Hrnčíře

The cemetery panoramic picture
The cemetery panoramic picture
Basic information

Village namePraha - Šeberov
Number of residents105 (1890)
Map positionwww.mapy.cz
GPS50°00'10.13"N,14°31'00.40"E
Last pictures October 8, 2007

Zdokumentovány jsou jen některé starší náhrobky.

History

Obě obce [Šeberov i Hrnčíře, PH] vznikly za vlády Přemyslovců s největší pravděpodobností v době, kdy se stal prvním českým králem Vratislav II (v královské hodnosti Vratislav I). Tento král vládl přes třicet roků, v letech 1061-1092 a jako královské sídlo si zvolil Vyšehrad . Mezi jeho nejpřednější rádce patřil správce knížecího dvora jménem Zderad, za jehož potomky se považují bratři Kojata a Všebor, předkové panského rodu Hraběšiců, pozdějších pánu z Oseka. Tento rod a jeho potomci získali do svého držení a dědického vlastnictví rozsáhlá území po celém království.

...

Osadu obýval tzv. služebný lid-hrnčíři, vyrábějící hrncovité nádoby, mísy, džbány a zásobnice zdobené typickou vlnovkou a dalšími jednoduchými vzory, jimiž bylo zásobováno široké okolí a odtud pramení i název této osady. Polosamostatné postavení původních starousedlíků tzv.heredes, což se překládá českým termínem dědici, bylo svým způsobem vyjímečné. Tito lidé nebyli šlechtici, nemohli však odmítnou existenci feudálního pána, ale patřili k jakési přední vrstvě usedlíků a nebylo jim lehké např. ukládat poplatky apod. Osadu sice vlastnil svobodný muž - vladyka, jehož jméno se bohužel nedochovalo, musel však respektovat určitá privilegia obyvatelstva. Původní majitel zde vybudoval sídelní dvorec, z něhož vznikla po několika generacích opevněná tvrz. Někdy ve 13. století byl při tvrzi vybudován kostel sv. Prokopa, při němž přirozeně vznikla i farnost. Přes prostotu chrámové stavby šlo o významný počin, který stačil zajistit pro Hrnčíře v mnoha údobích další historie určité přednostní postavení.

...

Postavení osady Hrnčíř se změnilo po vzniku zbraslavského kláštera. Klášter založil v roce 1292 král Václav II a v následujících letech se stali novými majiteli osady zbraslavští cisterciáci. Zbraslavský klášter měl od roku 1360 patronátní právo k hrnčířskému kostelu a podle tehdejších zvyklostí lze říci, že klášter byl už také i přímým držitelem vesnice.

Městská část Praha Šeberov se může pochlubit starobylou památkou. Představuje ji rozměrově nevelká, zato historicky cenná chrámová stavba kostelíka sv. Prokopa v Šeberově - Hrnčířích. Nejstarší zpráva o zdejší farnosti z r. 1352 je zároveň první zprávou o zdejší obci. Kolem kostela, v prostoru dodnes chráněném obvodovou zdí se vstupní fortnou, se nacházel původní hřbitov zdejších obyvatel. V sousedství stojí přestavbami porušený Hrnčířský dvůr, další starobylý objekt v obci.

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Antonín Kuník, ze Šeberova, †29.5.1916 (38)
Barbora Podroužková, *29.2.1878 - †10.8.1952
Libuše Šmahová roz. Kuníková, *8.7.1938 - †8.5.1997
Emilie Kuníková roz. Kafková, *1.4.1909 - †16.4.1993
Josef Kuník, *5.10.1905 - †31.10.1982
Anton, Antonin, Antonius, Barbara, Emiliana, Emiliána, Emílie, Libuse, Kafka, Kafkova, Kavka, Kavkova, Kavková, Kunik, Kunikova, Podrouzek, Podrouzkova, Podroužek, Smaha, Smahova, Šmaha, Seberov, Šeberov 
Rodina Aronova
Josef Aron, *19.8.1903 - †26.8.1966
Barbora Aronová, *11.1.1909 - †18.1.1977
Rodina Novákova
Eliška Nováková, *14.10.1910 - †27.3.1967
Arnošt Novák, *1.1.1905 - †5.2.1978
Rodina Aronova
Anna Aronová, *27.3.1939 - †12.11.1985
Anne, Anni, Arnost, Barbara, Eliska, Ella, Novak, Novakova 
Rodina Bánertova
Rodina Pokorných
Rodina Kocourkova
Václav Mlejnek, ze Zdiměřic, †19.7.1912 (18)
Josef Mlejnek, jeho bratr, †(5 m)
Josef Mlejnek, †25.9.1936 (72)
M. Mlejnková, *4.2.1869 - †24.12.1950
František Kocourek, *20.12.1907 - †29.1.1976
M. Kocourková, *1.3.1907 - †9.8.1991
Vincencie Síkorová, *24.5.1910 - †10.6.1983
Josef Síkora, *16.7.1909 - †17.3.1984
Banertova, Pokornych, Zapotockych, Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Banert, Bánert, Bánertová, Hrachovcová, Hrachovec, Mleinek, Mleinkova, Mleinková, Mlejnkova, Pokorna, Pokorná, Pokorny, Pokorný, Sikora, Sikorova, Sykora, Sýkora, Sykorova, Sýkorová, Zapotocka, Zápotocká, Zapotocky, Zápotocký, Zdimerice, Zdiměřice 
Rodina Skřivanova, z Vestce
Skrivanova, Skrivan, Skřivan, Skřivanová, Vestec 
Bohumil Kubr, *15.10.1883 - †27.6.1899
Marie Kubrová, *3.3.1862 - †27.11.1933
Antonín Kubr, *24.6.1853 - †22.9.1937
Božena Kubrová, *15.9.1898 - †25.5.1951
Mařenka Kubrová, *13.1.1929 - †8.5.1955
Josef Kubr, *10.11.1891 - †10.6.1966
Anton, Antonin, Antonius, Bozena, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kubrova 
Marie Lehovcová roz. Pletichová, choť učitele, *8.12.1879 - †24.10.1899
Václav Pleticha, †8.7.1923 (73)
Barbora Pletichová, †9.3.1927 (75)
Josef Pleticha, †24.3.1951 (68)
František Krůta, řídící učitel v.v., *24.11.1879 - †2.5.1963
Viktorie Pletichová, *15.4.1899 - †11.12.1971
Barbara, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kruta, Krutova, Krůtová, Lehovcova, Lehovec, Pletichova 
Anna Šimečková, *1877 - †1955
Rosalie Šimečková, *1838 - †1901
Pepíček Šimeček, *17.4.1902 - †25.5.1904
Antonín Šimeček, *23.12.1872 - †10.12.1928
Antonie Šafránková roz. Šimečková, *1.5.1908 - †24.3.1937
Anne, Anni, Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Josef, Rosalia, Rosarie, Rosina, Rozalie, Rozálie, Rozarije, Safranek, Safrankova, Simecek, Simeckova, Šafránek 
Rodina Carbochova
Marie Carbochová, †7.3.1898 (48)
Božena Carbochová, její dcera, †14.6.1898 (21)
Jan Carboch, majitel realit v Šeberově, †4.8.1902 (50)
Marie Carbochová, *21.1.1883 - †31.5.1946
Emil Carboch, *20.10.1879 - †5.11.1958
Bozena, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Seberov, Šeberov 
Josef Škroupa, rolník z Vestce, †18.11.1916 (65)
Marie Škorpová, jeho manželka, †15.10.1927 (71)
Božena Škorpová, †24.4.1939 (60)
František Škorpa, *28.8.1883 - †19.4.1967
Anna Škorpová, *20.9.1884 - †4.11.1967
František Škorpa, *12.8.1913 - †27.7.1989
Zdeňka Škorpová, *24.5.1924 - †9.5.1997
Anne, Anni, Bozena, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Zdena, Zděna, Zdenka, Skorpa, Skorpova, Skroupa, Skroupova, Škroupová, Vestec 
Josef Kovářík, *29.12.1867 - †25.1.1905
František Kovářík, ze Šeberova, *19.7.1852 - †12.11.1925
Marie Kováříková, *14.3.1857 - †11.5.1930
Kateřina Kováříková, *26.6.1866 - †25.7.1936
Marie Kováříková, *26.4.1887 - †12.1.1961
Josef Kovářík, *26.10.1891 - †14.8.1965
Frantisek, Franz, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kovarik, Kovarikova, Kovařík, Kovaříková, Seberov, Šeberov 
MUDr. František Pleticha, Zdravotní rada a konsultant drah a lékař v Michli, *4.4.1864 - †21.4.1940
Berta Pletichová, jeho choť, *1.11.1869 - †11.9.1920
Ing. Bedřich Zahrádko, *1.11.1889 - †14.2.1968
Marie Zahrádková, jeho choť, *4.6.1898 - †25.6.1979
Bedrich, Frantisek, Franz, Fritz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Pletichova, Zahradka, Zahrádka, Zahradko, Zahradkova, Michle 
Tonouš Zelenka, zahynul při náletu na Prahu, *29.9.1929 - †14.2.1945
Bohumila Zelenková, *23.5.1906 - †6.12.1980
Anton, Antonin, Antonín, Antonius, Zelenkova, Praha 
František Medřický, *9.11.1876 - †19.9.1942
Barbora Medřická, *19.3.1883 - †2.2.1949
Ladislava Kvěchová, *22.3.1930 - †3.11.2005
Václav Lhotský, *16.10.1899 - †30.11.1981
Marie Lhotská, *29.8.1906 - †31.12.1987
Medrickych, Barbara, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kvech, Kvěch, Kvechova, Lhotska, Lhotsky, Medricka, Medricky 
Marie Mašková, *17.3.18?? - †
Toníček Zimmel, její vnuk, *26.5.1940 - †17.?.????
Jan Mašek
Marie Zimmelová, *21.2.1913 - †17.?.197?
Adolf Zimmel
Jaroslav Bartoš
Jeníček Bartoš
Ota Novotný, *1927 - †25.3.195?
Anton, Antonin, Antonín, Antonius, Hans, Honza, Ján, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Otakar, Oto, Otto, Ottokar, Bartos, Bartosova, Masek, Maska, Maskova, Maška, Novotna, Novotná, Novotny, Zimmelova 
Rodina Nedvědova
Rodina Klonfarova
Gustav Nedvěd, †31.12.1902 (24)
Čeněk Nedvěd, rolník a hostinský v Šeberově, †21.2.1904 (61)
František Nedvěd, rolník ze Struhařova, †3.4.1904 (36)
Marie Nedvědová, †4.5.1917 (73)
Karel Skalák, velkoobchodník, †4.3.1894
Růžena Rennerová, †10.2.1939 (53)
Cenek, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Klonfar, Klonfarová, Nedved, Nedvedova, Renner, Rennerova, Skalak, Skalakova, Skaláková, Seberov, Struharov, Struhařov, Šeberov 
Rodina Kordova
Anna Brychtová, *1900 - †9.11.1925
Jaroslav Vodrážka, *26.6.1896 - †13.9.1983
Marie Vodrážková, *12.12.1898 - †24.3.1985
Ph. Mr. Miroslav Korda, *10.4.1920 - †15.7.2003
Jaroslava Kordová, *27.7.1921 - †22.11.2006
Anne, Anni, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Brejcha, Brejchova, Brejchová, Brych, Brychova, Brychová, Brychta, Brychtova, Vodrazka, Vodrazkova 
Rodina Součkova
Rodina Hrabětínova, ze Šátalky
Hrabetinova, Souckova, Hrabetin, Hrabětín, Hrabětínová, Soucek, Souček, Součková, Satalka, Šátalka 
Rodina Vojtěchovských, ze Šátalky
Rodina Chudobova, ze Žalova
Vojtechovskych, Chudoba, Chudobová, Vojtechovska, Vojtěchovská, Vojtechovsky, Vojtěchovský, Satalka, Šátalka, Zalov, Žalov 
Jana Kaplánková, †7.4.1920 (57)
Josef Kaplánek, †27.2.1940 (80)
Jana Navrátilová, †7.1.1956 (65)
Marie Žáková, †9.2.1957
Alžběta Žáková, †20.2.1994
Josef Konečný, *20.4.1907 - †27.7.1996
Josef Žák, *30.1.1909 - †6.5.1999
Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kaplanek, Kaplankova, Konecna, Konecny, Konečná, Navratil, Navrátil, Navratilova, Zak, Zakova 
Rodina Fořtova
Ing. Pavel Bejblík, *21.6.1936 - †8.12.1985
František Lazar, *1910 - †1990
Anna Lazarová, *1914 - †2004
Fortova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Paul, Bejblik, Bejblikova, Bejblíková, Fort, Fořt, Fořtová, Lazarova 
Rodina Klečkova
Jiří Kleček, št. kapitán v.v., *22.5.1869 - †15.10.1937
Kristýna Klečková, *16.6.1872 - †2.1.1966
Kamil Čermák, disp. banky, *17.10.1902 - †8.2.1968
Karel Pop, *1.11.1902 - †6.8.1977
Božena Popová, *29.7.1905 - †2.11.1991
Ludmila Klečková, *30.6.1900 - †2.6.1972
Alžběta Čermáková, *19.11.1903 - †21.12.1986
Rodina Kohoutova
Alzbeta, Beta, Běta, Bozena, Ela, Elisabeth, Christine, Jiri, Kaja, Kája, Karl, Kristina, Kristína, Kristyna, Krystina, Lidmila, Cermak, Cermakova, Klecek, Kleckova, Kohout, Kohoutová, Popova 
Ladislav Kovář, *16.6.1922 - †5.9.1957
Antonín Kovář, *16.9.1891 - †20.3.1965
Julie Kovářová, *29.1.1898 - †8.1.1979
František Kovář, *11.5.1924 - †29.6.1990
Jan Šrachta, řezník, *23.4.1859 - †17.3.1917
Josefa Šrachtová, *15.3.1863 - †12.5.1940
Věnceslava Jelínková roz. Šrachtová, *1.10.1899 - †7.1.1983
Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Julia, Júlia, Lada, Láďa, Venceslava, Jelinek, Jelínek, Jelinkova, Kovar, Kovarova, Srachta, Srachtova 
Rodina Jarošova, z Šeberova
Petr Kristian, hudebník České filharmonie, *29.6.1950 - †27.9.2001
Rodina Topolova
Jarosova, Peter, Jaros, Jaroš, Jarošová, Kristianova, Kristianová, Topol, Topolová, Seberov, Šeberov 
Rodina Keprova
Václav Burian, *14.11.1922 - †2.7.1955
Václav Burian, *24.3.1899 - †24.11.1965
Rodina Hradecká
Rodina Lexova
Hradecka, Hradeckych, Hradeckých, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Burián, Burianova, Burianová, Buriánová, Hradecky, Hradecký, Kepr, Keprová, Lexa, Lexová 
Rodina Černých
Rodina Knotkova
Kateřina Černá, *11.5.1899 - †24.7.1973
Antonín Černý, *26.8.1891 - †6.10.1977
Jiří Knotek, *27.1.1939 - †10.2.1993
Cernych, Anton, Antonin, Antonius, Jiri, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Knotková 
František Roubíček, *4.6.1885 - †28.2.1939
Františka Roubíčková, *7.7.1874 - †23.12.1961
Anežka Pejchalová
Anna Roubíčková, manželka
Klokocnikova, Anezka, Anne, Anni, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Klokocnik, Klokočník, Klokočníková, Pejchal, Pejchalova, Roubicek, Roubickova 
Rodina Roubíčkova, ze Šeberova
Jan Roubíček, †31.7.1925 (79)
Anna Roubíčková, †27.12.1927 (82)
Václav Roubíček, †5.11.1938 (55)
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Roubicek, Roubickova, Seberov, Šeberov 
Rodina Cibulkova
Rodina Kadlecova
Skrdletova, Cibulka, Cibulková, Kadlec, Kadlecová, Skrdleta, Škrdleta 
Rodina Novákova
Rodina Pletichova
Josef Pleticha, rolník v Šeberově, *1833 - †8.2.1890
Veronika Pletichová, *1833 - †29.9.1905
Dr. Josef Novák, C. a K. plukovní lékař, *3.10.1877 - †6.3.1917
Václav Novák, rolník v Šeberově, †(73)
Kateřina Nováková roz. Pletichová, *22.9.1857 - †1.5.1928
Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Weronika, Novak, Novakova, Seberov, Šeberov 
Rodina Hrubých, z Vestce
Antonín Hrubý, *4.6.1864 - †3.2.1926
Božena Hrubá, *11.3.1871 - †8.6.1956
Josef Chroust, *12.3.1826 - †27.11.1894
JUDr. Jaroslav Hrubý, *20.11.1894 - †9.8.1976
Vlasta Hrubá, *25.12.1902 - †17.1.1992
Hrubych, Anton, Antonin, Antonius, Bozena, Jara, Jára, Jarka, Hruba, Hruby, Chroustova, Chroustová, Vestec 
Rodina Svobodova, ze Šeberova
František Svoboda, řezník, †21.6.1931 (58)
František Kuník, *10.1.1927 - †27.7.1942
Marie Svobodová, *5.12.1874 - †23.4.1966
Zdenka Zenkerová, *5.10.1905 - †9.10.1992
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Zdena, Zděna, Zdeňka, Kunik, Kunikova, Kuníková, Zenker, Zenkerova, Seberov, Šeberov 
Rodina Hráškova
Rodina Kuchařova
Rodina Galíkova
Antonín Pleticha, *9.6.1903 - †24.7.1944
Emilie Pletichová, *3.3.1903 - †18.12.1979
Ela Pletichová, *13.2.1930 - †6.11.1992
Václav Pleticha, *24.3.1926 - †7.6.2001
Rodina Novákova
Rodina Musilova
Galikova, Hraskova, Kucharova, Novakova, Alzbeta, Alžběta, Anton, Antonin, Antonius, Beta, Běta, Elisabeth, Emiliana, Emiliána, Emílie, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Galik, Galík, Galíková, Hrasek, Hrášek, Hrášková, Kuchar, Kuchař, Kuchařová, Musil, Musilová, Novak, Novák, Nováková, Pletichova 
Rodina Počtova
Květoslava Janouchová, *8.2.1930 - †17.6.1988
Jindřich Janouch, *27.11.1927 - †24.2.1998
Rodina Stejskalova, ze Šeberova
Františka Stejskalová, *4.12.1912 - †17.4.1979
Jan Stejskal, *26.1.1907 - †26.9.1990
Jan Stejskal, *4.7.1943 - †6.3.2004
Poctova, Frantiska, Franziska, Hans, Honza, Ján, Jindra, Jindrich, Kvetoslava, Kvetuse, Květuše, Janouchova, Pocta, Počta, Počtová, Seberov, Šeberov 
Rodina Steinerova
Josef Steiner, *8.8.1879 - †20.6.1944
Marie Steinerová, *15.11.1879 - †7.3.1966
Rudolf Steiner, *17.4.1910 - †4.7.1970
Josefa Steinerová, *15.12.1910 - †2.5.1998
Štajnerova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Rudi, Stajner, Stajnerova, Štajner, Štajnerová 
Rodina Vančova
Zdeněk Mikyna, ředitel cukrovaru v.v., *20.12.1911 - †11.5.1984
Vlasta Mikynová, *27.9.1920 - †8.3.2006
Vancova, Zdenek, Mikynova, Vanca, Vanča, Vančová 
Marie Jelínková roz. Černá, *23,10,1884 - †14,2,1953
Jan Jelínek, *17.7.1885 - †22.9.1964
Richard Müller, *19.4.1981 - †30.5.2002
Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Černý, Jelinek, Jelinkova, Muller, Mullerova, Müllerová 
Jaroslava Jedličková, *23.7.1953 - †5.9.2001
Rodina Kousalova
Rodina Fialova
Fiala, Fialová, Jedlicka, Jedlickova, Jedlička, Kousal, Kousalová 
Rodina Kokoškova
Václav Kokoška, *18.11.1919 - †30.1.1992
Marie Kokošková, *17.11.1927 - †14.6.2003
Ing. Václav Kokoška, *27.9.1951 - †9.1.2007
Petr Sýkora, *12.4.1980 - †11.5.2003
Mana, Máňa, Maria, Marina, Peter, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kokoska, Kokoskova, Sikora, Síkora, Sikorova, Síkorová, Sykora, Sykorova, Sýkorová 
Doc. JUDr. Miroslava Bartošíková CSc, *16.12.1950 - †23.9.2006
Bartosik, Bartosikova, Bartošík 
Bohuslav Čabelka, *1.5.1896 - †1.3.1968
Anna Čabelková, *10.10.1910 - †1.2.1990
Anne, Anni, Cabel, Cabelka, Cabelkova, Cabelova, Čabel, Čabelová 
Josef Černošek, *1884 - †1967
ing. Eduard Ereisler, *1916 - †1975
Marie Černošková, *1889 - †1985
Ed., Edvard, Mana, Máňa, Maria, Marina, Cernosek, Cernoskova, Ereislerova, Ereislerová, Freisler, Freislerová 
Rodina Zápotockých, ze Zdiměřic
Václav Zápotocký, *22.4.1913 - †23.11.1969
Helena Zápotocká, *12.8.1912 - †23.7.1989
Martin Zápotocký, *17.10.1971 - †2.11.2001
Zapotockych, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zapotocka, Zapotocky, Zdimerice, Zdiměřice 
Rodina Špachtova
Anna Skálová, *19.9.1902 - †19.4.1979
Josef Špachta, *31.7.1930 - †21.5.1995
Anne, Anni, Skala, Skála, Skalova, Spachta, Spachtova, Špachtová 
Alois Rohla, *14.2.1905 - †23.7.1994
Antonie Rohlová, *9.6.1912 - †1.7.2004
Hana Jarešová, *13.2.1952 - †22.5.2004
František Dvořák, *3.5.1932 - †4.10.2006
Antonia, Frantisek, Franz, Dvorak, Dvorakova, Dvořáková, Jares, Jaresova, Jareš, Rohlova 
Rodina Janečkova
Pepánek Janeček, *1942 - †1944
Rodina Pytlounova
Stanislav Pytloun, *2.2.1939 - †28.7.1998
Josef, Janecek, Janecka, Janeckova, Janečka, Janečková, Pytlounová 
Rodina Pivoňkova
Božena Toužilová, *1.10.1886 - †9.2.1968
Václav Toužil, *5.12.1886 - †24.8.1968
Marie Pivoňková, *2.2.1879 - †7.10.1968
Vavřinec Pivoňka, *23.12.1882 - †9.6.1970
Helena Pivoňková, *8.10.1911 - †19.2.1978
Vavřinec Pivoňka, *9.10.1908 - †19.7.1988
Pecinovskych, Bozena, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Vavrinec, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Pecinovska, Pecinovská, Pecinovsky, Pecinovský, Pivonka, Pivonkova, Touzil, Touzilova 
Oldřich Trejbal, *16.3.1910 - †26.1.1988
Ludvika Trejbalová, *2.4.1923 - †27.11.2006
Oldrich, Trejbalova 
Rodina Hronova, z Vestce
Václav Hron, *24.6.1885 - †24.1.1963
Alžběta Hronová, *3.11.1889 - †14.12.1977
Karel Hron, *20.12.1932 - †30.6.1977
Václav Hron, *10.8.1912 - †25.3.1996
Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Kaja, Kája, Karl, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Vestec 
Rodina Kuchařova
Václav Žák, *4.2.1896 - †8.10.1942
Josef Žák, *17.7.1893 - †13.3.1962
Rodina Cihlářova, ze Šeberova
Rodina Hertlova, ze Šeberova
Jan Hartl, *20.2.1932 - †7.6.2007
Cihlarova, Kucharova, Hans, Honza, Ján, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cihlar, Cihlář, Cihlářová, Hartlova, Hartlová, Hertl, Hertlová, Kuchar, Kuchař, Kuchařová, Zak, Zakova, Žáková, Seberov, Šeberov 
Rodina Carbochova, ze Šátalky
Carboch, Carbochová, Satalka, Šátalka 
Josef Hrabánek, *1908 - †1953
Josef Hrábek, *1885 - †1967
Antonie Hrábková, *1881 - †1967
Florian Navara, *3.5.1907 - †12.6.1956
Eliška Hellerová roz. Navarová, *1944 - †1993
Kateřina Tesárková, †3.11.1920 (72)
Václav Tesárek, †10.5.1925 (76)
Marie Navarová, *1911 - †20??
Antonia, Eliska, Ella, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Heler, Helerova, Helerová, Heller, Hellerova, Hrabanek, Hrabankova, Hrabánková, Hrabek, Hrabkova, Navarova, Tesarek, Tesarkova 
Cervenkova, Cervenka, Červenka, Červenková 
Julius Martinka, *1.1.1914 - †31.1.1996
Anna Martinková, *26.9.1911 - †14.6.2001
Anne, Anni, Július, Martinek, Martínek, Martinkova, Martínková 
Karel Koval, *27.2.1909 - †30.3.1943
Anna Zimová, *17.6.1922 - †19.6.1983
František Zima, *27.6.1911 - †14.3.1998
Anne, Anni, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Kovalova, Kovalová, Zíma, Zimova, Zímová 
Marie Svobodová, *7.3.1908 - †10.4.1982
Josef Svoboda, *17.12.1901 - †11.10.1996
Rodina Vocetkova
Rodina Lamačova
Jesatkova, Lamacova, Miklickova, Suhajkova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ehrenberger, Ehrenbergerová, Jesatko, Ješátko, Ješátková, Lamac, Lamač, Lamačová, Miklicek, Miklíček, Miklíčková, Suhajek, Svobodova, Šuhájek, Šuhájková, Vocetka, Vocetková 
Rodina Ernigerova
Rodina Frýdova
Antonín Matějíček, *17.3.1883 - †16.6.1944
Julie Bohatová roz. Matějíčková, *16.2.1912 - †13.4.1967
Ladislav Bohata, *27.6.1932 - †1.1.1996
Frydova, Jechenthalova, Prochazkova, Anton, Antonin, Antonius, Julia, Júlia, Lada, Láďa, Bohatova, Erniger, Ernigerová, Fryd, Frýd, Frýdová, Jechenthal, Jechenthál, Jechenthálová, Matejicek, Matejickova, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Frýdova
Frydova, Jechenthalova, Fryd, Frýd, Frýdová, Jechenthal, Jechenthál, Jechenthálová 
Rodina Soukupova
Rodina Hrdličkova, ze Zdiměřic
Rodina Pěkných
Rodina Mlejnkova
Rodina Rottova
Hrdlickova, Mleinkova, Peknych, Rotova, Zapouskova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hrdlicka, Hrdlička, Hrdličková, Mleinek, Mleinková, Mlejnek, Mlejnková, Novak, Novák, Novakova, Pekna, Pěkná, Pekny, Pěkný, Rot, Rotová, Rott, Rottová, Soukup, Soukupová, Zapousek, Zapoušek, Zapoušková, Zdimerice, Zdiměřice 
Anna Haklová, *1.9.1901 - †8.2.1957
Josef Hakl, *18.7.1893 - †2.5.1971
Filip Hakl, *12.10.1986 - †23.12.1986
Anne, Anni, Filipp, Haklova 
Václav Kustoš, †30.8.1929 (70)
Anna Kuníková, *19.12.1879 - †14.10.1946
Anna Lhotáková, ze Šeberova, †22.10.1922 (70)
Terezie Kustošová, †10.8.1923 (6?)
Anne, Anni, Theresia, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kunik, Kuník, Kunikova, Kustos, Kustosova, Lhotak, Lhoták, Lhotakova, Seberov, Šeberov 
Jan Králík, *19.6.1842 - †12.7.1913
Marie Kábrtová, *16.12.1873 - †3.3.1956
Augustin Kabát, *31.12.1867 - †20.12.1960
August, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kabat, Kabrtova, Kralik, Kralikova, Králíková 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz