Davle

View from the road along the river Vltava.
Hřbitovní kříž z roku 1903
View from west
The cemetery panoramic picture
Basic information

Village nameDavle
Number of residents687 (1890), 754 (1900), 1294 (2006)
Map positionwww.mapy.cz
GPS49°52'27.97"N,14°23'27.34"E
Last pictures September 21, 2007

Zdokumentovány jsou jen některé starší náhrobky.

History

První zmínka o obci Davle je spojována se založením benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele, který založil v r. 999 na ostrově při soutoku Sázavy a Vltavy český kníže Boleslav II. Přestože je obec pravděpodobně staršího původu než klášter, ke kterému náležela jako jedna z 31 osad a vsí, bere se rok 999 za rok, kdy lze poprvé historicky prokázat její existenci. V bule papeže Klimenta V. z roku 1310 se o Davli hovoří jako o městysu. Davle byla zřejmě středověkou "střediskovou obcí" s náležitostmi, jakými byly znak a trhové právo. Význam vyplynul přirozeně z polohy místa u důležitých vodních cest, podle kterých vedly i stezky pozemní.

Naproti Ostrovu, na levém břehu Vltavy, stojí kostel sv. Kiliána. Je jediným kostelem v Čechách, zasvěceným tomuto patronovi. Byl vystavěn zřejmě brzy po založení kláštera na Ostrově. Klášter, zničený v době husitských válek, se nepodařilo obnovit a od roku 1517 byl opuštěn.

Na císařském otisku katastrální mapy z roku 1840 je hřbitov ještě kolem kostela.

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Rodina Čadilova
Vladimír Dítě, *1.5.1905 - †22.8.1928
Anna Dítětová, *8.7.1877 - †17.12.1952
Václav Dítě, *10.9.1874 - †18.1.1953
Cecílie Dítětová, akademická malířka, *6.10.1901 - †27.10.1976
Milada Dítětová, *25.8.1900 - †25.12.1996
Cadilova, Anne, Anni, Cecilie, Vaclav, Vladimir, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cadil, Čadil, Čadilová, Dite, Ditetova 
Rodina Maškova
Rodina Havelkova
František Mašek, mlynář, *7.11.1841 - †8.12.1919
Anna Mašková, manželka, †26.1.1911
Božena Mašková, †22.6.1898
Ing. František Mašek, *12.9.1866 - †24.12.1911
Karel Mašek, mlynář, *8.1.1872 - †16.12.1934
Emilie Mašková, *9.2.1871 - †17.2.1948
Marie Troníčková roz. Mašková, *24.8.1881 - †18.7.1948
Anne, Anni, Bozena, Emiliana, Emiliána, Emílie, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Havelka, Havelková, Masek, Maska, Maskova, Maška, Tronicek, Tronickova, Troníček 
František Troníček, *1819 - †1893
Anna Troníčková, *1819 - †1901
František Troníček, *1846 - †1917
Marie Troníčková, *1858 - †1923
Ing. František Troníček, *1876 - †1948
Bohumila Troníčková, *1881 - †1962
Ing. Jiří Troníček, *1910 - †1976
Anne, Anni, Frantisek, Franz, Jiri, Mana, Máňa, Maria, Marina, Tronicek, Tronickova 
Rodina Ebrova, z Bojanovic
František Ebr, *22.5.1873 - †14.2.1927
Frantisek, Franz, Ebrová, Bojanovice 
Rodina Liškova, z Davle č. 11
Liskova, Liska, Liška, Lišková 
Rodina Fofonkova
Obermayerova, Fofonka, Fofonková, Obermajer, Obermajerová, Obermayer, Obermayerová 
Rodina Pokorných
Pokornych, Pokorna, Pokorná, Pokorny, Pokorný 
Rodina Volešákova, Sázava
František Schwarz, ředitel kůru, †3.6.1874 (69)
Volesakova, Frantisek, Franz, Schwarzova, Schwarzová, Volesak, Volešák, Volešáková, Sazava 
Rodina Liscova
Spalenkova, Lisca, Liscová, Spalenka, Spálenka, Spálenková 
Ing. František Vojta, arcikněz, vikář,notář a děkan, *4.7.1852 - †3.3.1922
Zde v pánu odpočívá
P. JÚLIUS VÁC.
PROVAZNÍK
ŘEHOL. KANOVNÍK R. PRAEM.
NA STRAHOVĚ
NAR 14.KVĚT. 1822, ZEMŘEL JAKO
INSPEKTOR NA HRADIŠTKU
1. ČERVNA 1900
R.I.P.
Július Václav Provazník, řeholní kanovník řádu premonstrátů na Strahově, *14.5.1822 - †1.6.1900
Frantisek, Franz, Julius, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Provaznik, Provaznikova, Provazníková, Vojtova, Vojtová, Strahov, Strahow 
Rodina Liškova, z Bojanovic č. 34
Rodina Šrámkova
Liskova, Sramkova, Liska, Liška, Lišková, Sramek, Šrámek, Šrámková, Bojanovice 
Rodina Dvořákova, z Třebsína
Rodina Járkova, z Třebsína
Rodina Pommerova, z Třebsína
Dvorakova, Jarkova, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Jark, Járk, Járková, Pommer, Pommerová, Trebsin, Třebsín 
Rodina Dolejší, z Pikovic
Dolejsi, Dolejsova, Dolejšova, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Pikovice 
Josefa Koubová roz. Pecharová, *3.5.1858 - †23.7.1922
Gustav Katz, *5.6.1879 - †30.8.1917
Anna Kaldová roz. Koubová, *15.11.1879 - †7.9.1941
Zdeněk Kalda, *6.1.1908 - †16.1.1965
Věra Kaldová, *22.7.1913 - †21.2.1981
Rodina Liškova, od Sloupu č.9
Rodina Boháčkova, z Prahy
Zdena Unreadable, *10.9.1931 - †23.3.1932
Jan Liška, *9.5.1879 - †1.2.1951
Antonie Lišková, *2.5.1885 - †13.9.1975
Rodina Lístkova, z Bojova
Bohackova, Listkova, Anne, Anni, Antonia, Hans, Honza, Ján, Vera, Zděna, Zdenek, Zdenka, Zdeňka, Bohacek, Boháček, Boháčková, Kaldova, Katzova, Katzová, Kouba, Koubova, Liska, Liskova, Listek, Lístek, Lístková, Pechar, Pecharova, Bojov, Praha, Sloup 
Rodina Pokorných
Terezie Pokorná, *24.3.1845 - †3.4.1905
Pokornych, Theresia, Pokorna, Pokorny, Pokorný 
František Polák, v Sázavě, *30.8.1900 - †2.4.1923
Marie Poláková, jeho babička, †1890
František Polák, *21.9.1870 - †10.8.1932
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Polak, Polakova, Sazava, Sázava 
Josef Chadima, rolník z Bratřínova, *12.3.1851 - †29.11.1904
Božena Chadimová, dcera, *9.1.1893 - †16.7.1901
Bozena, Chadimova, Bratrinov, Bratřínov 
Rodina Cmíralova, z Bojanovic
Cmiralova, Cmiral, Cmíral, Cmíralová, Bojanovice 
Marie Široká, *28.4.1877 u sv. Kiliána - †12.5.1897
Mana, Máňa, Maria, Marina, Siroka, Siroky, Široký 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz