Radotín - sv. Petra a Pavla

Basic information

Village namePraha - Radotín
Number of residents4704 (1930), 7052 (2006)
Number of houses1 743 (2007)
Map positionwww.mapy.cz
GPS49°58'54.09"N,14°21'44.98"E
Last pictures August 16, 2007

History

První historická zmínka dokládající existenci Radotína se nachází v listině českého krále Vladislava II. z rozmezí let 1158-1169, v níž je uvedena zpráva o založení kostela Panny Marie řádu Jana Jeruzalémského na Malé Straně a je zde také připomenut přívoz a brod v Radotíně přes Berounku (v té době však nazývané Mže). Roku 1967 pak dochází k povýšení Radotína na město. 23. září 1971 byl 1. července 1974 pak byl Radotín připojen k Praze.

První písemná zmínka o radotínském kostele se datuje dnem 24. května 1298, kdy svou listinou král Václav II. požádal biskupa pražského Řehoře o postoupení kostelů sv. Havla na Zbraslavi, dále v Radotíně kostela farního a kostela chuchelského klášteru zbraslavskému, kteréžto žádosti biskup vyhověl dopisem ze dne 11. srpna téhož roku.

O nejstarším vzhledu kostela nic nevíme, ani není známo, jak vypadal. Z původní stavby zbyl pouze malý klenutý presbytář, ale jeho vzhled současné renesanční podobě neodpovídá. Není též zaznamenáno, kdy byl v minulosti opravován, soudí se jen, že to bylo za opata Tomáše Budecia v letech 1716 - 1718. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl vybudován v první polovině 18. století (snad v letech 1740 - 1750) ještě před zrušením zbraslavského kláštera v r. 1785. Byl postaven vedle bývalého kostela, z něhož byla později upravena kostnice v r. 1878, jak vypravovali pamětníci. Kolem kostela býval původně hřbitov. Mezi hřbitovem a školou (byla v čp. 23) stávala až do r. 1812 dřevěná zvonice. V témže roce byla přistavěna ke kostelu věž - nižší, než známe dnes.

Kostel sám je jednoduchá barokní stavba, v r. 1881 - 1882 nákladně opravená, jak potvrzuje nápis v průčelí ve výklenku v plastickém renesančním orámování. Nad oknem je z kamene tesaný znak öttlingenský - před opravou tam býval znak kláštera zbraslavského.

Do dlažby jsou zabudovány dva náhrobní kameny, kryjící krypty dobrodinců kostela. Menší z r. 1745 na paměť radotínského řezníka pana Daniela Najpaura (zemř. 1740), větší z r. 1754 na paměť mlynáře bludského pana Jiřího Kotašky a jeho manželky paní Lidmily (zemř. r. 1763).

Hřbitov býval u kostela až do r. 1880, o tom svědčí i několik poškozených pomníků u kostelní zdi. Nový hřbitov mezi školami a řekou byl vysvěcen 6. června 1881. O jeho rozšíření se jednalo již v r. 1929, povoleno bylo až v r. 1936 a provedeno až v r. 1940. Kolumbárium pro ukládání uren bylo zřízeno koncem šedesátých let. Nejnovější část hřbitova při třebotovské silnici za Velkým hájem byla zřízena v r. 1984.

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Antonín Veselý, *11.1.1829 - †16.12.1850
Marie Macháčková roz. Veselá, sestra, *8.2.1821 - †3.2.1848
Marie Veselá, matka, *5.4.1796 - †21.4.1864
Anton, Antonin, Antonius, Mana, Máňa, Maria, Marina, Machacek, Machackova, Macháček, Vesela, Vesely 
Kateřina Luňáčková roz. Müllerová, *27.2.1850 - †9.?.1923
Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Lunacek, Lunackova, Luňáček, Muller, Müller, Mullerova 
Veronika Trouba, *6.1.1800 - †6.1.1857
Ján Trouba, †2.1.1871
Hans, Honza, Jan, Weronika, Troubova, Troubová 
Antonie Horáková, *17.10.1841 - †24.4.1861
Antonia, Horak, Horák, Horakova 
Aloisie P?ařovská roz. Fischerová, choť ředitele cukrovaru v Radotíně, †3.4.1878 (25)
Aloisia, Fiser, Fiserova, Fischer, Fischerova, Fišer, Fišerová, Radotin, Radotín 
Antonín Sarboch, †12.11.1864 (48)
Anton, Antonin, Antonius, Sarbochova, Sarbochová, Šarboch, Šarbochová 
12 dětí Václava a Marie Drchoty
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclava, Drchota, Drchotova, Drchotová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz