodina Liškova
Liskova, Liska, Liška, Lišková 
Václav Petříček, rolník v Lochkově, †1885 (52)
Anna Petříčková, †1922 (79)
Marie Petříčková roz. Žilinová, choť rolníka, †1921 (42)
Josef Petříček, rolník v Lochkově, †1938 (68)
Božena Petříčková, *9.2.1922 - †22.11.1987
Vlastimil Petříček, *5.8.1916 - †30.6.1978
Václav Petříček, *28.1.1905 - †7.3.1964
Id 22
Petríkova, Petříkova, Petříšova, Anne, Anni, Bozena, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Petricek, Petrickova, Petrik, Petrík, Petrikova, Petriková, Petríková, Petris, Petrisova, Petřík, Petříková, Petříš, Petříšová, Zilina, Zilinova, Žilina, Lochkov 
Noname
 
Viktor Oktábec, *20.5.1926 - †27.3.1998
Olga Fejková, *20.5.1926 - †26.11.2000
Rodina Fotulova
Ivan Fotul, *1923 - †2001
Drahomíra Fotulová, *1924 - †2003
Vítek Fotul, *1979 - †2005
Jindřich Bastr, stavitel, *17.7.1924 - †25.2.2003
Drahomira, Jindra, Jindrich, Vit, Vít, Bastrova, Bastrová, Fejka, Fejkova, Oktabcova, Oktábcova, Oktabec 
Rodina Rejnova
Rodina Klokanova
Klokan, Klokanová, Rejna, Rejnová 
Rodina Novákova
Rodina Rotova
Rodina Rejnova
Matejovskych, Novakova, Rottova, Matejovska, Matějovská, Matejovsky, Matějovský, Novak, Novák, Nováková, Rejna, Rejnová, Rot, Rotová, Rott, Rottová 
Miloš F. Ulčák, *27.11.1906 - †1.5.1990
Olga Ulčáková, *15.1.1910 - †31.5.2000
Rodina Novákova
Rodina Rotova
Matejovskych, Novakova, Rottova, Milo, Milos, Miloslav, Matejovska, Matějovská, Matejovsky, Matějovský, Novak, Novák, Nováková, Rot, Rotová, Rott, Rottová, Ulcak, Ulcakova 
Rodina Syslova
Tomáš Kříž, *14.11.1934 - †11.10.2000
Tomas, Kriz, Krizova, Křížová, Sysel, Syslová 
Jaroslav Nouzecký, *3.1.1910 - †29.5.1994
Růžena Nouzecká, *1.9.1919 - †19.5.1999
Krizkova, Ondrackova, Plaminkova, Jara, Jára, Jarka, Ruzena, Krizek, Křížek, Křížková, Nouzecka, Nouzecky, Ondracek, Ondráček, Ondráčková, Plaminek, Plamínek, Plamínková 
Rodina Pravdova
Rodina Hejerova
Rodina Hrochova
Hejer, Hejerová, Hroch, Hrochová, Pravda, Pravdová 
Rodina Pěnkavova
Milada Navrátilová, *1946 - †1997
Bezdekova, Bezděkova, Bezdickova, Navratilova, Penkavova, Bezdek, Bezděk, Bezděková, Bezdicek, Bezdíček, Bezdíčková, Navratil, Navrátil, Penkava, Pěnkava, Pěnkavová 
Rodina Höpflova
Rodina Vrškova
Rodina Pražmova
Jaroslav Šebek, *12.9.1942 - †18.11.1990
Josefa Vocetková, *14.3.1913 - †27.7.2003
Hopflova, Prazmova, Vrskova, Jara, Jára, Jarka, Hopfl, Höpfl, Höpflová, Prazma, Pražma, Pražmová, Sebek, Sebkova, Šebková, Vocetka, Vocetkova, Vrsek, Vršek, Vršková 
Marie Brdová, * 17.4.1888- †9.8.1958
Marta Brdová, *8.8.1924 - †18.1.1995
Miroslav Brda, *29.3.1920 - †17.10.1994
Rodina Stoiblova
František Dlouhý, *18.2.1930 - †31.5.1994
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Brdova, Dlouha, Dlouhá, Dlouhy, Stoibl, Stoiblová 
Rodina Biskupova
Josef Kořenek, *11.5.1941 - †8.7.1995
Rodina Vejvodova
Rodina Mandákova
Mandakova, Biskup, Biskupová, Korenek, Korenkova, Kořenková, Mandak, Mandák, Mandáková, Vejvoda, Vejvodová 
Rodina Hrbkova
Rodina Siganova
Rodina Kotaškova
Kotaskova, Hrbek, Hrbková, Kotaska, Kotaška, Kotašková, Sigan, Siganová 
Rodina Šálkova
Salkova, Voriskova, Salek, Šálek, Šálková, Vorisek, Voříšek, Voříšková 
Rodina Novotných
Libuše Holomelová, *26.1.1922 - †5.6.1997
Novotnych, Libuse, Holomel, Holomelova, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný 
Veselín Glavanakov, *27.3.1930 - †17.12.1996
Marie Glavanaková, *12.7.1930 - †19.2.1997
Rodina Markova
Rodina Hudcova
Květoslava Unreadable, *1938 - †1998
Josef Unreadable, *1928 - †1999
Eva Klementová, *22.12.1933 - †14.7.1997
Kvetoslava, Kvetuse, Květuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Veselin, Glavanakova, Hudcová, Hudec, Klement, Klementova, Marek, Marka, Marko, Marková 
Rodina Husákova
Rodina Farářova
Rodina Markova
Rodina Hudcova
Květoslava Unreadable, *1938 - †1998
Josef Unreadable, *1928 - †1999
Veselín Glavanakov, *27.3.1930 - †17.12.1996
Marie Glavanaková, *12.7.1930 - †19.2.1997
Eva Klementová, *22.12.1933 - †14.7.1997
Fararova, Husakova, Kvetoslava, Kvetuse, Květuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Veselin, Farar, Farář, Farářová, Glavanakova, Hudcová, Hudec, Husak, Husák, Husáková, Klement, Klementova, Marek, Marka, Marko, Marková 
Václav Ulrych, *30.8.1922 - †11.9.2005
Marie Ulrychová, *15.8.1926 - †10.3.2006
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Ullrich, Ullrichova, Ullrichová, Ulrychova 
Bohumil Pochman, *1.3.1901 - †9.4.1975
Rodina Novotných
Libuše Holomelová, *20.1.1972 - †5.6.1997
Rodina Šálkova
Karlovskych, Novotnych, Salkova, Libuse, Holomel, Holomelova, Karlovska, Karlovská, Karlovsky, Karlovský, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Pochmanova, Pochmanová, Salek, Šálek, Šálková 
Noname
 
Rodina Sedlákova
František Sedlák, *14.10.1929 - †30.12.2005
Rodina Maškova
Rodina Rejnova
Rodina Klokanova
Maskova, Frantisek, Franz, Klokan, Klokanová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Rejna, Rejnová, Sedlak, Sedlakova, Sedláková 
Rodina Tupých
Jaroslav Šebek, *6.2.1930 - †20.1.2005
Rodina Rysova
Tupych, Jara, Jára, Jarka, Rys, Rysová, Sebek, Sebkova, Šebková, Tupa, Tupá, Tupy, Tupý 
Rodina Kavkova
Anna Kavková, *23.4.1921 - †24.12.1972
Otakar Kavka, *4.2.1918 - †15.3.1983
Rodina Veselých
Petrickova, Petrikova, Petríkova, Petrisova, Petříkova, Petříšova, Veselych, Anne, Anni, Ota, Oto, Otto, Ottokar, Kafka, Kafkova, Kafková, Petricek, Petrik, Petrík, Petriková, Petríková, Petris, Petříček, Petříčková, Petřík, Petříková, Petříš, Petříšová, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý 
František Pešaut, *29.7.1917 - †1.3.1976
Karla Vaverková, *8.11.1900 - †19.5.1979
František Pešaut, *12.1.1944 - †1.2.2006
Rodina Vlčkova
Becvarova, Vlckova, Frantisek, Franz, Becvar, Bečvář, Bečvářová, Pesaut, Pesautova, Pešautová, Vaverka, Vaverkova, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Vomelova
Rodina Hasákova
Rodina Pijalkova
Hasakova, Pijálkova, Hasak, Hasák, Hasáková, Pijalek, Pijálek, Pijalka, Pijalková, Pijálková, Vomela, Vomelová 
Rodina Vosmíkova
Rodina Baarova
Barova, Bárova, Vosmikova, Baar, Baarová, Bara, Bára, Bárová, Vosmik, Vosmík, Vosmíková 
Jaroslav Novák, *21.7.1910 - †4.17.1976
Marie Nováková, *28.8.1920 - †8.6.1999
Honzík Rýmon, *3.7.1968 - †31.12.1980
Kateřina Mollová, *3.5.1898 - †19.1.1985
Hans, Honza, Jan, Ján, Jara, Jára, Jarka, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Moll, Mollova, Novak, Novakova, Rymon, Rymonova, Rýmonová 
Oldřich Kolín, *5.4.1920 - †20.6.1977
Josef Kolín, *3.8.1948 - †20.4.2001
Anežka Kolínová, *26.2.1925 - †4.5.2003
Simankova, Anezka, Oldrich, Kolin, Kolinova, Simanek, Šimánek, Šimánková 
Rodina Dutých
Dutych, Duta, Dutá, Duty, Dutý 
Josef Veselý, *17.5.1916 - †10.3.1978
Vesela, Veselá, Vesely 
Rodina Márova
Antonín Mára, *17.5.1948 - †14.11.1977
Anton, Antonin, Antonius, Mara, Marova, Márová, Marra, Marrova, Marrová 
Rodina Dominova
Ludvík Kubelka, *28.5.1941 - †12.10.1978
Ludvik, Ludwig, Domin, Dominová, Kubelkova, Kubelková 
Rodina Puzanova
Rodina Roubalova
Doc. RNDr. Jindřich Roubal, *1899 - †1976
Markéta Roubalová, *1903 - †1991
Doc. Ing. RsSc. Alexander Puzan, *1929 - †2002
Jindra, Jindrich, Marketa, Puzanová 
Rodina Kynclova
Rodina Vavřinova
Eva Vavřinová, *12.7.1938 - †11.9.1987
Kinclova, Vavrinova, Kincl, Kinclová, Kyncl, Kynclová, Vavrina, Vavřina 
Rodina Polívkova
Polivkova, Polivka, Polívka, Polívková 
Moudrichova, Moudrich, Moudřich, Moudřichová 
Rodina Kalašova
Kalasova, Kalas, Kalaš, Kalašová 
Ladislav Kalaš, *29.5.1958 - †16.12.1990
Marie Mostová, *1909 - †1997
Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kalas, Kalasova, Kalašová, Most, Mostova 
Jiří Blabolil, *22.3.1921 - †1.8.1989
Jiri, Blabolilova, Blabolilová 
Rodina Bejlkova
Josef Bejlek, *13.6.1929 - †30.9.1986
Bejlková 
Rodina Justrova
Miroslav Justra, *29.4.1935 - †24.2.1991
Justrová 
Mysickova, Mysicka, Myšička, Myšičková 
Rodina Pěnkavova
Penkavova, Penkava, Pěnkava, Pěnkavová 
Rodina Veverkova
Marie Veverková, *26.9.1948 - †28.9.1990
Mana, Máňa, Maria, Marina, Veverka 
Karel Chudara, *8.10.1909 - †6.6.1992
Růžena Chudarová, *24.6.1913 - †19.11.1994
Kaja, Kája, Karl, Ruzena, Chudarova 
Rodina Kolářova
Rodina Culkova
Kolarova, Culek, Culková, Kolar, Kolář, Kolářová 
Rodina Tlapova
Rodina Pavelkova
Jana Pavelková, *9.8.1945 - †4.5.1984
Pavelka, Tlapa, Tlapová 
Rodina Pýchova
Stanislav Koloušek, *16.2.1968 - †23.4.1999
Pejchova, Pychova, Kolousek, Kolouskova, Koloušková, Pejcha, Pejchová, Pycha, Pýcha, Pýchová 
Rodina Pavlisova
Budinskych, Pavlišova, Sestakova, Budinska, Budinská, Budinsky, Budinský, Pavlis, Pavlisová, Pavliš, Pavlišová, Sestak, Šesták, Šestáková 
Rodina Maruškova
Maruskova, Prochazkova, Marusek, Marušek, Marušková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Pánkova
Pankova, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková 
Rodina Vraných
Vranych, Vrana, Vraná, Vrany, Vraný 
Jan Tureček, *3.1.1912 - †13.4.1975
Anna Turečková, *2.12.1920 - †2.9.2003
Rodina Janejova
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Janej, Janejová, Turecek, Tureckova 
Rodina Csaszarova
Csaszar, Csaszarová, Szilvasi, Szilvasiová 
Vilém Potůček, *3.8.1945 - †29.11.1975
Vilém Potůček, *21.6.1912 - †22.5.2003
Vilem, Viliam, Wilhelm, Potucek, Potuckova, Potůčková 
Rodina Čechova
Rodina Kaderkova
Rodina Feřtova
Rodina Vraných
Václav Feřtr, *12.2.1943 - †12.2.1996
Cechova, Fertova, Morstajnova, Morštajnova, Vranych, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cech, Čech, Čechová, Fert, Fertr, Fertrova, Feřt, Feřtová, Feřtrová, Kaderka, Kaderková, Morstajn, Morstein, Morsteinová, Morštajn, Morštajnová, Vrana, Vraná, Vrany, Vraný 
Rodina Novákova
Novakova, Novak, Novák, Nováková 
Rodina Babičkova
Babickova, Babicek, Babicka, Babiček, Babička, Babičková 
Rodina Novákova
Božena Horníčková, *4.5.1910 - †26.2.1979
Karel Horníček, *13.8.1898 - †17.11.1982
Novakova, Bozena, Kaja, Kája, Karl, Hornicek, Hornickova, Novak, Novák, Nováková 
Rodina Špilarova
Rodina Fialova
Spilarova, Fiala, Fialová, Spilar, Špilar, Špilarová 
Rodina Novotných
Josef Veselý, *17.5.1916 - †10.3.1976
Rodina Márova
Antonín Mára, *17.5.1948 - †14.11.1977
Rodina Dominova
Ludvík Kubelka, *28.5.1941 - †12.10.1978
Novotnych, Vavrincova, Anton, Antonin, Antonius, Ludvik, Ludwig, Domin, Dominová, Kubelkova, Kubelková, Mara, Marova, Márová, Marra, Marrova, Marrová, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Vavrinec, Vavřincová, Vavřinec, Vesela, Veselá, Vesely 
Markéta Novotná, *3.3.1911 - †22.6.1982
Jaroslava Jindřichová, *8.7.1944 - †23.4.1986
Rodina Dutých
Rodina Márova
Antonín Mára, *17.5.1948 - †14.11.1977
Dutych, Vojtechova, Anton, Antonin, Antonius, Marketa, Duta, Dutá, Duty, Dutý, Jindrich, Jindrichova, Jindřich, Mara, Marova, Márová, Marra, Marrova, Marrová, Novotna, Novotny, Novotný, Vojtech, Vojtěch, Vojtěchová 
Vrablikova, Vrablik, Vráblík, Vráblíková 
Štěpán Lehovec, *28.3.1969 - †16.8.1985
Stepan, Lehovcova, Lehovcová 
Josef Maršálek, *15.3.1900 - †7.6.1986
Marie Maršálková, *15.4.1904 - †29.10.1997
Mana, Máňa, Maria, Marina, Marsalek, Marsalkova 
Rodina Rehova
Reha, Rehová 
Emanuel Janoušek
Janousek, Janouskova, Janoušková 
Rodina Sobotkova
Rodina Hasákova
Rodina Pijalkova
Hasakova, Pijálkova, Hasak, Hasák, Hasáková, Pijalek, Pijálek, Pijalka, Pijalková, Pijálková, Sobotka, Sobotková 
Rodina Chadimova
Rodina Chudobova
František Pešaut, *29.7.1917 - †1.3.1976
Karla Vaverková, *8.11.1900 - †19.5.1979
František Pešaut, *12.1.1944 - †1.2.2006
Rodina Vomelova
Rodina Vosmíkova
Konickova, Vosmikova, Frantisek, Franz, Chadima, Chadimová, Chudoba, Chudobová, Konicek, Koníček, Koníčková, Pesaut, Pesautova, Pešautová, Vaverka, Vaverkova, Vomela, Vomelová, Vosmik, Vosmík, Vosmíková 
Rodina Hemerkova
Hemerk, Hemerková 
Rodina Maškova
Rodina Vodákova
Rodina Veselých
Rodina Kostkova
Milánek Unreadable, *3.5.1951 - †29.9.1967
Maskova, Veselych, Vodakova, Milan, Kostka, Kostková, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý, Vodak, Vodák, Vodáková 
Rodina Veselých
Rodina Kostkova
Milánek Unreadable, *3.5.1951 - †29.9.1967
Anna Bláhová, *15.7.1901 - †29.7.1957
Josef Bláha, *14.8.1895 - †3.12.1967
Jan Bláha, *17.10.1928 - †15.6.1973
Prochazkova, Veselych, Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Milan, Blaha, Blahova, Blahová, Kostka, Kostková, Prochazka, Procházka, Procházková, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý 
Anna Bláhová, *15.7.1901 - †29.7.1957
Josef Bláha, *14.8.1895 - †3.12.1967
Jan Bláha, *17.10.1928 - †15.6.1973
Vojtěch Bláha, †1.11.1898 (70)
Marie Bláhová, jeho choť, †(75)
František Bláha, †14.6.1930 (71)
Marie Bláhová, †21.7.1937 (69)
František Huleš, *14.7.1930 - †19.7.1993
Anne, Anni, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vojtech, Blaha, Blahova, Blahová, Hules, Hulesova, Hulešová 
Rodina Blažkova
Václav Blažek, *14.10.1904 - †5.8.1969
Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Blazek, Blazkova, Blažková 
Rodina Černých
Rodina Veselých
Cernych, Veselych, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Černá, Černý, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý 
Josef Štěpánek, *23.3.1939 - †30.5.1970
František Kozel, *4.12.1917 - †15.7.1992
Božena Kozlová, *4.10.1920 - †30.9.2002
Bozena, Frantisek, Franz, Kozlova, Stepanek, Stepankova, Štěpánková 
Rodina Hybešova
Rodina Košařova
Václav Hybeš, *16.12.1897 - †14.8.1971
Marie Hybešová, *23.3.1905 - †28.4.1992
Vladislav Košař, *9.3.1929 - †29.6.2007
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hybes, Hybesova, Kosar, Kosarova, Košařová 
Rodina Poustkova
Milan Poustka, *20.6.1947 - †11.2.1972
Poustková 
Rodina Novákova
Jaroslav Novák, *24.11.1917 - †21.2.2003
Pospisilova, Jara, Jára, Jarka, Novak, Novakova, Nováková, Pospisil, Pospíšil, Pospíšilová 
Rodina Vránova
Milena Mašková, Cajda, *13.3.1930 - †7.10.2004
Vranova, Masek, Maska, Maskova, Mašek, Maška, Vrana, Vrána, Vránová 
Prochazkova, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Zdeňkova
Cervenkova, Zdenkova, Cervenka, Červenka, Červenková, Zdenek, Zdeněk, Zdeňková 
Antonín Urban, *27.5.1904 - †5.7.1978
Blažena Urbanová, *2.2.1911 - †10.3.1986
PaedDr Jana Doubková, *12.6.1959 - †21.1.1986
Jarmila Martinů, *18.19.1911 - †28.1.1986
Václav Martinů, *11.4.1909 - †26.11.1996
Rodina Trnkova
Bohumír Kubový, *1903 - †1972
Antonie Těšinová, *1898 - †1989
Julie Kubová, *1905 - †2005
Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Blaza, Blazena, Bláža, Bohumir, Julia, Júlia, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Doubek, Doubkova, Kuba, Kubova, Kubovy, Martinu, Tesina, Tesinova, Těšina, Trnka, Trnková, Urbanova 
Rodina Haškova
Rodina Starcova
Rodina Kubíkova
Haskova, Krizkova, Kubikova, Hasek, Hašek, Hašková, Krizek, Křížek, Křížková, Kubik, Kubík, Kubíková, Starcová, Starec 
Rodina Majerova
Anežka Majerová, *28.5.1900 - †8.4.????
Karel Majer, *26.1.1895 - †14.10.1971
Horackova, Janackova, Anezka, Kaja, Kája, Karl, Horacek, Horáček, Horáčková, Janacek, Janáček, Janáčková, Maier, Maierova, Maierová, Mayer, Mayerova, Mayerová 
Rodina Novákova
Rodina Krouzova
Anna Blahníková, *1893 - †1969
Novakova, Anne, Anni, Blahnik, Blahník, Blahnikova, Krouza, Krouzová, Novak, Novák, Nováková 
Rodina Svobodova
Rodina Stupkova
Rodina Karlova
Rodina Jůzova
Rodina Mackova
Rodina Novákova
Juzova, Máčkova, Novakova, Juza, Jůza, Jůzová, Karel, Karlová, Macek, Macková, Máček, Máčková, Novak, Novák, Nováková, Stupka, Stupková, Svoboda, Svobodová 
Rodina Švestkova
Rodina Radova
Rodina Kazdova
Svestkova, Kazda, Kazdová, Rada, Radová, Svestka, Švestka, Švestková 
Antonín Hájek, *19.11.1925 - †3.5.2005
Eva Kodešová, *20.9.1924 - †31.12.2004
Miluše Stehnová, *23.9.1947 - †17.5.2007
Marie Nesvěcená, *10.8.1928 - †2.4.2005
Miroslav Nesvěcený, *27.2.1927 - †14.6.2007
Václav Štír, *18.11.1921 - †6.7.1983
Zdeněk Švejda, *6.11.1924 - †28.12.2003
Anton, Antonin, Antonius, Mana, Máňa, Maria, Marina, Miloslava, Miluse, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zdenek, Hajek, Hajkova, Hájková, Kodes, Kodesova, Kodeš, Nesvecena, Nesveceny, Steha, Stehnova, Stir, Stirova, Svejda, Svemlova, Štírová, Švemlová 
Jaroslava Pelikánová, *15.10.1945 - †1.8.1991
Rodina Lukešova
Lukesova, Lukes, Lukeš, Lukešová, Pelikan, Pelikán, Pelikanova 
Rodina Vinařova
Helena Fišerová roz. Vinařová, *9.7.1961 - †11.5.1993
Rodina Wenigova
Rodina Mestekova
Vinarova, Fiser, Fiserova, Fischer, Fischerova, Fischerová, Fišer, Mestek, Mesteková, Vinar, Vinař, Wenig, Wenigová 
Rodina Jaruškova
Rodina Prokopova
Jaruskova, Jaruska, Jaruška, Jarušková, Prokop, Prokopová 
Rodina Kalinova
Karel Kalina, *2.2.1898 - †21.5.1961
Anna Kalinová, *8.4.1904 - †14.11.1977
Karel Kalina, *19.8.1924 - †1.6.1956
Anne, Anni, Kaja, Kája, Karl 
Josef Vokurka, *19.3.1897 - †4.12.1966
Anežka Vokurková, *6.5.1904 - †20.11.1984
Anezka, Vokurkova 
Rodina Blažkova
Václav Blažek, *14.10.1904 - †5.8.1969
Bernhauserova, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bernhauser, Bernhäuser, Bernhauserová, Bernhäuserová, Blazek, Blazkova, Blažková 
Vojtěch Skupa, *1877 - †1972
Anežka Skupová, *1896 - †1962
František Lehejček, *1898 - †1967
Jana Lehejčková, *1897 - †1972
Anna Skupová, *1908 - †1972
Josef Tesař, *1907 - †1975
Josef Skupa, *1907 - †1983
Zdeňka Růžičková, *1939 - †1999
Marie Tesařová, *1908 - †2000
Anezka, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vojtech, Zdena, Zděna, Zdenka, Lehejcek, Lehejckova, Ruzicka, Ruzickova, Růžička, Skupova, Tesar, Tesarova 
František Květ
Marie Květová
Rodina Modrých
Josef Štěpánek, *23.3.1939 - †30.5.1970
František Kozel, *4.12.1917 - †15.7.1992
Božena Kozlová, *4.10.1920 - †30.9.2002
Modrych, Bozena, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kozlova, Kvet, Kvetova, Modra, Modrá, Modry, Modrý, Stepanek, Stepankova, Štěpánková 
Václav Karkoš, *28.9.1947 - †23.12.1993
Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Karkos, Karkosova, Karkošová 
Rodina Maškova
Rodina Kalfusova
Ferdinand Kalfus, *26.7.1927 - †4.12.1996
Marie Mašková, *13.11.1907 - †17.11.2004
Josef Maška, *17.2.1897 - †22.5.1967
Mana, Máňa, Maria, Marina, Kalfusová, Masek, Maska, Maskova, Mašek 
Rodina Rýmonova
Františka Rýmonová, *2.6.1887 - †?.3.1981
Hanička Rýmonová, *12.10.1957 - †23.2.1959
Josef Rýmon, *1884 - †1967
Eduard Rýmon, *1911 - †1983
Ed., Edvard, Frantiska, Franziska, Hana, Rymon, Rymonova 
Rodina Ocmanova
Jenikovskych, Jenikovska, Jeníkovská, Jenikovsky, Jeníkovský, Ocman, Ocmanová 
František Dvořák, *7.5.1977 - †13.6.19
Magdalena Dvořáková roz. Kocourková, *7.1.1873 - †22.?.1960(?)
Frantisek, Franz, Magdaléna, Dvorak, Dvorakova, Kocourek, Kocourkova 
Rodina Kubičkova
Kubickova, Kubíčkova, Kubitschek, Kubicek, Kubicka, Kubicko, Kubíček, Kubička, Kubičko, Kubičková, Kubíčková 
Rodina Novákova
Josef Novák, *18.2.1902 - †2.7.1984
Jindřich Piskáček, *26.1.1935 - †5.6.1995
Jindra, Jindrich, Novak, Novakova, Nováková, Piskacek, Piskackova, Piskáčková 
Rodina Urbanova
Rodina Lebedova
Lebeda, Lebedová, Urban, Urbanová 
Noname
 
Josef Kroužel, *20.2.1902 - †16.7.1965
Maxmilián Černý, *20.5.1904 - †25.7.1965
Karel Černý, *?.11.1901 - †21.3.1969
Kaja, Kája, Karl, Max, Maxmilian, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Černá, Krouzel, Krouzelova, Krouželová 
Rodina Šnajdrova
Emilie Šlehoferová, *17.5.1922 - †?.1.2001
Josef Šlehofer (?), * - †?.10.1991
Rodina Drmlova
Rodina Vondrova
Antonie Drmlová, *10.6.1895 - †27.2.1966
Bohumil Drmla, *6.12.1898 - †15.8.1981
Snajdrova, Vondrackova, Antonia, Emiliana, Emiliána, Emílie, Slehofer, Slehoferova, Snajdr, Šnajdr, Šnajdrová, Vondra, Vondracek, Vondráček, Vondráčková, Vondrová 
Anna Mašatová, *30.11.1897 - †30.9.1966
Jaroslav Mašat, *3.8.1895 - †4.12.1979
Antonín Čurda, *6.8.1920 - †27.12.1982
Noname, Id 456
Vondrackova, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Jara, Jára, Jarka, Curda, Curdova, Čurdová, Masat, Masatova, Vondracek, Vondráček, Vondráčková 
Rodina Králova
Rodina Denkova
Rodina Adámkova
Adamkova, Curikova, Kralova, Marouskova, Adamek, Adámek, Adamka, Adamková, Adámková, Curik, Čuřík, Čuříková, Denk, Denková, Kral, Král, Králová, Marousek, Maroušek, Maroušková 
Rodina Jůzova
Rodina Mackova
Juzova, Máčkova, Juza, Jůza, Jůzová, Macek, Macková, Máček, Máčková 
Rodina Kolářova
Rodina Vařákova
Rodina Kypova
Rodina Jirákova
Bachronova, Jirakova, Kolarova, Kosteleckych, Varakova, Bachron, Bachroň, Bachroňová, Jirak, Jirák, Jiráková, Kolar, Kolář, Kolářová, Kostelecka, Kostelecká, Kostelecky, Kostelecký, Kyp, Kypová, Varak, Vařák, Vařáková 
Rodina Veselých
Josef Veselý
Miloslava Veselá
Jan Paul, *18.6.1919 - †3.6.1982
Milada Paulová, *15.8.1922 - †26.12.1997
Rodina Krejčova
Jiří Krejča, *1922 - †1985
Veselych, Hans, Honza, Ján, Jiri, Miluse, Miluše, Krejca, Krejcova, Krejčová, Paulova, Vesela, Vesely 
Jan Boška, *24.5.1908 - †6.1.1982
Lukášek Görgl, *22.6.1981 - †29.4.1987
Hans, Honza, Ján, Lukas, Lukáš, Bosek, Boska, Boskova, Bošek, Bošková, Gorgl, Gorglova, Görglová 
Noname, Id 425
Rodina Doubkova
Doubek, Doubková 
Rodina Vokurkova
Rodina Kůstkova
Rodina Baudyšova
Rodina Šolcova
Rodina Rechova
Josef Lutrýn, *8.3.1915 - †4.7.1993
Anna Lutrýnová, *17.7.1919 - †4.6.2005
Baudysova, Kustkova, Nadvornikova, Solcova, Anne, Anni, Baudys, Baudyš, Baudyšová, Kustka, Kůstka, Kůstková, Lutryn, Lutrynova, Nadvornik, Nádvorník, Nádvorníková, Rech, Rechová, Solc, Šolc, Šolcová, Vokurka, Vokurková 
Rodina Štrosova
Václav Štros, *28.11.1903 - †12.11.1980
Marie Štrosová, *2.8.1904 - †14.8.1985
Rodina Drdova
Antonie Drdová, *8.7.1908 - †31.7.1???
Antonín Drda, *2.7.1901 - †21.4.1964
Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Stros, Strosova, Strosová 
Venoušek Klinger, *7.10.1948 - †26.12.1948
Vaclav, Václav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Klingerova, Klingerová 
Rodina Šedivých
Rodina Hrádkova
Hradkova, Sedivych, Hradek, Hrádek, Hrádková, Sediva, Sedivy, Šedivá, Šedivý 
Rodina Immerova
Immer, Immerová 
Unreadable, Id 417
 
Rodina Doubkova
Doubek, Doubková 
Nadvornikova, Nadvornik, Nádvorník, Nádvorníková 
Rodina Hojerova
František Dousek, *8.7.1900 - †19.5.1949
Josef Hrma, *27.3.1931 - †28.3.1988
Karel Hojer, *10.9.1885 - †23.8.1963
Marie Hojerová, *30.1.1887 - †16.12.1966
Ladislav Hojer, *24.5.1909 - †11.9.1980
Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Douskova, Dousková, Hrmova, Hrmová 
Rodina Sailerova
Václav Sailer, *10.9.1883 - †7.7.1949
Václav Hájek, *22.9.1898 - †10.2.1969
Jan Sailer, *13.11.1918 - †16.12.2006
Marie Sailerová, *27.11.1883 - †22.9.1976
Zdenka Hájková, *6.10.1913 - †21.1.1995
Magda Sailerová, *20.2.1926 - †27.5.2000
Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zdena, Zděna, Zdeňka, Hajek, Hajkova 
Rodina Krotilova
Antonín Krotil, *1893 - †1949
Františka Krotilová, *1894 - †1977
Miloš Krotil, *15.3.1925 - †????
Rodina Hánlova
Rodina Haaseova
Hanlova, Ruzickova, Anton, Antonin, Antonius, Frantiska, Franziska, Milo, Milos, Miloslav, Haase, Haaseová, Hanl, Hánl, Hánlová, Ruzicka, Růžička, Růžičková 
Rodina Hánlova
Rodina Haaseova
Hanlova, Ruzickova, Haase, Haaseová, Hanl, Hánl, Hánlová, Ruzicka, Růžička, Růžičková 
Rodina Váchova
Vlastimil Vácha
Vach, Vacha, Vachova, Vachová, Váchová 
Rodina Radova
Jan Vinkler, *10.2.1932 - †17.3.2001
Jaroslav Kubáň, *13.3.1922 - †2.11.2001
Skrivanova, Hans, Honza, Ján, Jara, Jára, Jarka, Kuban, Kubaň, Kubanova, Kubaňová, Kubáňová, Rada, Radová, Skrivan, Skřivan, Skřivanová, Vinklerova, Vinklerová 
Rodina Součkova
Souckova, Soucek, Souček, Součková 
Josef Žufníček, *7.2.1880 - †27.1.1939
Bar. Žufníčková, *1.12.1886 - †24.5.1946
Kristufkova, Krystufkova, Krystuvkova, Kryštůfkova, Kryštůvkova, Barbara, Barbora, Kristufek, Kristufková, Krištůfek, Krištůfková, Krystufek, Krystuvek, Kryštůfek, Kryštůfková, Kryštůvek, Kryštůvková, Zufnicek, Zufnickova 
Rodina Bárova
Antonín Bára, *10.7.1880 - †28.7.1938
Anna Bárová, *8.6.1880 - †13.9.1944
Rodina Rouskova
Blanka Řehořová, *14.4.1951 - †18.9.1992
Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Baar, Baarova, Baarová, Bara, Barova, Rehor, Rehorova, Rousek, Rousková, Řehoř 
Rodina Košařova
Marie Košařová, *24.2.1879 - †12.5.1938
Kosarova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kosar, Košař 
František Hrášek, *21.3.1892 - †22.2.1938
Barbora Studecká, *2.12.1863 - †30.4.1943
František Studecký, *21.12.1862 - †12.10.1947
Magda Hrášková, *1899 - †1984
Jan Hrášek, *31.3.1921 - †9.12.1989
Barbara, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Hrasek, Hraskova, Studecka, Studecky 
Saradinova, Saradin, Šaradin, Šaradinová 
Rodina Vejvodova
Josef Vejvoda, *13.7.1871 - †18.4.1943
Anna Vejvodová, * - †4.3.188618.2.1969
Anne, Anni 
Rodina Kupcova
Kupcová, Kupec 
Rodina Vejvodova
Kratochvilova, Prochazkova, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvílová, Prochazka, Procházka, Procházková, Vejvoda, Vejvodová 
Kratochvilova, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvílová 
Dudackova, Dudacek, Dudáček, Dudáčková 
Rodina Říhova
Rodina Brázdova
Rodina Lukášova
Brazdova, Lukasova, Lükasova, Otcenaskova, Rihova, Tomaschkova, Tomaskova, Brazda, Brázda, Brázdová, Lukas, Lükas, Lükasová, Lukáš, Lukášová, Otcenasek, Otčenášek, Otčenášková, Riha, Říha, Říhová, Tomasek, Tomaschek, Tomaschko, Tomaschková, Tomaschku, Tomášek, Tomášková 
Stastnych, Stastna, Stastny, Šťastná, Šťastný 
Rodina Novotných
Rodina Kšandova
Rodina Novákova
Jiřina Nováková
Jaroslav Novák
Rodina Pánkova
Jiřinka Pánková, *7.3.1925 - †31.8.1944
Karel Pánka, *20.5.1902 - †1.4.0962
Božena Pánková, *1901 - †1999
Jiří Hnolík, *6.3.1946 - †21.12.2005
Rodina Bejlkova
Ksandova, Novotnych, Bozena, Jara, Jára, Jarka, Jiri, Jirina, Kaja, Kája, Karl, Bejlek, Bejlková, Hnolik, Hnolikova, Hnolíková, Chrastil, Chrastilová, Ksanda, Kšanda, Kšandová, Novak, Novakova, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Panek, Pánek, Panka, Pankova 
Emil Hrdina, *28.4.1909 - †14.8.1968
Marie Hrdinová roz. Sovová, *10.9.1884 - †6.8.1968
Josef Slivoň, *18.9.1903 - †2.1.1973
Jaroslav Sloup, *13.6.1906 - †5.12.1972
Karel Sloup, akad. malíř, *12.1.1935 - †23.4.1987
Terezie Sloupová roz. Klečacká, *6.10.1906 - †10.1.1993
Jara, Jára, Jarka, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Theresia, Hrdinova, Klecacka, Klecacky, Klecatska, Klecatsky, Klečacký, Klečatská, Klečatský, Slivon, Slivoneva, Slivoňévá, Sloupova, Sova, Sovova 
Rodina Zachova
Rodina Sýkorova
Noname
Rodina Samohrdova
Rodina Bártova
Bartova, Sikorova, Síkorova, Skalickych, Sykorova, Tomaschkova, Tomaskova, Zarouzova, Barta, Bárta, Bártová, Samohrd, Samohrdová, Sikora, Síkora, Síkorová, Skalicka, Skalická, Skalicky, Skalický, Sykora, Sýkora, Sýkorová, Tomasek, Tomaschek, Tomaschko, Tomaschková, Tomaschku, Tomášek, Tomášková, Zach, Zachová, Zarouz, Žarouž, Žaroužová 
Venda Stejskalová, *8.1.1922 - †11.4.1946
Herta Stejskalová, *5.9.1925 - †25.1.2002
Jindřich Stejskal, *15.6.1925 - †9.5.1989
Herberta, Jindra, Jindrich 
Rodina Brejchova
Josef Brejcha, inspektor měst. str. v.v., *1871 - †1939
Marie Brejchová, *1883 - †1948
Rodina Nyklova
František Vejvoda, *13.8.1885 - †25.2.1944
Růžena Otčenášková, *11.1.1916 - †15.2.1950
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Brych, Brychova, Brychová, Brychta, Brychtova, Brychtová, Nykl, Nyklová, Otcenasek, Otcenaskova, Otčenášek, Vejvodova, Vejvodová 
Miroslav Steininger, *18.7.1929 - †8.9.2006
Steiningerová 
Sakulinova, Sakulin, Sakulín, Sakulínová 
Rodina Holečkova
Marie Holečková, *7.12.1883 - †26.2.1948
Josef Holeček, *12.3.1881 - †10.1.1961
Jan Janoušek, *18.6.1933 - †24.2.1996
Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Holecek, Holeckova, Janousek, Janouskova, Janoušková 
Adolf Kosák
Soňa Kosáková, *27.9.1932 - †23.10.1999
Rodina Neradova
Anna Bezstarostová, *1.4.1896 - †15.12.1948
Marie Rambousková, *15.8.1923 - †3.10.1986
Matěj Rambousek, *8.8.1913 - †15.11.1986
Rodina Burianova
Buriánova, Anne, Anni, Mana, Máňa, Maria, Marina, Matej, Sona, Sonia, Bezstarosta, Burian, Burián, Burianová, Buriánová, Kosak, Kosakova, Košák, Košáková, Nerad, Nerada, Neradová, Rambouskova 
1945
Anna Bezstarostová, *1.4.1896 - †15.12.1948
Marie Rambousková, *15.8.1923 - †3.10.1986
Matěj Rambousek, *8.8.1913 - †15.11.1986
Rodina Burianova
Buriánova, Anne, Anni, Mana, Máňa, Maria, Marina, Matej, Bezstarosta, Burian, Burián, Burianová, Buriánová, Rambouskova 
Rodina Lukešova
Josef Vančura, *9.5.1912 - †24.11.1973
Marie Vančurová, *15.11.1925 - †23.5.2003
František Kuchynka, *5.10.1920 - †20.10.1942
Václav Kuchynka, *10.9.1884 - †30.10.1942
Marie Kuchynková roz. Krupková, *1.4.1893 - †18.12.1957
Růžena Habelsbergová roz. Kuchynková, *3.5.1917 - †25.4.2002
Lukesova, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Habelsberg, Habelsbergova, Krupka, Krupkova, Kuchynkova, Lukes, Lukeš, Lukešová, Vancura, Vancurova 
Rodina Klokanova
František Kuchynka, *5.10.1920 - †20.10.1942
Václav Kuchynka, *10.9.1884 - †30.10.1942
Marie Kuchynková roz. Krupková, *1.4.1893 - †18.12.1957
Růžena Habelsbergová roz. Kuchynková, *3.5.1917 - †25.4.2002
Michalkova, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Habelsberg, Habelsbergova, Klokan, Klokanová, Krupka, Krupkova, Kuchynkova, Michalek, Michálek, Michálková 
Alois Pesl, *15.8.1888 - †6.1.1943
Josefa Peslová, *11.10.1901 - †1.8.1971
Ladislav Horák, *19.2.1915 - †15.11.1994
Rodina Klimperova
Jindřich Juríček, *9.1.1934 - †20.8.1998
Rodina Pavlatova
Rodina Jelínkova
Rodina Liepertova
Stanislav Liepert, *7.5.1925 - †6.2.1986
Jana Liepertová, *3.6.1953 - †3.5.1995
Rodina Klokanova
Jelinkova, Michalkova, Piskackova, Jindra, Jindrich, Lada, Láďa, Horak, Horakova, Horáková, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Juricek, Jurickova, Juríčková, Klimpera, Klimperová, Klokan, Klokanová, Michalek, Michálek, Michálková, Pavlata, Pavlatová, Peslova, Pešl, Pešlová, Piskacek, Piskáček, Piskáčková 
Alois Žďárský, *28.3.1879 - †6.5.1953
Florian Burian, *5.5.1903 - †16.8.1953
Irena Šefflová, *11.7.1933 - †21.7.1989
Jiří Šeffl, *10.9.1928 - †2.5.1991
Josefa Burianová, *22.10.1903 - †11.12.1998
Rodina Pavlatova
Rodina Jelínkova
Rodina Liepertova
Stanislav Liepert, *7.5.1925 - †6.2.1986
Jana Liepertová, *3.6.1953 - †3.5.1995
Jelinkova, Jiri, Burián, Burianova, Buriánová, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Pavlata, Pavlatová, Seffl, Sefflova, Zdarska, Zdarsky, Žďárská 
Rodina Strofova
Rodina Moravcova
Rodina Pánkova
Marie Pánková roz. Podzemská, *19.6.1900 - †26.3.1959
Karel Pánek, *23.7.1896 - †23.3.1967
Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Moravcová, Moravec, Panek, Panka, Pánka, Pankova, Podzemska, Podzemsky, Podzemský, Strof, Strofová 
Hugo Bažant, *15.12.1902 - †21.4.1958
Anna Bažantová, *25.10.1902 - †30.10.1981
Jan Bažant, *30.6.1931 - †31.5.1998
Rodina Stibalova
Magda Havelková, *29.12.1895 - †19.1.1958
Emil Cílek
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Bazant, Bazantova, Cilek, Cilkova, Cílková, Havelka, Havelkova, Lackinger, Lackingerová, Stibal, Stibalová 
Rodina Radova
manželé Radovi
Antonín Rousek, *29.3.1934 - †19.5.1999
Jaroslav Rada, *8.4.1901 - †2.3.1963
Anna Radová, *5.2.1900 - †22.1.1963
Rodina Tomšů
Rodina Vlčkova
Emil Cílek
Rodina Feřtekova
Rodina Holfeldova
Rodina Bláhova
Věra Holfeldová, *?.11.1921 - †5.11.2000
Blahova, Fertekova, Tomsu, Vlckova, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Jara, Jára, Jarka, Vera, Blaha, Bláha, Blahová, Bláhová, Cilek, Cilkova, Cílková, Fertek, Feřtek, Feřteková, Holfeld, Lackinger, Lackingerová, Rouskova, Rousková, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Zdeňkova, z Holyně
Rodina Šopova
Rodina Mlsnova
Václav Mlsna, *20.8.1904 - †28.5.1962
Marie Mlsnová, *7.9.1911 - †24.4.1989
Júlia Mlsnová, *12.3.1932 - †17.2.1999
Rodina Soukupova
Rodina Šedivá
Rodina Haladova
Sedivych, Sopova, Šedivých, Zdenkova, Julia, Julie, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Halada, Haladová, Sediva, Sedivy, Sop, Soukup, Soukupová, Šedivý, Šop, Šopová, Zdenek, Zdeněk, Zdeňková, Holyne 
Rodina Štikova
Alois Dostál, *8.7.1873 - †2.10.1955
Rodina Paškova
Paskova, Stikova, Dostal, Dostalova, Dostálová, Pasek, Pašek, Pašková, Stika, Štika, Štiková 
Rodina Soukupova
Rodina Šedivá
Rodina Haladova
Sedivych, Šedivých, Halada, Haladová, Sediva, Sedivy, Soukup, Soukupová, Šedivý 
Rodina Haladova
Halada, Haladová 
Antonie Krčová
Antonia, Krc, Krcova, Krč 
Rodina Vlčkova
Vlckova, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Emil Cílek
Rodina Feřtekova
Rodina Holfeldova
Rodina Bláhova
Věra Holfeldová, *21.11.1921 - †5.11.2000
Blahova, Fertekova, Vera, Blaha, Bláha, Blahová, Bláhová, Cilek, Cilkova, Cílková, Fertek, Feřtek, Feřteková, Holfeld, Lackinger, Lackingerová 
Bibrdlikova, Bibrdlik, Bibrdlík, Bibrdlíková 
Josef Panýrek(?), *15.6.1911 - †10.10.1962
Panyrek, Panyrkova, Panýrková 
Marta Gregorová, *4.9.1947 - †21.2.1996
Unreadable
Rodina Drdova
Rodina Šolcova
Rodina Rechova
Solcova, Zadilanskych, Drda, Drdová, Gregor, Gregorova, Rech, Rechová, Solc, Šolc, Šolcová, Zadilanska, Zadilanská, Zadilansky, Zadilanský 
Cervenkova, Cervenka, Červenka, Červenková 
Rodina Budkova
Ema Budková, *25.4.1914 - †9.11.1953
Františka Vojtíšková, *9.3.1908 - †8.12.1941
Pichlikova, Emanuela, Emma, Frantiska, Franziska, Budka, Pichlik, Pichlík, Pichlíková, Vojtisek, Vojtiskova, Vojtíšek 
Rodina Kotoučova
Amálie Fišerová, *25.7.1878 - †10.4.1960
Evička Nádvorníková, *24.10.1926 - †21.2.1942
Anna Rambousková, *21.7.1878 - †30.10.1953
František Nádvorník, *3.4.1901 - †27.3.1969
Marie Nádvorníková, *23.9.1895 - †7.6.1993
Edita Pichlíková(?) roz. Vtípilová, *27.10.1960 - †12.7.1997
Ladislav Pichlík, *25.9.1954 - †11.4.1996
Kotoucova, Amalia, Amalie, Amalka, Amálka, Anne, Anni, Eva, Frantisek, Franz, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Fiser, Fiserova, Fischer, Fischerova, Fischerová, Fišer, Kotouc, Kotouč, Kotoučová, Nadvornik, Nadvornikova, Pichlik, Pichlikova, Rambousek, Rambouskova, Vtipil, Vtípil, Vtipilova 
Barbora Bejlková, *10.8.1892 - †18.5.1942
Evička Bejlková, *25.11.1949 - †7.2.1950
Karel Bejlek, *20.2.1889 - †13.10.1954
Pavel Bejlek, *10.11.1952 - †7.6.1978
Karel Bejlek, *20.11.1919 - †25.1.1984
Rodina Kotoučova
Amálie Fišerová, *25.7.1878 - †10.4.1960
Evička Nádvorníková, *24.10.1926 - †21.2.1942
Anna Rambousková, *21.7.1878 - †30.10.1953
František Nádvorník, *3.4.1901 - †27.3.1969
Marie Nádvorníková, *23.9.1895 - †7.6.1993
Edita Pichlíková(?) roz. Vtípilová, *27.10.1960 - †12.7.1997
Ladislav Pichlík, *25.9.1954 - †11.4.1996
Kotoucova, Amalia, Amalie, Amalka, Amálka, Anne, Anni, Barbara, Eva, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Paul, Bejlkova, Fiser, Fiserova, Fischer, Fischerova, Fischerová, Fišer, Kotouc, Kotouč, Kotoučová, Nadvornik, Nadvornikova, Pichlik, Pichlikova, Rambousek, Rambouskova, Stejskal, Stejskalová, Vtipil, Vtípil, Vtipilova 
Rodina Šebkova
Sebkova, Sebek, Šebek, Šebková 
Unreadable
 
Rodina Králova
Barbora Štefanová, *4.12.1871 - †22.12.1939
Josef Štefan, *22.4.1870 - †3.3.1953
Josef Majer, *19.2.1900 - †1.3.1973
Anastázie Majerová, *2.4.1898 - †13.2.1977
Miloslav Maier, *21.9.1925 - †26.1.1988
Kralova, Anastazie, Barbara, Milo, Milos, Miloš, Stazicka, Stázička, Kral, Král, Králová, Maierova, Maierová, Majerova, Mayer, Mayerova, Mayerová, Stefan, Stefanova, Stefanová 
Rodina Králova
Rodina Králova
Cmelikova, Cmolikova, Čmelíkova, Kralova, Cmelik, Cmolik, Čmelík, Čmelíková, Čmolík, Čmolíková, Kral, Král, Králová 
Vladimír Nízký, *2.7.1896 - †22.10.1951
Vladimir, Nizka, Nízká, Nizky 
Václav Holeček, *25.9.1871 - †15.8.1939
Josef Ludvický, *9.3.1902 - †10.12.1948
Václav Ludvický, *9.4.1929 - †14.7.1972
Vladimír Nízký, *2.7.1896 - †22.10.1951
Vaclav, Vladimir, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Holecek, Holeckova, Holečková, Ludvicka, Ludvická, Ludvicky, Nizka, Nízká, Nizky 
Rodina Novotných
Novotnych, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný 
Rodina Košařova
Rodina Kuchynkova
Bartonickova, Kosarova, Kratochvilova, Saradinova, Bartonicek, Bartoníček, Bartoníčková, Kosar, Košař, Košařová, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvílová, Kuchynka, Kuchynková, Saradin, Šaradin, Šaradinová 
Karel Holovský, *3.7.1877 - †9.8.1947
Anna Holovská, *29.3.1880 - †19.4.1963
Magdaléna Waisová, *11.2.1902 - †5.7.1974
Jiřina Měříčková, *29.4.1929 - †18.5.1980
Miloslav Měřička, *29.10.1922 - †16.10.1982
Josef Wais, *9.2.1903 - †21.4.1987
Anne, Anni, Jirina, Kaja, Kája, Karl, Magdalena, Milo, Milos, Miloš, Holovska, Holovsky, Mericka, Merickova, Waisova, Weis, Weisova, Weisová 
Magdaléna Waisová, *11.2.1902 - †5.7.1974
Jiřina Měříčková, *29.4.1929 - †18.5.1980
Miloslav Měřička, *29.10.1922 - †16.10.1982
Josef Wais, *9.2.1903 - †21.4.1987
Rodina Kupcova
Josef Havlíček , *17.9.1900 - †4.4.1974
Anna Šperlíková, *22.5.1901 - †8.3.1987
Dudackova, Michalkova, Mosovskych, Podzemskych, Prochazkova, Anne, Anni, Jirina, Magdalena, Milo, Milos, Miloš, Dudacek, Dudáček, Dudáčková, Havlicek, Havlickova, Havliček, Havličková, Havlíčková, Kupcová, Kupec, Mericka, Merickova, Michalek, Michálek, Michálková, Mosovska, Mosovsky, Mošovská, Mošovský, Podzemska, Podzemská, Podzemsky, Podzemský, Prochazka, Procházka, Procházková, Sperlik, Sperlikova, Šperlík, Waisova, Weis, Weisova, Weisová 
Rodina Smrčkova
Anastázie Přibylová, *16.8.1912 - †13.6.1987
Josef Havlíček , *17.9.1900 - †4.4.1974
Anna Šperlíková, *22.5.1901 - †8.3.1987
Michalkova, Smrckova, Anastazie, Anne, Anni, Stazicka, Stázička, Havlicek, Havlickova, Havliček, Havličková, Havlíčková, Michalek, Michálek, Michálková, Pribyl, Pribylova, Přibyl, Smrcek, Smrček, Smrčková, Sperlik, Sperlikova, Šperlík 
Rodina Vundrova
Rodina Motyčkova
Rodina Pilných
Rodina Němcova
Rodina Benešova
Rodina Holečkova
Rodina Jirákova
Josef Jirák, *1890 - †1984
Miroslav Jirák, *1919 - †1975
Anna Jiráková, *1893 - †1951
Božena Jiráková, *1920 - †1997
Marie Jiráková, *17.9.1932 - †13.5.2004
Benesova, Holeckova, Motyckova, Nemcova, Pilnych, Anne, Anni, Bozena, Mana, Máňa, Maria, Marina, Benes, Beneš, Benešová, Holecek, Holeček, Holečková, Jirak, Jirakova, Motycka, Motyčka, Motyčková, Němcová, Nemec, Němec, Pilna, Pilná, Pilny, Pilný, Vundra, Vundrová 
Rodina Radova
Václav Rada, *???? - †1.12.1995
Libuše Radová, *?.12.1927 - †19.12.200?
Marie Plechyngerová, *18.8.1898 - †19.12.1976
Rodina Jirákova
Josef Jirák, *1890 - †1984
Miroslav Jirák, *1919 - †1975
Anna Jiráková, *1893 - †1951
Božena Jiráková, *1920 - †1997
Marie Jiráková, *17.9.1932 - †13.5.2004
Rodina Vundrova
Piskackova, Anne, Anni, Bozena, Libuse, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Jirak, Jirakova, Piskacek, Piskáček, Piskáčková, Vundra, Vundrová 
Unreadable
Josef Šte?????
 
Rodina Kudrnova
Mendlikova, Kudrna, Kudrnová, Mendlik, Mendlík, Mendlíková 
Anna Flosmannová, *1912 - †1948
Josefa Rysková, *1880 - †1939
Rodina Lachmanova
Rodina Holečkova
Rodina Šultysova
Rodina Bastrova
Julie Bastrová, *10.12.1893 - †26.1.1939
Emil Bastr, *4.5.1882 - †22.6.1951
Karel Fil, *14.1.1890 - †13.9.1931
Anna Filová, *19.2.1892 - †4.7.1980
Josef Wais, *14.3.1932 - †15.10.2005
Holeckova, Lasmanova, Lašmanova, Sultysova, Anne, Anni, Julia, Júlia, Kaja, Kája, Karl, Fíl, Filova, Fílová, Flosmannova, Flossmann, Flossmannová, Holecek, Holeček, Holečková, Lachman, Lachmanová, Lasman, Lašman, Lašmanová, Rejzek, Rejzkova, Rejzková, Rezek, Rezkova, Rezková, Ryska, Ryskova, Sultys, Šultys, Šultysová, Waisova, Waisová, Weis, Weisova, Weisová 
Rodina Rejmanova
Karel Fil, *14.1.1890 - †13.9.1931
Anna Filová, *19.2.1892 - †4.7.1980
Josef Wais, *14.3.1932 - †15.10.2005
Anna Flosmannová, *1912 - †1948
Josefa Rysková, *1880 - †1939
Rodina Lachmanova
Rodina Holečkova
Rodina Šultysova
Jan Janoušek, *18.6.1933 - †24.2.1996
Holeckova, Lasmanova, Lašmanova, Reimannova, Sultysova, Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Kaja, Kája, Karl, Fíl, Filova, Fílová, Flosmannova, Flossmann, Flossmannová, Holecek, Holeček, Holečková, Janousek, Janouskova, Janoušková, Lachman, Lachmanová, Lasman, Lašman, Lašmanová, Reimann, Reimannová, Rejman, Rejmanová, Rejzek, Rejzkova, Rejzková, Rezek, Rezkova, Rezková, Ryska, Ryskova, Sultys, Šultys, Šultysová, Waisova, Waisová, Weis, Weisova, Weisová 
Rodina Polákova
Rodina Aksmanova
Marie Znamenáčková, *21.3.1916 - †13.11.1961
Rodina Neradova
Polakova, Znamenackova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Aksman, Aksmanová, Nerad, Nerada, Neradová, Polak, Polák, Poláková, Znamenacek, Znamenáček 
Stedrovskych, Stedrovska, Stedrovsky, Štědrovská, Štědrovský 
Zapotockych, Zapotocka, Zápotocká, Zapotocky, Zápotocký 
Rodina Jonášova
Marie Jonášová, *17.5.1919 - †23.4.2007
Jonasova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Jonas, Jonáš 
Rodina Slukova
Rodina Kordova
Bedřiška Kotašová, *28.1.1886 - †1.3.1955
Anežka Kotašová, *18.11.1892 - †14.7.1982
Bedřich Kotaška, *21.11.1915 - †23.2.2003
Rodina Radova
Rodina Němcova
Alois Rada, *4.11.1894 - †4.1.1978
Anna Radová, *20.7.1892 - †2.3.1994(?)
Anastázie Kotašková, *20.8.1904 - †27.9.1964
Jan Kotaška, *22.6.1902 - †21.11.1981
Alois Pesl, *15.8.1888 - †6.1.1943
Josefa Peslová, *11.10.1901 - †1.8.1971
Ladislav Horák, *19.2.1915 - †15.11.1994
Nemcova, Anastazie, Anezka, Anne, Anni, Bedrich, Bedriska, Fritz, Hans, Honza, Ján, Lada, Láďa, Stazicka, Stázička, Horak, Horakova, Horáková, Korda, Kordová, Kotas, Kotaska, Kotaskova, Kotasova, Kotasová, Kotaš, Němcová, Nemec, Němec, Peslova, Pešl, Pešlová, Sluka, Sluková 
Rodina Novákova
Anastázie Kotašková, *20.8.1904 - †27.9.1964
Jan Kotaška, *22.6.1902 - †21.11.1981
Novakova, Anastazie, Hans, Honza, Ján, Stazicka, Stázička, Kotaska, Kotaskova, Novak, Novák, Nováková 
Rodina Pavlatova
Alois Pesl, *15.8.1888 - †6.1.1943
Josefa Peslová, *11.10.1901 - †1.8.1971
Ladislav Horák, *19.2.1915 - †15.11.1994
Bernhäuserova, Lada, Láďa, Bernhauser, Bernhäuser, Bernhauserová, Bernhäuserová, Horak, Horakova, Horáková, Pavlata, Pavlatová, Peslova, Pešl, Pešlová 
Robertek Hošek, *2.10.1977 - †31.10.1977
Bubenickova, Pospisilova, Robert, Bubenicek, Bubeníček, Bubeníčková, Hosek, Hoskova, Hošková, Pospisil, Pospíšil, Pospíšilová 
Rodina Markova
Bubenickova, Cicvarkova, Pospisilova, Bubenicek, Bubeníček, Bubeníčková, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Marek, Marka, Marko, Marková, Pospisil, Pospíšil, Pospíšilová 
Rodina Markova
Rodina Mlsnova
Václav Mlsna, *20.8.1904 - †28.5.1962
Marie Mlsnová, *7.9.1911 - †24.4.1989
Júlia Mlsnová, *12.3.1932 - †17.2.1999
Rodina Hladíkova
Rodina Radova
manželé Radovi
Antonín Rousek, *29.3.1934 - †19.5.1999
Jaroslav Rada, *8.4.1901 - †2.3.1963
Anna Radová, *5.2.1900 - †22.1.1963
Rodina Tomšů
Rodina Feřtekova
Rodina Holfeldova
Rodina Bláhova
Věra Holfeldová, *21.11.1921 - †5.11.2000
Blahova, Cicvarkova, Fertekova, Hladikova, Tomsu, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Jara, Jára, Jarka, Julia, Julie, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Vera, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Blaha, Bláha, Blahová, Bláhová, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Fertek, Feřtek, Feřteková, Hladik, Hladík, Hladíková, Holfeld, Marek, Marka, Marko, Marková, Rouskova, Rousková 
Rodina Maškova
Rodina Harantova
Maskova, Harant, Harantová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Rodina Adamova
Rodina Abrahamova
Růžena Koťátková, padla, *7.3.1911 - †8.5.1945
Cicvarkova, Mosovskych, Podzemskych, Ruzena, Abraham, Abrahamová, Adam, Adamová, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Kotatko, Koťátko, Kotatkova, Mosovska, Mosovsky, Mošovská, Mošovský, Podzemska, Podzemská, Podzemsky, Podzemský 
Růžena Koťátková, padla, *7.3.1911 - †8.5.1945
Noname, Id 360
Ruzena, Kotatko, Koťátko, Kotatkova 
Josef Panýrek, obchodník, *8.10.1884 - †8.5.1915
Bedřich Turek, *29.7.1886 - †6.5.1945
Marie Turková, *13.6.1880 - †2.7.1970
Josef Turek, *22.5.1914 - †3.6.1981
Pavla Turková, *6.3.1914 - †13.7.1987
Rodina Pijálkova
Kuliskova, Pijalkova, Bedrich, Fritz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Pauli, Pavlina, Pavlína, Kulisek, Kulíšek, Kulíšková, Panyrek, Panyrkova, Panýrková, Pijalek, Pijálek, Pijalka, Pijalková, Pijálková, Turkova, Zeithammer, Zeithammerová 
Rodina Štaflova
Rodina Hodačova
František Mašek, projektant, *5.8.1913 - †18.8.1999
Josefa Mašková, *22.9.1918 - †11.12.2002
Anna Štaplová roz. Šalja, *22.9.1875 - †13.11.1951
Rodina Plavcova
Hodacova, Staflova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Hodac, Hodač, Hodačová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Plavcová, Plavec, Salja, Stafl, Stapl, Staplova, Štafl, Štaflová, Štapl 
Rodina Majerova
Maierova, Mayerova, Maier, Maierová, Majer, Majerová, Mayer, Mayerová 
František Forétek, *26.11.1888 - †9.11.1944
Marie Forétková, *1.12.1896 - †18.1.1983
Štěpánka Soukupová, *15.2.1981 - †13.1.1999
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Stepanka, Foretek, Foretkova, Soukup, Soukupova 
Unreadable
 
Rodina Pioskova
Rodina Smolíkova
Josef Smolík, *1910 - †1988
Marie Smolíková, *1919 - †2006
Mana, Máňa, Maria, Marina, Ehrlich, Ehrlichova, Pioska, Piosková, Smolik, Smolikova 
Rodina Vokounova
Alois Švarc, *19.12.1894 - †16.5.1944
Kateřina Švarcová, *11.11.1896 - †2.11.1974
Jaroslav Švarc, *14.9.1952 - †4.8.1975
Rodina Smolíkova
Josef Smolík, *1910 - †1988
Marie Smolíková, *1919 - †2006
Rodina Hrudkova
Rodina Titěrova
Titerova, Jara, Jára, Jarka, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hrudka, Hrudková, Smolik, Smolikova, Svarc, Svarcova, Titera, Titěra, Titěrová, Vokoun, Vokounová 
Rodina Hrudkova
Rodina Titěrova
Titerova, Hrudka, Hrudková, Titera, Titěra, Titěrová 
František Karda, *13.1.1892 - †22.3.1957
Frantisek, Franz, Kardova, Kardová 
Unreadable, Id 375
 
Rodina Chrdlova
Marie Marešová, *2.9.1877 - †11.12.1943
Míla Čepl, *26.1.1940 - †9.2.1959
Růžena Čeplová, *17.8.1906 - †5.6.1994
František Čepl, *7.4.1943 - †24.1.1999
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Mila, Ruzena, Cepl, Ceplova, Chrdla, Chrdlová, Mares, Maresova, Mareš 
Josef Šott, z Cikánky, *5.2.1898 - †19.10.1943
Marie Šottová, *14.1.1897 - †22.4.1975
Josef Šott, *17.3.1935 - †16.2.2005
Unreadable
Jaroslav Klusáček, *26.3.1924 - †21.11.2003
Josef Dvořák, *16.3.1905 - †16.9.1976
Věra Klusáč, *23.2.1930 - †4.3.2003
Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vera, Dvorak, Dvorakova, Dvořáková, Klusac, Klusacek, Klusackova, Klusacova, Klusáčková, Klusáčová, Sott, Sottova, Cikanka, Cikánka 
Jaroslav Klusáček, *26.3.1924 - †21.11.2003
Josef Dvořák, *16.3.1905 - †16.9.1976
Věra Klusáč, *23.2.1930 - †4.3.2003
Josef Šott, z Cikánky, *5.2.1898 - †19.10.1943
Marie Šottová, *14.1.1897 - †22.4.1975
Josef Šott, *17.3.1935 - †16.2.2005
Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vera, Dvorak, Dvorakova, Dvořáková, Klusac, Klusacek, Klusackova, Klusacova, Klusáčková, Klusáčová, Sott, Sottova, Cikanka, Cikánka 
Rodina Zachova
Jaroslav Klusáček, *26.3.1924 - †21.11.2003
Josef Dvořák, *16.3.1905 - †16.9.1976
Věra Klusáč, *23.2.1930 - †4.3.2003
Jara, Jára, Jarka, Vera, Dvorak, Dvorakova, Dvořáková, Klusac, Klusacek, Klusackova, Klusacova, Klusáčková, Klusáčová, Zach, Zachová 
František Kubička, *11.11.1899 - †30.1.1961
Anna Kubičková, *8.8.1895 - †23.1.1973
Jaroslav Kubička, *10.12.1927 - †28.1.1995
Rodina Brejchova
Antonie Brejchová roz. Šimánková, *18.5.1869 - †2.1.1943
Brychova, Brychtova, Anne, Anni, Antonia, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Brejcha, Brych, Brychová, Brychta, Brychtová, Kubicek, Kubicka, Kubicko, Kubickova, Kubíček, Kubičko, Kubíčková, Kubitschek, Simanek, Simankova, Šimánek 
Rodina Šebkova
Rodina Nekolných
Marie Šebková, *17.2.1898 - †8.6.1976
Josef Nekolný, *27.2.1907 - †6.7.1975
Cermakova, Nekolnych, Sebkova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Cermak, Čermák, Čermáková, Nekolna, Nekolná, Nekolny, Pulkrabek, Pulkrabková, Sebek, Šebek 
Rodina Mastíkova
Mastikova, Mastik, Mastík, Mastíková 
Rodina Pazderova
Pazdera, Pazderová 
Antonín Vacek, polic. štáb. strážmistr v.v., †24.11.1949 (63)
Id 406
Anton, Antonin, Antonius, Vackova, Vacková, Watzko, Watzkova, Watzková 
Rodina Jelínkova
Rodina Liepertova
Stanislav Liepert, *7.5.1925 - †6.2.1986
Jana Liepertová, *3.6.1953 - †3.5.1995
Unreadable
Jelinkova, Jelinek, Jelínek, Jelínková 
Rozálie Zagatová, *24.3.1882 - †28.12.1974
Žofie Palašová, *10.5.1908 - †13.6.1976
Miroslav Jenco, *7.1.1959 - †20.10.1981
Andrej Borovič, *17.7.1948 - †14.9.2003
Rodina Valešova
Rodina Poupětova
Cechtickych, Poupetova, Valesova, Andreas, Ondrej, Ondřej, Rosalia, Rosalie, Rosarie, Rosina, Rozalie, Rozarije, Zofie, Borovic, Borovicova, Borovičová, Cechticka, Cechticky, Čechtická, Čechtický, Jencova, Jencová, Palas, Palasova, Palaš, Poupe, Poupě, Poupětová, Vales, Valeš, Valešová, Zagata, Zagatova 
Antonín Burda, poručík Č.S.A., *16.11.1891 - †20.7.1947
Anna Plossová roz. Burdová, *8.7.1889 - †27.4.1960
Jiří Burda, *25.7.1925 - †26.3.1971
Anna Burdová roz. Kuzebauchová, *28.2.1899 - †19.11.1973
Antonín Burda, *16.8.1926 - †15.12.1982
Rozálie Zagatová, *24.3.1882 - †28.12.1974
Žofie Palašová, *10.5.1908 - †13.6.1976
Miroslav Jenco, *7.1.1959 - †20.10.1981
Andrej Borovič, *17.7.1948 - †14.9.2003
Rodina Valešova
Rodina Poupětova
Cechtickych, Poupetova, Valesova, Andreas, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Jiri, Ondrej, Ondřej, Rosalia, Rosalie, Rosarie, Rosina, Rozalie, Rozarije, Zofie, Borovic, Borovicova, Borovičová, Burdova, Cechticka, Cechticky, Čechtická, Čechtický, Jencova, Jencová, Kuzebauchova, Kuzebauchovy, Kuzebauchový, Palas, Palasova, Palaš, Ploss, Plossova, Poupe, Poupě, Poupětová, Vales, Valeš, Valešová, Zagata, Zagatova 
Rodina Kolářova
Kolarova, Kolar, Kolář, Kolářová 
Rodina Vraných
Antonín Vraný
Anna Vraná
Vranych, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Kocourek, Kocourkova, Vrana, Vrany 
Rodina Práškova
Rodina Hrabova
Praskova, Vorlickova, Hrab, Hrabová, Prasek, Prášek, Prášková, Vorlicek, Vorlíček, Vorlíčková 
Cervenkova, Cervenka, Červenka, Červenková 
Rodina Vachudova, z Holyně
Vachuda, Vachudová, Holyne 
Jan Janoušek, *18.6.1933 - †24.2.1996
Hans, Honza, Ján, Janousek, Janouskova, Janoušková 
František Palaš, *11.9.1947 - †29.8.1984
Frantisek, Franz, Palas, Palasova, Palašová 
Rodina Nyklova
Lubomír Nykl, *4.5.1930 - †5.5.2007
Lubomir, Nyklová 
Rodina Roseckých
Rodina Vydrova
Evička Noname, *2.5.1932 - †15.3.1944
Roseckych, Eva, Rosecka, Rosecká, Rosecky, Rosecký, Vydra, Vydrová 
František Vejvoda, *13.8.1885 - †25.2.1944
Růžena Otčenášková, *11.1.1916 - †15.2.1950
Rodina Bártova
Bartova, Skalickych, Zarouzova, Frantisek, Franz, Ruzena, Barta, Bárta, Bártová, Otcenasek, Otcenaskova, Otčenášek, Skalicka, Skalická, Skalicky, Skalický, Vejvodova, Vejvodová, Zarouz, Žarouž, Žaroužová 
Rodina Šmídova
Morstajnova, Morštajnova, Smidova, Morstajn, Morstein, Morsteinová, Morštajn, Morštajnová, Smid, Šmíd, Šmídová 
Rodina Samohrdova
Tomaschkova, Tomaskova, Samohrd, Samohrdová, Tomasek, Tomaschek, Tomaschko, Tomaschková, Tomaschku, Tomášek, Tomášková 
Karel Valkoun
Božena Valkounová
Rodina Šeflova
Rodina Vraných
Marie Šeflová, *18.7.1928 - †7.12.1989
ing. Jaroslav Šefl, *4.5.1920 - †23.10.1993
Vranych, Bozena, Jara, Jára, Jarka, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Sefl, Seflova, Valkounova, Vrana, Vraná, Vrany, Vraný 
Rodina Soukupova
Rodina Losova
Rodina Novákova
Miloš Los, *31.10.1921 - †21.1.1944
Rodina Svobodova
Rodina Šinaglova
Novakova, Sinaglova, Skalickych, Šináglova, Milo, Milos, Miloslav, Losová, Novak, Novák, Nováková, Sinagl, Skalicka, Skalická, Skalicky, Skalický, Soukup, Soukupová, Svoboda, Svobodová, Šinagl, Šinágl, Šinaglová, Šináglová 
Rodina Svobodova
Rodina Šinaglova
Sinaglova, Šináglova, Sinagl, Svoboda, Svobodová, Šinagl, Šinágl, Šinaglová, Šináglová 
Emil Wolf, *24.7.1889 - †23.3.1945
Anna Volfová, *24.7.1895 - †24.6.1962
František Šic, *17.12.1895 - †7.1.1941
Anežka Šicová, *17.1.1903 - †30.9.1985
Otakar Volf, *?.1.1921 - †4.4.1993
Anezka, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Ota, Oto, Otto, Ottokar, Sic, Sicova, Volfova, Wolfova, Wolfová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz