Davle - St. Kilian

Basic information

Village nameDavle
Number of residents687 (1890), 754 (1900), 1294 (2006)
Map positionwww.mapy.cz
GPS49°52'44.70"N,14°23'19.20"E
Last pictures August 26, 2007

History

První zmínka o obci Davle je spojována se založením benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele, který založil v r. 999 na ostrově při soutoku Sázavy a Vltavy český kníže Boleslav II. Přestože je obec pravděpodobně staršího původu než klášter, ke kterému náležela jako jedna z 31 osad a vsí, bere se rok 999 za rok, kdy lze poprvé historicky prokázat její existenci. V bule papeže Klimenta V. z roku 1310 se o Davli hovoří jako o městysu. Davle byla zřejmě středověkou "střediskovou obcí" s náležitostmi, jakými byly znak a trhové právo. Význam vyplynul přirozeně z polohy místa u důležitých vodních cest, podle kterých vedly i stezky pozemní.

Naproti Ostrovu, na levém břehu Vltavy, stojí kostel sv. Kiliána. Je jediným kostelem v Čechách, zasvěceným tomuto patronovi. Byl vystavěn zřejmě brzy po založení kláštera na Ostrově. Klášter, zničený v době husitských válek, se nepodařilo obnovit a od roku 1517 byl opuštěn.

Na císařském otisku katastrální mapy z roku 1840 je kolem kostela ještě hřbitov.

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Zde w Panu odpočíwaji welební kněží audowe kanowníckého
Athanasius Klukhenn, *8.5.1758, †26.8.1830
a
Milo Klukhenn, *31.1.1796 - †14.2.1847
oba zaslaužilí hospodařskí ředitelowe w Hradišku
-
Streycy i bratru swemu postawila Terezie Wačlena, roz. Klukhenn
Milos, Miloslav, Miloš, Klukhennova, Klukhennová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz