Karlík

Pohled od vchodu do hřbitova
Severní a východní strana hřbitova kolem kostela
Západní a severní strana hřbitova kolem kostela
Jižní strana hřbitova kolem kostela
Vhled do západního oddělení hřbitova
Basic information

Village nameKarlík
Number of residents134 (1890)
Number of houses221 (2007)
Map positionwww.mapy.cz
GPS49°56'07.80"N,14°15'39.93"E
Last pictures May 16, 2007

Zdokumentovány jsou náhrobky ve starší části hřbitova kolem kostela.

History

Hřbitov

Již v době bronzové zde bylo pohřebiště a popelnicové pole. Od 12. století vznikal kolem rotundy sv. Martina hřbitov křesťanský. Ten byl během třicetileté války Švédy několikrát zpustošen a zůstala jen pobořená hřbitovní zeď. Po skončení války byl hřbitov postupně obnovován a upravován.

Nejstarší zachované hroby jsou většinou u jižní zdi staré části hřbitova. Asi uprostřed této zdi se nachází náhrobní deska ze sliveneckého mramoru na paměť zemřelého správce Augustina Svobody z křížovnického velkostatku v Dobřichovicích z roku 1792.

Mimo Karlíka slouží hřbitov i poslednímu odpočinku obyvatel z okolních obcí Dobřichovic, Letů a Vonoklas. V roce 1934 byl hřbitov kompletně opraven a rozšířen o novou část. V současné době už opět nestačí a je připravováno jeho další rozšíření o urnový háj a rozptylovou loučku.

Kostel

Prvním křesťanským kostelem byly v Karlíku románská rotunda sv. Martina, založená za času Přemysla Otakara I., pravděpodobně koncem 12. století. V r. 1767 došlo k podstatnému rozšíření kostela ve stylu barokním o věž související s rotundou a spolutvořící chrámovou loď. Ani to však brzy množství lidu nestačilo a tak si velmistr řádu Křižovníků A.J. Suchánek vymohl povolení na další rozšíření. Nově přistavěná loď byla barokní. Kostel dostal nové varhany i nový oltář.

Další větší opravy karlického kostela byly prováděny v letech 1807-1810. Oltář byl přemalován pražským malířem Schlachterem, který vymaloval i strop, na němž zobrazil nebeskou klenbu.

Roku 1834 byl kostel znovu zevně i vnitřně opraven a roku 1889 od základů přestavěn. Chrámová loď byla přebudována. Místo cibulovité věže postavena štíhlá, jehlancovitá a znovu byl důkladně opraven vnitřek. Nynější oltář dodal P. Bušek ze Sychrova. Oltářní obraz je dílem akademického malíře Heřmana a představuje sv. Martina. Kazatelna je ve slohu pseudorománském a na zadní obrazy evangelistů. Kostel byl roku 1889 slavnostně vysvěcen kanovníkem Mickou(?) z Vyšehradu.

Na věži byly umístěny dva zvony. Větší, zasvěcený sv. Janu a menší, zasvěcený sv. Prokopu.

Poslední opravy kostela byly pak provedeny v 70. letech 20. století státem.

[Source: Informační vývěska]
 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Miloš Jiráček
Rodina Reinartova
Rodina Salabova
Okrouhlikova, Milo, Milos, Miloslav, Otilie, Jiracek, Jirackova, Jiráčková, Okrouhlik, Okrouhlík, Reinart, Reinartová, Salaba, Salabová 
Rodina Velebilova
Rodina Ordova
Ortova, Orda, Ordová, Ort, Ortová, Velebil, Velebilová 
Antonín Pop, *13.12.1896 - †11.6.1971
Anton, Antonin, Antonius, Popova, Popová 
Rodina Simandlova
Simandl, Simandlová 
Anna Gaziug
Vincenc Gaziug
Anne, Anni, Vincent, Vincenz, Vinzenz, Gaziugova, Gaziugová 
Rodina Jandova
Janda, Jandová, Psohlavcová, Psohlavec 
Rodina Bolartova
Rodina Hejdova
Bolart, Bolartová, Hejda, Hejdová 
Jan Reimann, zlatník z Prahy, *23.7.1843 - †11.4.1899 v Dobřichovicích
Luisa Reimannová roz. Pažoutová, *25.10.1861 - †5.6.1938
Hans, Honza, Ján, Pazout, Pazoutova, Pažout, Reimannova, Rejman, Rejmanova, Rejmanová, Dobrichovice, Dobřichovice, Praha 
Bohumil Landa, c.k. rada zemského soudu ve Stodě, *1861 - †1916
Landova, Landová, Stod 
Rodina Moravcova
Moravcová, Moravec 
Noname
 
Rodina Včelova
Rodina Vaňourná
Truhlarovskych, Vanourna, Vanournych, Vaňourných, Vcelova, Truhlarovska, Truhlarovsky, Truhlařovská, Truhlařovský, Vanourny, Vaňourný, Vcela, Včela, Včelová 
Vyslyselova, Vyslysel, Vyslyšel, Vyslyšelová 
Rodina Valentova
Valenta, Valentová 
Marie Čížková, z Březnice
Rodina Králova
Kralova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Cizek, Cizkova, Čížek, Kral, Král, Králová, Breznice 
Rodina Vorlova
Rodina Lebedova
Jiří Větrovec, *27.10.1935 - †23.7.1996
Jiri, Lebeda, Lebedová, Vetrovcova, Větrovcová, Vetrovec, Vorel, Vorlová 
Anna Balounová, z Dobřichovic, †11.11.1892
Josef Baloun, *20.7.1861 - †24.11.1944
Anne, Anni, Balounova, Dobrichovice, Dobřichovice 
Václav Landa, býv. nájemce dvora v Kosoři, *1847 - †1909
Anna Landová, choť, †11.12.1916 (66)
Ladislav Landa, rolník, *5.4.1877 - †4.2.1932
Jana Landová, choť, *28.8.1882 - †18.10.1934
Božena Běhounková, *3.4.1907 - †12.10.1985
Anna Hájková roz. Landová, *14.5.1905 - †15.9.1984
Anne, Anni, Bozena, Lada, Láďa, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Behounek, Běhounek, Behounkova, Hajek, Hájek, Hajkova, Landova, Kosor, Kosoř 
JUDr Emanuel Hermann-Otavský, koncipista zemského úřadu v Praze a poručík dělostřelectva v záloze, *23.3.1911 - †20.7.1938
JUDr Karel Hermann-Otavský, v.ř. profesor práv České University Karlovy a její bývalý rektor, *2.5.1866 - †4.9.1939
Ida Hermann-Otavská roz. Příborská, jeho choť, *29.11.1878 - †20.8.1942
JUDr Karel Otavský, *14.3.1905 - †29.10.1987
Marie Otavská roz. Balounová, *2.9.1913 - †31.1.1996
Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Baloun, Balounova, Hermann-Otavska, Hermann-Otavsky, Otavska, Otavsky, Priborska, Priborsky, Příborský, Praha 
Věra Kabůrková roz. Húsková, *31.8.1922 - †7.9.2001
Hanička Kabůrková, dcera
Gusta Húsková, *13.6.1897 - †22.8.1930
Hana, Vera, Husek, Huska, Húska, Huskova, Husková, Hušek, Huška, Hušková, Kaburek, Kabůrek, Kaburkova 
Rodina Říhova
Rodina Vopatova
Rodina Svobodova
Rihova, Riha, Říha, Říhová, Svoboda, Svobodová, Vopat, Vopatová 
Alena Čondlová, *18.3.1926 - †30.6.1928
Antonie Izerová, *7.4.1880 - †27.9.1961
Antonín Izera, *25.9.1873 - †13.1.1964
Ph. Dr. Karel Čondl, *21.4.1900 - †4.9.1977
Rodina Křenkova, z Letů
Rodina Horských, z Letů
Rodina Novákova
Rodina Šormova
Oldřich Novák(?)/Šorm(?), *1.7.1895 - †9.5.1986
Jaroslav Novák(?)/Šorm(?), *20.4.1898 - †20.9.1982
Arnošta Nováková(?)/Šormová(?), *10.5.1910 - †25.6.1991
Alžběta Nováková(?)/Šormová(?), *19.5.1910 - †30.11.1983
Oldřich Novák, *21.4.1939 - †23.8.1996
Horskych, Krenkova, Sormova, Alzbeta, Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Arnosta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Jara, Jára, Jarka, Kaja, Kája, Karl, Oldrich, Condl, Condlova, Horska, Horská, Horsky, Horský, Izerova, Krenek, Křenek, Křenková, Novak, Novakova, Sorm, Šorm, Šormová, Lety 
Barbora Petrtýlová, *Unreadable - †1896
Kateřina Šůrová, *1854? - †1907?
Josef Šůra, rolník, *13.7.1850 - †2.11.1940
Oldřich Kirchner
Stanislav Burger, strojvůdce ČSD, *13.5.1883 - †12.12.1956
Růžena Burgerová, *22.9.1886 - †1.3.1976
Barbara, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Oldrich, Ruzena, Burgerova, Burgr, Burgrova, Burgrová, Kirchnerova, Petrlik, Petrlík, Petrlikova, Petrlíková, Petrtyl, Petrtýl, Petrtylova, Rohacek, Rohackova, Roháček, Sura, Surova 
Noname
 
František Nedbal, rolník z Vonoklas, *21.9.1847 - †29.12.1918
Ludmila Nedbalová, *24.7.1857 - †22.8.1924
Frantisek, Franz, Lidmila, Nedbalova, Vonoklasy 
Jiří Plaňanský, lesní rada, *17.6.1906 - †13.7.1986
Anna Plaňanská roz. Veselá, *16.1.1912 - †8.9.1995
Anne, Anni, Jiri, Plananska, Planansky, Vesela, Vesely, Veselý 
Rodina Jandova
Janda, Jandová 
Josef Kulíšek, rolník v Dobřichovicích, *22.5.1861 - †20.7.1907
Jeníček Kulíšek, syn, zemřel v útlém věku
Hanička Kulíšková, dcera, *25.9.1901 - †26.12.1917
Bohumila Kulíšková, choť, *12.4.1867 - †22.2.1943
Františka Zemanová, *18.11.1897 - †21.6.1977
Josef Kulíšek, *16.3.1907 - †28.12.1981
Růžena Kulíšek, choť, *14.8.1912 - †23.6.2000
Jan Trousílek, Dobřichovice
Anna Trousílková, manželka
Antonín Trousílek, rolník, *24.12.1838 - †11.2.1927
Veronika Trousílková roz. Rážová, manželka
Pepíček Semerád, *19.9.1944 - †13.11.1948
Josef Brodecký, *22.2.1881 - †13.5.1963
Josef Semerád, *22.2.1908 - †26.9.1968
Aloisie Brodecká, *4.11.1883 - †13.2.1973
Marie Semerádová, *2.7.1913 - †6.9.1980
Aloisia, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Frantiska, Franziska, Hana, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Weronika, Brodecka, Brodecky, Kulisek, Kuliskova, Raz, Razova, Ráž, Semerad, Semeradova, Semerat, Semerát, Semeratova, Semerátová, Trousilek, Trousilkova, Zeman, Zemanova, Dobrichovice 
Rodina Dolejšova
Rodina Heřmanova
Ph. Dr. Zdeněk Daneš, profesor, *13.5.1922 - †4.8.1993
Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Hermannova, Hermanova, Herrmannova, Zdenek, Danes, Danesova, Danešová, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Herman, Hermann, Hermannová, Herrmann, Herrmannová, Heřman, Heřmanová 
Rodina Šůrova, z Letů
Surova, Sura, Šůra, Šůrová, Lety 
Rodina Cicvárkova, z Vonoklas
Cicvarkova, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Vonoklasy 
Rodina Bolartova
Rodina Hejdova
Rodina Jandova
Konradova, Konrádova, Bolart, Bolartová, Hejda, Hejdová, Janda, Jandová, Konrad, Konrád, Konrádová, Psohlavcová, Psohlavec 
Rodina Rážova
Antonie Rážová roz. Krejčová, †21.5.1901
Antonín Ráž, z Dobřichovic, *3.1.1853 - †25.8.1925
Kateřina Rážová roz. Kopecká, manželka, *20.10.1870 - †26.6.1935
Karel Ráž, *9.3.1885 - †15.4.1950
Jaruška Caldová, *19.1.1943 - †17.7.1957
Jaroslav Calda, *8.10.1933 - †2.4.1998
Josef Calda, *12.6.1901 - †16.12.1970
Miroslava Caldová, *3.2.1904 - †21.4.1980
Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Jara, Jára, Jarka, Jaroslava, Kaja, Kája, Karl, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Caldova, Calta, Caltova, Caltová, Kopecka, Kopecky, Kopecký, Krejca, Krejcova, Krejča, Raz, Razova, Dobrichovice, Dobřichovice 
Terezie Palacká roz. Strejcová, *23.5.1874 - †28.9.1933
Josef Palacký, *16.1.1869 - †29.5.1938
Marie Hřebenová roz. Vojtěchová, *25.7.1874 - †2.3.1963
Mana, Máňa, Maria, Marina, Theresia, Hreben, Hrebenova, Hřeben, Palacka, Palacky, Strejc, Strejcova, Vojtech, Vojtěch, Vojtechova 
Rodina Balounova
Rodina Fürstova
Furstova, Baloun, Balounová, Furst, Fürst, Fürstová 
Rodina Seidlova
Saidlova, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová 
Strejckova, Strejcek, Strejček, Strejčková 
Rodina Skrétova
Karel Nešpor, *7.8.1939 - †19.2.1995
Jaroslava Cílková, *10.8.1927 - †12.6.1996
Skretova, Kaja, Kája, Karl, Cilek, Cílek, Cilkova, Nespor, Nesporova, Nešporová, Skreta, Skréta, Skrétová 
František Bobek, řídící učitel v Dobřichovicích, *14.1.1849 - †28.2.1907
Barbora Bobková, jeho choť, *3.12.1853 - †16.2.1933
Ladislav Bobek, člen orchestru Národního divadla v Praze v.v., *27.6.1880 - †5.2.1952
Františka Bobková, *29.5.1886 - †10.5.1977
Barbara, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Lada, Láďa, Bobkova, Dobrichovice, Dobřichovice, Praha 
Rodina Strakova
Straka, Straková 
Rodina Dolejší, z Letů
Rodina Volfova
Dolejsi, Dolejsova, Dolejšova, Wolfova, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Volf, Volfová, Wolf, Wolfová, Lety 
Rodina Šebestova
Sebestova, Sebesta, Šebesta, Šebestová 
Rodina Hrdlova
Kateřina Hrdinová roz. Kaprálková, †23.7.1865 (45)
Václav Hrdle, rolník z Dobřichovic, †23.7.1878 (64)
Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hrdina, Hrdinova, Hrdlová, Kapralek, Kaprálek, Kapralkova, Dobrichovice, Dobřichovice 
Rodina Preisova
Sapancikova, Preis, Preisová, Sapancik, Sapančík, Sapančíková 
Rodina Bolartova
Kaderabkova, Bolart, Bolartová, Kaderabek, Kadeřábek, Kadeřábková 
Rodina Ungerova
Oto Unger, *16.10.1924 - †26.9.1982
Marie Ungerová, *26.12.1920 - †12.5.1992
Mana, Máňa, Maria, Marina, Ota, Otakar, Otto, Ottokar 
Rodina Burešova
Rodina Kobíkova
Unreadable Žváček
Buresova, Cicvarkova, Kobikova, Bures, Bureš, Burešová, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Kobik, Kobík, Kobíková, Zvacek, Zvackova, Žváčková 
Josef Růženecký, *31.12.1922 - †17.12.1942
Karel Růženecký, *22.1.1898 - †25.7.1972
Anna Růženecká, *26.7.1900 - †23.11.1986
Karel Růženecký, *4.11.1923 - †26.4.1993
Anne, Anni, Kaja, Kája, Karl, Ruzenecka, Ruzenecky 
Rodina Fialova, z Černošic-Vráže
Josef Paul, *27.1.1915 - †23.8.1979
Štěpánka Paulová, *20.10.1914 - †30.4.1997
Jaroslav Paul, *30.10.1908 - †10.4.1999
Jara, Jára, Jarka, Stepanka, Fiala, Fialová, Paulova 
Milada Kospertová, †21.12.1919
Kospert, Kospertova 
Karel Karman, studující 5. tř. realného gymnasia, *2.11.1902 - †9.6.1919
Emanuel Karman, vrch. inspektor čsl. st. Dr. v.v., *17.1.1876 - †26.5.1933
Kaja, Kája, Karl, Karmanova, Karmanová 
Simeckova, Simecek, Šimeček, Šimečková 
Rodina Keckova
Božena Kecková, *2.6.1860 - †10.2.1898
Karel Kecek, *16.4.1886 - †31.10.1918
Josef Kecek, *12.3.1848 - †13.1.1925
Marie Kecková, *8.2.1913 - †11.10.1993
Karel Kecek, *2.11.1938 - †7.12.1994
Josef Kecek, *1.12.1912 - †13.10.1997
Alžběta Lhotská roz. Bydžovská, z Ovčár u Kolína, choť kontrolora pivovaru v Pakoměřicích, *9.1.1873 - †26.12.1922
Vincent Lhotský, kontrolor pivovaru v Pakoměřicích, *18.3.1864 - †13.9.1926
Adolf Netsch, *5.3.1882 - †30.11.1957
Kristina Netschová roz. Lhotská, jeho choť, *17.12.1893 - †23.2.1986
Kristina Ječná, *8.1.1913 - †12.5.2002
Graciana Cabrnochová roz. Netschová, *6.7.1921 - †3.4.2002
pplk. ing. Ladislav Cabrnoch, *11.1.1911 - †8.8.1978
Alzbeta, Beta, Běta, Bozena, Ela, Elisabeth, Christine, Kaja, Kája, Karl, Kristína, Kristyna, Kristýna, Krystina, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vincenc, Vincenz, Vinzenz, Bydzovska, Bydzovsky, Bydžovský, Cabrnochova, Jecna, Jecny, Ječný, Lhotska, Lhotsky, Netschova, Kolin, Kolín, Ovcary, Ovčáry, Pakomerice, Pakoměřice 
Rodina Švédova
Splichalova, Svedova, Splichal, Sveda, Šplíchal, Šplíchalová, Švéda, Švédová 
Bohumil Novotný, minist. rada v.v., *23.10.1858 - †27.6.1924
Aloisie Novotná roz. Kavková, *2.10.1866 - †10.4.1951
Teruše Kavková
Aloisia, Terezie, Theresia, Kafka, Kafkova, Kafková, Kavka, Kavkova, Novotna, Novotny 
Rodina Tomkova
Rodina Anderlova
Prochazkova, Anderl, Anderle, Anderlová, Prochazka, Procházka, Procházková, Tomek, Tomková 
Jan Pohorský, *31.5.1900 - †7.12.1936
Antonín Poncar, *7.2.1912 - †8.2.1932
František Růžička, *25.1.1911 - †9.4.1955
František Poncar
Josefa Pohorská
Antonín Řezníček, inspektor Č.S.D., *15.8.1879 - †22.3.1927
Jan Řezníček, zahradník, *14.5.1845 - †22.3.1928
Františka Řezníčková, *25.5.1850 - †1939
Rodina Voliova
Albína Voliová, *12.11.1916 - †8.1.1964
Rodina Rejzkova
Rezkova, Ryskova, Albina, Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Hans, Honza, Ján, Pohorska, Pohorsky, Poncarova, Rejzek, Rejzková, Rezek, Rezková, Reznicek, Reznickova, Ruzicka, Ruzickova, Růžičková, Ryska, Rysková, Volio 
Rodina Vítkova
Unreadable
Jan Pohorský, *31.5.1900 - †7.12.1936
Antonín Poncar, *7.2.1912 - †8.2.1932
František Růžička, *25.1.1911 - †9.4.1955
František Poncar
Josefa Pohorská
Tenkratova, Vitkova, Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Pohorska, Pohorsky, Poncarova, Ruzicka, Ruzickova, Růžičková, Tenkrat, Tenkrát, Tenkrátová, Vitek, Vítek, Vítková 
Gustav Hodek, *10.3.1875 - †28.3.1914
Hodkova, Hodková 
Noname
 
Rodina Čížkova
Rodina Jankova
Rodina Hevlenova
Rodina Chocova
Rodina Hůlkova
Miroslav Hůlka, *14.11.1923 - †8.12.1991
Bohuslava Hůlková, *16.11.1929 - †6.6.2002
Cizkova, Cizek, Čížek, Čížková, Hevlena, Hevlenová, Hulka, Hulkova, Choc, Chocová, Janek, Janková 
Rodina Neumannova
Rodina Hautova, z Let
Rodina Táborských, z Radotína
Neumanova, Taborskych, Haut, Hautová, Melichar, Melicharová, Neuman, Neumann, Neumannová, Neumanová, Taborska, Táborská, Taborsky, Táborský, Lety, Radotin, Radotín 
Rodina Ungerova
Marie Bártová roz. Voláková, *25.3.1889 - †6.4.1912
Miroslav Volák, *14.6.1891 - †30.3.1923
manželé Josef a Josefa (?)
Josef Volák
Josefa Voláková
Matyasova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Barta, Bárta, Bartova, Matyas, Matyáš, Matyášová, Unger, Ungerová, Volak, Volakova 
František Šimáček,řídící učitel v Dobřichovicích, *4.11.1857 - †10.12.1909
Marie Šimáčková, choť, *3.3.1859 - †19.6.1922
Rodina Karla Plaňanského, řídícího učitele v Dobřichovicích
Karel Plaňanský, řídící učitel v Dobřichovicích
Josef Kalina, učitel v Dobřichovicích, *8.5.1866 - †23.3.1917
Helena Kalinová, *12.8.1886 - †25.2.1961
Ludmila Možná roz. Plaňanská, *20.5.1908 - †1.10.1996
Plananskych, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Lidmila, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kalinova, Mozna, Mozny, Možný, Plananska, Planansky, Simacek, Simackova, Dobrichovice, Dobřichovice 
Josef Cvalín, *24.9.1824 - †16.7.1957
Jiří Novák, *14.9.1901 - †15.8.1960
Celestýna Cvalínová, *19.11.1880 - †19.5.1952
Josef Friedl, *2.5.1902 - †10.7.1960
Josefa Friedlová, *23.12.1894 - †8.3.1977
Celestina, Celestyna, Jiri, Cvalin, Cvalinova, Friedlova, Novak, Novakova, Nováková 
Rodina Štumpova
Rodina Říhova
Rihova, Stumpova, Riha, Říha, Říhová, Stumpa, Štumpa, Štumpová 
Noname
 
Rodina Volákova
Polackova, Volakova, Polacek, Poláček, Poláčková, Volak, Volák, Voláková 
Rodina Hamtilova
Rodina Valentova
Rodina Vokurkova
Rodina Jandova
Rodina Vanžurova, z Letů
Emilie Vanžurová, *10.12.1919 - †24.8.1996
Josef Vanžura, *16.3.1912 - †17.9.1999
Lenka Glajchová, *1.11.1947 - †23.7.2001
Reznickova, Emiliana, Emiliána, Emílie, Glajch, Glajchova, Hamtil, Hamtilová, Janda, Jandová, Reznicek, Řezníček, Řezníčková, Valenta, Valentová, Vanzura, Vanzurova, Vokurka, Vokurková, Lety 
Božena Velebilová, *13.1.1883 - †9.5.1915
Barbora Velebilová, *2.12.1848 - †18.8.1917
Antonín Velebil, *2.11.1850 - †16.11.1833
Rodina Rajova
Rodina Duškova
Duskova, Anton, Antonin, Antonius, Barbara, Bozena, Dusek, Dušek, Dušková, Raj, Rajová, Velebilova 
Rodina Rychtova
Rodina Bambasova
Merhulikova, Vondrakova, Bambas, Bambasová, Merhulik, Merhulík, Merhulíková, Rychta, Rychtová, Vondrak, Vondrák, Vondráková 
Rodina Pazderova
Stastkova, Šťástkova, Pazdera, Pazderová, Stastka, Šťastka, Šťástka, Šťastková, Šťástková 
Jaroslav Hasman, †5.8.1976 (78)
Marie Hasmanová, †26.10.1982 (77)
Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hasmanova 
Rodina Novotných
Josef Novotný, *19.6.1908 - †25.11.1969
Marie Novotná, *28.12.1921 - †27.8.1984
Daniel Novotný, *13.2.1969 - †21.11.1996
Novotnych, Mana, Máňa, Maria, Marina, Novotna, Novotny 
Rodina Novotných, z Vonoklas
Novotnych, Strasirybkova, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Strasirybka, Straširybka, Straširybková, Vonoklasy 
Rodina Kutova
Kuta, Kutová 
Noname
 
Rodina Svobodova
Rodina Vejvodova
Svoboda, Svobodová, Vejvoda, Vejvodová 
Rodina Kuchařova
Rodina Kudrnova
Kratochvilova, Kucharova, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvílová, Kudrna, Kudrnová, Kuchar, Kuchař, Kuchařová 
Rudolf Voříšek, nadporučík pěš. pl. 88, *17.4.1891 - †3.11.1918
Rosalie Cihlářová, jeho babička, †1910 (86)
Josef Voříšek, otec, *30.3.1855 - †5.4.1932
M. Magdalena Voříšková, maminka, *24.2.1857 - †30.1.1933
Antonín Voříšek, *1881 - †1945
Josefa Voříšková, *1886 - †1975
Anna Voříšková, *1892 - †1978
Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Magdaléna, Rosalia, Rosarie, Rosina, Rozalie, Rozálie, Rozarije, Rudi, Cihlar, Cihlarova, Cihlář, Vorisek, Voriskova 
Jan Dušek, *1890 - †1921
Dobruška Dušková, jeho dceruška, *1920 - †1923
Marie Krolopová, *24.3.1856 - †11.1.1938
Dobruska, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Dusek, Duskova, Krolop, Krolopova 
Rodina Silberova
Silber, Silberová 
Rodina Machova
Josef Ponáhlý, *19.5.1895(?) - †17.11.1956
Marie Němcová, *8.8.1920 - †22.5.1992
Alois Němec, *26.5.1920 - †28.10.1979
Máchova, Ponahlych, Mana, Máňa, Maria, Marina, Mach, Macha, Mácha, Machová, Máchová, Nemcova, Nemec, Ponahla, Ponáhlá, Ponahly 
Rodina Holcatova
Holcátova, Holcat, Holcát, Holcatová, Holcátová 
Marie Hodáňová, choť rolníka z Vonoklas, †14.5.1888 (56)
František Hodáň, †9.4.1903 (81)
František Hodáň, *23.4.1895 - †17.7.1917
Antonín Hodáň, *15.11.1861 - †28.11.1922
Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hodan, Hodaň, Hodanova, Hodanová, Hodaňová, Vonoklasy 
Rodina Hodaňova
Václav Hodaň, *10.5.1858 - †12.12.1944
Antonie Hodaňová, *30.12.1868 - †9.6.1951
Marie Hodaňová, *4.2.1907 - †7.1.1970
Eduard Hodaň, *2.4.1895 - †3.4.1970
Eduard Hodaň, *10.6.1928 - †9.4.1990
Hodáňova, Antonia, Ed., Edvard, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hodan, Hodáň, Hodanova, Hodanová, Hodáňová 
Josefa Vošahlíková, choť hospodářského zprávce, †30.9.1886 (47)
Jan Vošahlík, hospodářský zprávce, †7.4.1889 (63)
Karel Vošahlík, hospodářský zprávce, *1.11.1858 - †6.5.1919
Varburga Vošahlíková, *31.7.1877 - †2.4.1962
Karel Vošahlík, *21.11.1913 - †29.1.1979
Josef Nosek, soukromník, 29.1.186412.6.1934
Anna Nosková, popelněna v Praze, *3.6.1866 - †19.6.1936
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Kaja, Kája, Karl, Noskova, Vosahlik, Vosahlikova, Praha 
Rodina Prokešova
Rodina Maškova
x? Mašek, *29.9.1926 - †9.3.1990
x? Mašková, *27.3.1952 - †11.9.1994
Prokeschova, Prokesova, Prokschova, Masek, Maska, Maskova, Maška, Prokes, Prokesch, Prokeschová, Prokeš, Prokešová, Proksch, Prokschová 
Rodina Firtova
Antonín Řezníček, *1860 - †8.3.1974
Fiřtova, Anton, Antonin, Antonius, Firt, Firtová, Fiřt, Fiřtová, Reznicek, Reznickova, Řezníčková 
Růžena Jandíková, *7.4.1910 - †29.9.1981
Ruzena, Jandik, Jandík, Jandikova 
Noname
 
Rodina Jelínkova
Josef Jelínek, *19.1.1891 - †22.12.1955
Jelinek, Jelinkova, Jelínková 
Alžběta Šišková, *9.11.1923 - †3.2.2006
Marie Šišková, *19.6.1896 - †21.10.1973
Josef Šiška, *4.4.1891 - †19.10.1979
Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Mana, Máňa, Maria, Marina, Siska, Siskova 
Rodina Brožkova
Brozkova, Striskova, Brozek, Brožek, Brožková, Striska, Stříška, Stříšková 
Rodina Rážova
Razova, Raz, Ráž, Rážová 
Rodina Vanžurova, z Letů
Rodina Tesařova, z Letů
Tesarova, Vanzurova, Tesar, Tesař, Tesařová, Vanzura, Vanžura, Vanžurová, Lety 
Rodina Tintěrova
Machackova, Tinterova, Machacek, Macháček, Macháčková, Tintera, Tintěra, Tintěrová 
Rodina Vopávova
Vopavova, Vopav, Vopáv, Vopávová 
Rodina Kautských
Kacirkova, Kauckych, Kauckých, Kautskych, Stepnickova, Kacirek, Kačírek, Kačírková, Kaucka, Kaucká, Kaucky, Kaucký, Kautska, Kautská, Kautsky, Kautský, Stepnicka, Štěpnička, Štěpničková 
Rodina Cmíralova, z Hlásné Třebáně
Cmiralova, Cmiral, Cmíral, Cmíralová 
Rodina Pospíšilova, z Letů
Rodina Bauerova, z Letů
Pospisilova, Bauer, Bauerová, Pospisil, Pospíšil, Pospíšilová, Lety 
Václav Škorpil, z Dobřichovic, *22.9.1894 - †1.3.1978
Blažena Škorpilová, *1.10.1898 - †17.7.1998
Blaza, Blazena, Bláža, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Skorpil, Skorpilova, Dobrichovice, Dobřichovice 
Rodina Šídlova
František Šídlo, *16.9.1869 - †20.2.1926
Frantisek, Franz, Sidlo, Sidlova, Šídlová 
Petrickova, Petrikova, Petríkova, Petrisova, Petříčkova, Petříšova, Petricek, Petrik, Petrík, Petriková, Petríková, Petris, Petříček, Petříčková, Petřík, Petříková, Petříš, Petříšová 
Rodina Gartova
Rodina Tatarova
Gart, Gartová, Tatar, Tatarová 
Euženie Pálová, *27.12.1916 - †15.11.1987
Eugenie, Euzenie, Evzenie, Evženie, Pala, Pála, Palova 
Rodina Valentova
Valenta, Valentová 
Vondrackova, Vondracek, Vondráček, Vondráčková 
Rodina Kosova
Rodina Pánkova
Kosikova, Kosíkova, Pankova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková 
Rodina Poučkova
Rodina Stoškova
Euženie Pálová, *27.12.1916 - †15.11.1987
Pouckova, Stoskova, Taluzkova, Vondrackova, Eugenie, Euzenie, Evzenie, Evženie, Pala, Pála, Palova, Poucek, Pouček, Poučková, Stosek, Stošek, Stošková, Taluzek, Talůžek, Talůžková, Vondracek, Vondráček, Vondráčková 
Rodina Malých
Rodina Matysova
Malych, Mala, Malá, Maly, Malý, Matys, Matysová 
Noname
 
Rodina Rážova, z Letů
Rodina Vláškova, z Letů
Rodina Sojkova, z Letů
Razova, Vlaskova, Raz, Ráž, Rážová, Sojka, Sojková, Vlasek, Vlášek, Vlášková, Lety 
Spanhelova, Spanhel, Špaňhel, Špaňhelová 
Rodina Kolářova
Rodina Radova
Kolarova, Kolar, Kolář, Kolářová, Rada, Radová 
Rodina Křížova
Krizova, Kriz, Kříž, Křížová 
Rodina Gruntova
Grundova, Grund, Grundová, Grunt, Gruntová 
Marie Svobodová, *20.3.1895 - †17.9.1961
Jaroslav Svoboda, *16.6.1892 - †14.10.1962
Jaroslav Svoboda, *29.12.1921 - †24.12.1998
Dvorakova, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Svobodova 
František Petráček, zahradní architekt, *27.11.1876 - †26.1.1925
Josefa Petráčková, †2.8.1949 (76)
Rodina Sedlákova, z Letů
Sedlakova, Emiliana, Emiliána, Emílie, Frantisek, Franz, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvilova, Petracek, Petrackova, Petrak, Petrák, Petrakova, Petráková, Petranek, Petránek, Petrankova, Petránková, Petras, Petrasova, Petráš, Petrášová, Petrous, Petrousova, Petrouš, Petroušová, Sedlak, Sedlák, Sedláková, Lety 
Rodina Petríkova
Petrackova, Petráčkova, Petrakova, Petrákova, Petrankova, Petrasova, Petrášova, Petrickova, Petrikova, Petrisova, Petrousova, Petroušova, Petříčkova, Petříkova, Petříšova, Petracek, Petráček, Petráčková, Petrak, Petrák, Petráková, Petranek, Petránek, Petránková, Petras, Petráš, Petrášová, Petricek, Petrik, Petrík, Petriková, Petríková, Petris, Petrous, Petrouš, Petroušová, Petříček, Petříčková, Petřík, Petříková, Petříš, Petříšová 
Rodina Krisova
Kris, Krisová 
Noname
 
Charvatova, Charvat, Charvát, Charvátová 
Rodina Novákova
Novakova, Novak, Novák, Nováková 
Josefa Bauerová, *14.6.1892 - †2.7.1918
Marie Bauerová, *3.9.1919 - †6.8.1986
Václav Bauer, *26.9.1911 - †26.10.1993
Josef Bauer, *16.2.1941 - †17.12.2001
Rodina Bauerova, z Letů
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Lety 
Rodina Čepelova
Jan Kala, *12.10.1922 - †28.4.1977
Jiřina Kůrková, *9.4.1909 - †19.5.1980
Alois Kůrka, *20.4.1902 - †20.3.1983
Cepelova, Hans, Honza, Ján, Jirina, Cepela, Čepela, Čepelová, Kalla, Kallova, Kallová, Kalova, Kalová, Kurek, Kurka, Kurkova 
Rodina Cmíralova
Rodina Maškova
Rodina Mimrova
Cmiralova, Maskova, Cmiral, Cmíral, Cmíralová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Mimra, Mimrová 
Rodina Dubinova
Rodina Novákova
Novakova, Dubina, Dubinová, Novak, Novák, Nováková 
Růžena Rážová
Ruzena, Raz, Razova, Ráž 
Rodina Kosova
Rodina Pánkova
Kosikova, Kosíkova, Pankova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková 
Rodina Kocmanova, z Letů
Josef Kocman, *16.6.1907 - †9.5.1968
Růžena Kocmanová, *30.12.1899 - †30.1.1975
Karel Kocman, *22.12.1929 - †2.4.1997
Kaja, Kája, Karl, Ruzena, Lety 
Rodina Mičanova
Růžena Mičanová, *12.3.1931 - †1.10.1973
František Mičan, *9.10.1919 - †21.12.1975
Frantisek, Franz, Ruzena, Mican, Micanova 
Rodina Němcova
František Němec, *8.11.1923 - †1.1.2006
Nemcova, Frantisek, Franz, Němcová, Nemec 
Zeniskova, Zenisek, Ženíšek, Ženíšková 
Rodina Zuskova, z Rovin
Vladimír Horejc, *13.3.1946 - †2.6.2003
Vladimir, Horejcova, Horejcová, Zuska, Zusková, Rovina 
Rodina Jechova
Chroustovskych, Chroustovska, Chroustovská, Chroustovsky, Chroustovský, Jech, Jechová 
Rodina Zítkova
Bedřiška Zítková, *1.1.1910 - †12.3.2001
Antonín Zítek, *1907 - †1998(?)
Anton, Antonin, Antonius, Bedriska, Zitek, Zitkova 
Rodina Humlova
Huml, Humlová 
Rodina Stejskalova, z Vonoklas
Jaroslav Stejskal, *28.10.1913 - †1.9.1973
Anna Stejskalová, *1917 - †2004
Anna Hasáková, *25.8.1903 - †31.7.1976
Anne, Anni, Jara, Jára, Jarka, Hasak, Hasák, Hasakova, Vonoklasy 
Petrickova, Petrikova, Petríkova, Petrisova, Petříčkova, Petříšova, Petricek, Petrik, Petrík, Petriková, Petríková, Petris, Petříček, Petříčková, Petřík, Petříková, Petříš, Petříšová 
Rodina Balatova
Balata, Balatová 
Rodina Blažejova, z Rovin
Blazejova, Blazej, Blažej, Blažejová, Rovina 
Rodina Brožova
Jaroslav Brož, *6.2.1912 - †7.10.1987
Blažena Brožová, *4.5.1913 - †4.3.1992
Růžena Brožová, *23.10.1939 - †17.8.2006
Blaza, Blazena, Bláža, Jara, Jára, Jarka, Ruzena, Broz, Brozova 
Rodina Trejanova, z Rovin
Josef Trejra, adjunkt ČSSS, *30.4.1930 - †11.9.1951
Trejan, Trejanová, Trejrova, Trejrová, Rovina 
Rodina Ryšavých
Rysavych, Rysava, Rysavy, Ryšavá, Ryšavý 
Preslickova, Reznickova, Preslicka, Přeslička, Přesličková, Reznicek, Řezníček, Řezníčková 
Rodina Alferiova
Rodina Zímova
Zimova, Alferi, Alferiová, Zima, Zíma, Zimová, Zímová 
Rodina Zárubova
Rodina Korbelova
Zarubova, Anne, Anni, Hosek, Hoskova, Hošek, Korbel, Korbelová, Zaruba, Záruba, Zárubová 
Rodina Sirotkova
Sirotek, Sirotková 
Rodina Proškova
Proskova, Prosek, Proska, Prosková, Prošek, Prošková 
Rodina Zuskova
Zuska, Zusková 
MVDr. Jiří Mach, *1942 - †1991
Jiri, Macha, Mácha, Machova, Machová, Máchová 
Rodina Blažejova
Anna Blažejová, †29.12.1920 (57)
Jana Blažejová, †20.11.1921 (23)
Blažena Blažejová, *6.5.1925 - †26.3.1939
Josef Blažej, *2.2.1860 - †26.1.1946
B. Blažejová, *30.7.1898 - †23.7.1968
Anne, Anni, Blaza, Blazena, Bláža, Blazej, Blazejova 
Rodina Svobodova, z Rovin
Svoboda, Svobodová, Rovina 
ing. Jiří Novák, *1886 - †1939
Olga Nováková, *1892 - †1973
Jiri, Novak, Novakova 
Karel Řehák
Antonie Rysová
Antonia, Kaja, Kája, Karl, Rehak, Rehakova, Rys, Rysova, Řeháková 
Rodina Pravdova, Vonoklasy
Pravda, Pravdová 
Rodina Roglova
Rogelova, Rogel, Rogelová, Rogl, Roglová 
Noname, *3.3.1870 - †31.9.1951
Noname, *18.12.1870 - †20.1.1955
Noname, *14.12.1905 - †27.12.1976
Noname, *8.8.1899 - †4.4.1988
Strejckova, Strejcek, Strejček, Strejčková 
Rodina Fišerova
Fiserova, Fischerova, Fiser, Fischer, Fischerová, Fišer, Fišerová 
Rodina Koubova
Kouba, Koubová 
Rodina Trojanova, z Vonoklas
Rodina Tvrdých, z Vonoklas
Tvrdych, Trojan, Trojanová, Tvrda, Tvrdá, Tvrdy, Tvrdý, Vonoklasy 
Rodina Novákova
Zdeněk Novák, *23.7.1882 - †18.1.1943
Karel Novák, *24.3.1908 - †15.8.1970
Kaja, Kája, Karl, Zdenek, Novak, Novakova, Nováková 
Josef Novák, *22.2.1905 - †6.12.1967
Novak, Novakova, Nováková 
Rodina Prepslova, z Letů
Rodina Vyhlídalova, z Letů
Vyhlidalova, Prepsl, Prepslová, Vyhlidal, Vyhlídal, Vyhlídalová, Lety 
Noname
 
Rodina Šinorova
Jiřina Šinorová, *10.2.1925 - †19.2.1988
Sinorova, Jirina, Sinor, Šinor 
Rodina Krejčí
Florián Krejčí, *1920 - †1977
Kristina Krejčí, *1924 - †1996
MVDr. Václav Juřík, *1942 - †2005
Krejci, Florian, Christine, Kristína, Kristyna, Kristýna, Krystina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Jurik, Jurikova, Juříková 
Rodina Maškova
Jezdikova, Maskova, Jezdik, Ježdík, Ježdíková, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Rodina Lainova, z Vonoklas
Lain, Lainová, Vonoklasy 
Rodina Korousova
Korous, Korousová 
Rodina Hrubých
Rodina Šolkova
Hrubych, Solkova, Hruba, Hrubá, Hruby, Hrubý, Solek, Solka, Šolek, Šolka, Šolková 
Rodina Korousova
Korous, Korousová 
Rodina Marvalova, z Vonoklas
Václav Mašek, *23.11.1895 - †24.10.1951
Marie Pešatová, *11.7.1911 - †14.3.1955(?)
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Marval, Marvalová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Pesata, Pesatova, Pešata, Vonoklasy 
Rodina Nádrova
Naderova, Náderova, Nadrova, Nader, Náder, Náderová, Nadr, Nádr, Nádrová 
Rodina Koušova
Kousova, Kousa, Kouša, Koušová 
Posmournych, Posmourna, Posmourny, Pošmourná, Pošmourný 
Rodina Vanžurova
Rodina Dubinova
Vanzurova, Dubina, Dubinová, Vanzura, Vanžura, Vanžurová 
Rodina Vanžurova, z Letů
Rodina Hejlkova, z Letů
Vanzurova, Hejlek, Hejlková, Vanzura, Vanžura, Vanžurová, Lety 
Anna Soukupová, *6.5.1903 - †12.10.1978
Jiří Novák, *3.12.1925 - †9.6.1986
Věra Nováková, *27.10.193? - †Unreadable
Anne, Anni, Jiri, Vera, Novak, Novakova, Soukup, Soukupova 
Stepankova, Stepanek, Štěpánek, Štěpánková 
Karel Štech
Kaja, Kája, Karl, Stech, Stechova, Štěch, Štechová, Štěchová 
Unreadable
 
Rodina Pravdova
Rodina Marvalova
Marval, Marvalová, Pravda, Pravdová 
Rodina Justiánova, z Vonoklas
Justianova, Justian, Justián, Justiánová, Vonoklasy 
Rodina Sommerova
Sommer, Sommerová 
Emil Maška, *21.4.1929 - †13.7.2002
Vostrovskych, Masek, Maska, Maskova, Mašek, Mašková, Vostrovska, Vostrovská, Vostrovsky, Vostrovský 
Rodina Čumrdova
Rodina Jelínkova
Cumrdova, Jelinkova, Schonbauerova, Cumrda, Čumrda, Čumrdová, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Schonbauer, Schönbauer, Schönbauerová 
Bohumil Váňa, *10.9.1905 - †19.2.1999
Ludmila Váňová, *14.3.1911 - †7.2.2003
Lidmila, Vana, Vanova 
Rodina Pechova
Peschova, Peskova, Pestova, Peškova, Peštova, Pech, Pecha, Pechová, Pesek, Pescho, Peschová, Peska, Pesta, Pešek, Peška, Pešková, Pešta, Peštová 
Bohumila Storoženková, *18.5.1899 - †14.8.1929
Storozenko, Storozenkova, Storoženko 
Rodina Jandákova
Rodina Reinerova
Jandakova, Jandak, Jandák, Jandáková, Reiner, Reinerová 
Rodina Lexova
Dittrich, Dittrichová, Lexa, Lexová 
Rodina Huškova
Huskova, Húskova, Husek, Huska, Húska, Husková, Húsková, Hušek, Huška, Hušková 
Rodina Machačova
Maruška Macháčová, *30.11.1943 - †3.5.1944
Machacova, Macháčova, Mana, Máňa, Maria, Marie, Marina, Machac, Machač, Macháč, Machačová 
Rodina Novákova
Ladislav Novák, *11.10.1924 - †15.8.1987
Pohorlavych, Lada, Láďa, Novak, Novakova, Nováková, Pohorlava, Pohorlavy, Pohořlavá, Pohořlavý 
Rodina Dubánkova
Zdenička Dubánková, *17.9.1936 - †20.7.1980
MUDr. Pavel Lidický, *26.6.1906 - †3.8.1962
Vlasta Lidická, *27.3.1910 - †23.12.1981
Dubankova, Paul, Zdena, Zděna, Zdenka, Zdeňka, Dubanek, Dubánek, Lidicka, Lidicky 
Rodina Kmochova
Kmoch, Kmochová, Thomajer, Thomajerová 
Rodina Hrubých
Hrubych, Hruba, Hrubá, Hruby, Hrubý, Rambousek, Rambousková 
Rodina Bláhova
Blahova, Blaha, Bláha, Blahová, Bláhová 
Anežka Kužvartová, *12.2.1865 - †23.4.1936
Anezka, Kuzvart, Kuzvartova, Kužvart 
Rodina Šeflova
Seflova, Sefl, Šefl, Šeflová 
Rodina Českých
Ceskych, Ceska, Cesky, Česká, Český 
Rodina Dykova
Dyk, Dyková 
Antonín Šebík, *12.6.1877 - †27.5.1945
Marie Šebíková, *6.11.1883 - †19.9.1955
Jiříček Zika, *17.10.1958 - †18.3.1959
Marie Šebíková, *10.8.1917 - †10.7.1977
Antonín Šebík, *22.8.1913 - †25.8.1993
Anton, Antonin, Antonius, Jiri, Jiří, Mana, Máňa, Maria, Marina, Sebik, Sebikova, Zíka, Zikova, Ziková, Zíková, Zyka, Zýka, Zykova, Zýková 
Jiří Geissler, *11.1.1920 - †14.6.1990
Zdeňka Geisslerová roz. Macelová, *22.9.1928 - †20.9.1990
Henry Unger, *13.11.1897 - †22.4.1966
Libuše Ungerová, *9.6.1894(?) - †28.1.1980
Jiri, Libuse, Zdena, Zděna, Zdenka, Geisslerova, Macela, Macelova, Ungerova 
Rodina Janečkova, z Rovin
Janeckova, Janecek, Janecka, Janeček, Janečka, Janečková, Rovina 
Rodina Žaludova
Rodina Řehákova
Rehakova, Reznickova, Zaludova, Rehak, Reznicek, Řehák, Řeháková, Řezníček, Řezníčková, Zalud, Žalud, Žaludová 
Rodina Jungmanova
František Jungmann, *2.4.1865 - †4.2.1939
Marie Jungmannová, manželka, *7.7.1871 - †10.12.1942
Marie Jungmannová, *15.9.1898 - †10.11.1977
František Jungmann, *11.7.1895 - †22.11.1981
Josef Jungmann, *16.2.1924 - †3.10.2000
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Jungman, Jungmannova, Jungmanová 
Rodina Svobodova
Rodina Pánkova
Pankova, Panek, Pánek, Panka, Pánka, Pánková, Svoboda, Svobodová 
Václav Novák, pošt. úředník, *27.1.1843 - †28.10.1906
Barbora Nováková roz. Havlíková, *1845 - †15.5.1909
Alois Novák, rolník na odpočinku, *15.3.1870 - †27.2.1930
Heďa Havlíková roz. Nováková, *17.10.1898 - †17.12.1935
Anna Nováková, choť, *16.1.1875 - †4.5.1943
MUDr. Marie Havlíková roz. Bláhová, *1.7.1929 - †25.5.1998
Josef Havlík, *10.9.1954 - †2.2.2002
Anne, Anni, Barbara, Heda, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Blaha, Bláha, Blahova, Blahová, Havlik, Havlikova, Novak, Novakova 
Rodina Havlíkova
Marie Havlíková, *2.10.1891 - †5.12.1905
Růžena Havlíková, †1885 (8 dnů)
Lubomírek Havlík, *10.5.1921 - †10.6.1921
Marie Havlíková, mlynářka, *5.10.1864 - †12.10.1922
Karel Havlík, mlynář dobřichovický, *12.12.1850 - †30.4.1928
Karlíček Havlík, *10.12.1923 - †9.2.1929
Karel Havlík, mlynář dobřichovický, *23.7.1888 - †8.5.1965
Jarmila Havlíková, mlynářka, *17.2.1900 - †1.9.1984
Kaja, Kája, Karl, Lubomir, Lubomír, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Havlik, Havlikova 
Jaroslav Vodvářka, *26.6.1893 - †9.3.1962
Anežka Vodvářková, *15.12.1898 - †7.5.1977
Emilie Tomková, *22.7.1917 - †25.11.1997
Jiří Tomek, *11.7.1910 - †30.8.2001
Rodina Tomkova
Rodina Velebilova
Anezka, Emiliana, Emiliána, Emílie, Jara, Jára, Jarka, Jiri, Velebil, Velebilová, Vodvarka, Vodvarkova 
Bohumil Straširybka, *1907 - †1970
Václav Straširybka, *29.4.1912 - †19.11.1987
Jiří Havel, *1968 - †2006
Polackova, Stetinova, Jiri, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Havlova, Havlová, Nekvasil, Nekvasilová, Polacek, Poláček, Poláčková, Stetina, Strasirybka, Strasirybkova, Straširybková, Štětina, Štětinová 
JUDr. Miroslav Krajník, advokát a spisovatel, *1.1.1850 - †3.7.1907
Anna Krajníková roz. Zemanová, jeho choť, *11.4.1859 - †24.4.1938
Ludvík Hainz, *1.1.1878 - †31.8.1958
Milena Špačková roz. Krajníková, *25.7.1886 - †2.5.1964
Jarmila Hainzová roz. Krajníková, *24.5.1882 - †2.5.1965
Vladimír Krajník, *11.1.1894 - †8.2.1962
ing. Miroslav Krajník, *13.7.1883 - †6.7.1977
Miroslav Krajník, *3.7.1925 - †30.7.1982
Miroslav Hainz, *16.6.1910 - †15.3.1984
JUDr. Antonín Špaček, *22.2.1914 - †19.9.1999
Antonín Hamr, výpravčí vlaků Pražsko-želez. spol., *28.9.1867 - †10.11.1934
Marie Hamrová, dcera - lit. učitelka, *10.12.1900 - †10.11.1962
Hermína Hamrová, *21.4.1881 - †28.3.1970
Emílie Hamrová, *25.10.1910 - †28.3.1971
Václav Hamr, *16.4.1904 - †Unreadable
Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Emiliana, Emiliána, Emilie, Hermina, Hermine, Ludvik, Ludwig, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Vladimir, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hainzova, Hamrova, Krajnik, Krajnikova, Spacek, Spackova, Zeman, Zemanova, Praha 
Rodina Součkova
Rodina Sochorova
František Schwarz
JUDr. Eduard Sochor, *4.7.1897 - †22.1.1973
Rodina Rážova
Razova, Souckova, Stepankova, Ed., Edvard, Frantisek, Franz, Raz, Ráž, Rážová, Schwarzova, Schwarzová, Sochorová, Soucek, Souček, Součková, Stepanek, Štěpánek, Štěpánková 
p. Jan Čapek, *4.12.1857 - †28.9.1903
p. Aeoilian Paukner, *21.9.1869 - †17.6.1919
p. Matouš Reichenauer, *12.8.1834 - †14.2.1901
Hans, Honza, Ján, Matous, Capek, Capkova, Čapková, Pauknerova, Pauknerová, Reichenauerova, Reichenauerová 
Rodina Vláškova, z Letů čís. 21
František Vlášek, rolník, †(67)
Berta Bolartová, *25.4.1900 - †3.1.1929
Rodina Bolartova
Václav Veselík, stavitel, *7.12.1883 - †18.9.1944
Rodina Šebkova
Josef Brodecký, *1942 - †1998
Brodeckych, Sebkova, Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bolart, Brodecka, Brodecká, Brodecky, Sebek, Šebek, Šebková, Veselik, Veselikova, Veselíková, Vlasek, Vlaskova, Vlášková, Lety 
Jan Solnička, *8.6.1896 - †29.10.1984
Emilie Solničková, *5.10.1900 - †20.2.1982
Emiliana, Emiliána, Emílie, Hans, Honza, Ján, Solnicka, Solnickova 
Antonie Vítová, choť obvodního lékaře, *1852 - †1916
MG. chir. Vendelín Vít, obvodní lékař, *1848 - †1923
Milenka Vítová, *11.3.1913 - †18.2.1937
Rodina Puldova
Rodina Vítova
Vitu, Vítů, Antonia, Milena, Vendelin, Pulda, Puldová, Vit, Vitova 
Barbora Kalousová, *1868 - †1923
Jaroslava Kalousová, *1919 - †1920
Jan Kalous, *1871 - †1924
Marie Bunínová - Kalousová, *1896 - †1925
Barbara, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Bunin, Bunín, Buninova, Kalousova 
Rodina Holcátova
Holcatova, Holcat, Holcát, Holcatová, Holcátová 
Rodina Šebkova
Rodina Svobodova
Doskocilova, Sebkova, Strejckova, Doskocil, Doskočil, Doskočilová, Sebek, Strejcek, Strejček, Strejčková, Svoboda, Svobodová, Šebek, Šebková 
Rodina Šrámkova
Rodina Mikulcova
Jaromír Mikulec, *13.4.1904 - †1.9.1955
Jan Mikulec, *29.3.1876 - †27.3.1957
Bohumila Mikulcová, *1881 - †1967
Karolína Mikulcová, *1901 - †1989
Josef Šrámek, †1924
Marie Šrámková, †1932
Hans, Honza, Ján, Jaromir, Karolina, Mana, Máňa, Maria, Marina, Sramek, Sramkova 
Rodina Zýkova
Zikova, Zíkova, Zykova, Zika, Zíka, Ziková, Zíková, Zyka, Zýka, Zýková 
Františka Parobková, *27.10.1902 - †16.8.1985
Frantiska, Franziska, Parobek, Parobkova 
Rodina Křížova, z Letů
Rodina Malých, z Letů
Rodina Günterova
Gunterova, Guntrova, Güntrova, Krizova, Malych, Gunter, Günter, Günterová, Guntr, Güntr, Güntrová, Kriz, Kříž, Křížová, Mala, Malá, Maly, Malý, Lety 
Rodina Myškova
Myskova, Myska, Myška, Myšková 
Rodina Němejcova
Nemejcova, Nemejc, Němejc, Němejcová 
František Kulíšek, *1.5.1858 - †29.3.1936
Anna Kulíšková, *16.3.1869 - †16.5.1915
Ladislav Kulíšek, *26.10.1897 - †1.5.1916
Jan Kulíšek, *21.6.1902 - †11.12.1944
Františka Kulíšková, *4.5.1905 - †28.5.1983
Karnikova, Anne, Anni, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Hans, Honza, Ján, Lada, Láďa, Karnik, Kárník, Kárníková, Kulisek, Kuliskova 
Rodina Czumalova
Czumal, Czumalová 
Rodina Košákova
Rodina Švédova
Kosakova, Kosákova, Podubeckych, Svedova, Kosak, Kosák, Kosáková, Košák, Košáková, Podubecka, Podubecká, Podubecky, Podubecký, Sveda, Švéda, Švédová 
Noname
 
Janička Kotasová, *27.1.1953 - †12.6.1966
František Sedlák, *10.12.1903 - †21.1.1971
Anna Sedláková, *13.4.1906 - †29.8.1973
Růžena Klenovcová, *15.11.1911 - †22.1.1974
Rodina Kotasova
Rodina Koryntova, z Letů
Kotašova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Jana, Ruzena, Klenovcova, Klenovec, Korynta, Koryntová, Kotas, Kotaš, Kotašová, Sedlak, Sedlakova, Lety 
Rodina Horákova
Horakova, Horak, Horák, Horáková 
JUDr. Jan Lošťák, ředitel zemské banky, *1.5.1844 - †1.12.1914
Marie Lošťáková roz. Ewaldová, *30.4.1864 - †16.12.1920
Rodina Bruneova
Krutznerova, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Rosalia, Rosalie, Rosarie, Rozalie, Rozálie, Rozarije, Brune, Bruneová, Cermak, Cermakova, Čermák, Ewald, Ewaldova, Krutzner, Krützner, Lostak, Lostakova 
Rodina Kalinova
Miroslav Šťastný, *8.7.1920 - †28.5.1993
Marie Šťastná, *5.3.1924 - †21.1.2006
Stastnych, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kalina, Kalinová, Stastna, Stastny 
dítky rodiny Smržovy
Alžběta Smržová
A?????vie Smržová
Anna(?) Smržová
Rodina Žohova
Marie Žohová, *6.11.1866 - †23.8.1953
Antonín Žoha, *12.5.1859 - †5.7.1924
Lumír Frýba, *8.4.1929 - †4.3.2001
Růžena Žohová, *27.5.1913 - †13.2.2000
Josef Žoha, *14.11.1900 - †27.8.1982
Rodina Smržova
Smrzova, Alzbeta, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Lumir, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Fryba, Frybova, Frýbová, Smrz, Smrž, Zoha, Zohova 
Rodina Karhanova
Rodina Polcarova
Karhan, Karhanová, Polcar, Polcarová 
František Babička, rolník z Letů č. 15, *1846 - †1928
Alžběta Babičková roz. Husáková, *Unreadable - †1926
Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Frantisek, Franz, Babicek, Babicka, Babickova, Babiček, Husak, Husák, Husakova, Lety 
Anna Kozáková roz. Alešková??, *1898 - †(93?)
Bohumila Levorová, vdova po Unreadable
Anne, Anni, Aleska, Aleskova, Aleška, Kozak, Kozák, Kozakova, Levor, Levorova 
Rodina Králkova
Cicvarkova, Kralkova, Cicvarek, Cicvárek, Cicvárková, Kralka, Králka, Králková 
Mařenka Landová, z Vonoklas, †8.4.1920
Anna Landová, choť rolníka z Vonoklas, †6.2.1922 (58)
Jan Landa, *7.9.1860 - †1.9.1945
František Landa, *6.4.1900 - †29.1.1971
Pavla Landová, *30.5.1901 - †4.11.1982
Anne, Anni, Frantisek, Franz, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marie, Marina, Pauli, Pavlina, Pavlína, Landova, Vonoklasy 
Rodina Velebilova
Rodina Volfova
Doskocilova, Wolfova, Doskocil, Doskočil, Doskočilová, Velebil, Velebilová, Volf, Volfová, Wolf, Wolfová 
Antonín Jelínek, řídící učitel v Dobřichovicích, *5.7.1866 - †12.1.1924
Leopoldina Jelínková, jeho choť, *8.11.1871 - †2.12.1933
Anton, Antonin, Antonius, Jelinek, Jelinkova, Dobrichovice, Dobřichovice 
Josef Ráž, rolník z Let, †24.9.1885 (77)
Anna Rážová, choť jeho, †13.9.1883 (66)
Anna Rážová, snacha jejich, †20.2.1886 (24)
Anna Rážová, její dcera, †18.6.1890 (4)
Josef Ráž, †21.2.1892
Bohumila Rážová, †12.11.1894
Rodina Frymlova
Anne, Anni, Fryml, Frymlová, Raz, Razova, Lety 
Rodina Zýkova
Rodina Landova
Zikova, Zíkova, Zykova, Landa, Landová, Zika, Zíka, Ziková, Zíková, Zyka, Zýka, Zýková 
Rodina Pokorných
Pokornych, Pokorna, Pokorná, Pokorny, Pokorný 
Rodina Miškova
Rodina Burešova
Jaroslav Miška, *1929 - †1936
Otto Miška, *1941 - †1942
Marie Králová, *1878 - †1960
Jaroslav Miška, *1893 - †1976
Anna Mišková, *1903 - †1998
Buresova, Míškova, Anne, Anni, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ota, Otakar, Oto, Ottokar, Bures, Bureš, Burešová, Kral, Král, Kralova, Misek, Miska, Misko, Miskova, Míšek, Míško, Míšková 
Rodina Váňova
Vanova, Vana, Váňa, Váňová 
Oběti světové války 1914 - 1919
Josef Váňa, *1889 v Letech - †1916 v Itálii
Josef Bartl, *12.1.1894 v Dobřichovicích - †2.10.1914 v Rusku
Karel Cipra, *24.1.1880 ve Vonoklasech - †21.7.1917 v Polsku
Jindřich Liechtenberg, *1886 v Letech - †1914 v Rusku
Bohumil Mašek, *1881 ve Vonoklasech - †1914 v Srbsku
František Klehovec, *1886 v Letech - †1914 ve Slavonii
Josef Tatar, *24.8.1880 v Dobřichovicích - †28.7.1916 v Rusku
Antonín Vlášek, *10.8.1894 v Letech - †23.8.1916 v Albánii
Josef Cicvárek, *23.2.1897 v Dobřichovicích - †5.2.1918 v Itálii
Karel Bolant, *1889 v Letech - †1916 c Albánii
František Prosický, *1882 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Hasák, *29.8.1886 - †30.7.1915 v Rusku
Josef Vlášek, *1873 v Dobřichovicích - †1917 v Albánii
Václav Minařík, *1898 v Rovině - †1915 u Tarno Pole
Antonín Cicvárek, *15.8.1892 z Vonoklas - †9.1917 v italském bojišti
František Kindl, *1917?? v Dobřichovicích - †1917 ve Vídni
František Friedl, *1887 v Rovině - †1916 v Polsku
Josef Kos, *7.5.1886 - †14.4.1917 v Rumunsku
Josef Vostrovský, *1894 v Dobřichovicích - †1915 ve Vídni
Václav Špirek, *1885 ve Vonoklasech - †1917 v Itálii
Alois Ráž, *1895 v Letech - †1916 v Rumunsku
Josef Zýka, *1890 v Karlíku - †7.5.1915 v Brně
Josef Mácha, *1891 v Karlíku - †9.12.1914 v Rusku
Jaroslav Hájek, *12.3.1891 v Dobřichovicích - †8.2.1915 v Srbsku
Ladislav Pouček, *16.4.1890 v Dobřichovicích - †18.4.1918 v Tyrolích
Bohumil Velebil, *1880 v Karlíku - †29.10.1916 v Itálii
Josef Rozsypal, *25.8.1894 v Dobřichovicích - †4.12.1917 v Itálii
Josef Host, *1874 v Dobřichovicích - †1915 v Srbsku
Josef Paul, *6.6.1879 ve Vonoklasech - †17.9.1920 na Rudém moři
Antonín Čepela, *1883 v Karlíku - †1915 v Itálii
Otto Unger, *21.7.1886 v Karlíku - †17.2.1917 v Itálii
Josef Miška, *1892 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Mareš, *1876 - †31.10.1915 v Košici

Václav Maria Tvrdý, dobrovolník pěš. plk. č. 28, *17.7.1879 - †3.5.1917
Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jindra, Jindrich, Kaja, Kája, Karl, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Marie, Marina, Ota, Otakar, Oto, Ottokar, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bártl, Bartlova, Bartlová, Bártlová, Bolantova, Bolantová, Cepela, Cepelova, Cicvarek, Cicvarkova, Cicvárková, Ciprova, Ciprová, Cypra, Cyprova, Cyprová, Čepelová, Friedlova, Friedlová, Hajek, Hajkova, Hájková, Hasak, Hasakova, Hasáková, Hostova, Hostová, Kindlova, Kindlová, Klehovcova, Klehovcová, Kosik, Kosík, Kosikova, Kosíková, Kosova, Kosová, Liechtenbergova, Liechtenbergová, Mach, Macha, Machova, Machová, Máchová, Mares, Maresova, Marešová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Minarik, Minarikova, Minaříková, Misek, Miska, Misko, Miskova, Míšek, Míško, Mišková, Míšková, Paulova, Paulová, Poucek, Pouckova, Poučková, Prosicka, Prosická, Prosicky, Raz, Razova, Rážová, Rozsypalova, Rozsypalová, Spirek, Spirk, Spirkova, Špírek, Špirk, Špirková, Špírková, Tatarova, Tatarová, Tvrda, Tvrdá, Tvrdy, Ungerova, Ungerová, Vana, Vanova, Váňová, Velebilova, Velebilová, Vlasek, Vlaskova, Vlášková, Vostrovska, Vostrovská, Vostrovsky, Zika, Zíka, Zikova, Ziková, Zíková, Zyka, Zykova, Zýková, Brno, Dobrichovice, Dobřichovice, Karlik, Karlík, Kosice, Košice, Lety, Rovina, Viden, Vídeň, Vonoklasy 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz