Líšnice - Všech Svatých

Pohled z jihu
Jižní strana hřbitova
Basic information

Village nameLíšnice
Number of residents308 (1713), 490 (1890), 452 (2007)
Number of houses534 (2007), 20 (1587), 4 (1345)
Map positionwww.mapy.cz
GPS49°53'20.30"N,14°19'04.32"E
Last pictures July 9, 2007

History

Již v roce 1337 je v listině, podle které král Jan Lucemburský zastavuje několik zlatonosných rýžovišť panu Petrovi z Rožmberka, jmenována Líšnice. Zakládací listinu Líšnice z roku 1345 pak doplňuje hraniční listina z roku 1350, která vytyčuje hranice mezi sousedními obcemi (Řitkou). Do územního katastru Líšnice bylo začleněno celé povodí Líšnického potoka, na jehož soutoku s Bojovským potokem byl zřízen mlýn s důmyslně svedenou vodou z obou vodních zdrojů.

Spolu s podstatným rozšířením Líšnice po roce 1345 souvisí zřízení farního kostela Všech svatých, jehož dřevěná stavba byla teprve v první polovině 18. století nahrazena kamennou. Kostel je připomínám poprvé v roce 1369.

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Tomáš Šírl, z Řídké č. 6, *12.9.1849 - †10.7.1917
Marie Šírlová, manželka, *21.7.1851 - †27.5.1925
Mana, Máňa, Maria, Marina, Tomas, Sirl, Sirlova, Širl, Širlová, Ritka, Řitka 
Josef Šírl, *29.12.1903 - †29.2.1924
Sirl, Sirlova, Širl, Širlová, Šírlová 
Rudolf Sobotka, *23.2.1899 - †3.12.1921
Václav Sobotka, *1842 - †1923
Marie Sobotková, *1854 - †1927
Mana, Máňa, Maria, Marina, Rudi, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Sobotkova 
Josef Horák, z Černolic, *15.4.1871 - †17.11.1918
Horak, Horakova, Horáková, Cernolice, Černolice 
Marie Kácovská, *1868 - †1920
František Kácovský, *1867 - †1920
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kacovska, Kacovská, Kacovsky, Kacovský 
Karel Bouček, *6.6.1893 - †10.11.1918
Kaja, Kája, Karl, Boucek, Bouckova, Boučková 
Rodina Králova
Josef Král, a dva synové a vnuk, *22.11.1851 - †17.7.1924
Kral, Kralova, Králová 
Anna Léblová, *1850 - †1922
Josef Lébl, *1856 - †1922
Anne, Anni, Lebl, Leblova, Leblová 
Josef Vorlíček, z Černolic
Antonie Vorlíčková, z Černolic
Antonia, Vorlicek, Vorlickova, Cernolice, Černolice 
Rodina Součkova
Souckova, Soucek, Souček, Součková 
Josef Kalina, *1863 - †1922
Anna Kalinová, *1888 - †1920
Anne, Anni, Kalinova 
Noname
 
Václav Bouček, *17.1.1884 - †26.7.1921
Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Boucek, Bouckova, Boučková 
Noname
 
Noname
 
Václav Macháček, z klinecké hudby, *21.4.1881 - †17.11.1907 v Klinci
Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Machacek, Machackova, Macháčková, Klinec 
Noname
 
Josef Novák, *1864 - †1924
Marie Nováková, jeho matka, *1831 - †1910
Marie Nováková, jeho dcera
Růžena Nováková, jeho dcera
Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Novak, Novakova 
Anna Brabcová, z Klince, *1830 - †1906
Antonín Kotlář, její vnuk, *1903 - †1910
Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Brabcova, Brabec, Kotlar, Kotlarova, Kotlářová, Klinec 
Karel Lébl, fran. legionář, *4.11.1894 - †8.8.1922
Kaja, Kája, Karl, Lebl, Leblova, Leblová, Léblová 
František Procházka, mlynář v Líšnici, *4.10.1827 - †8.11.1885
Apolena Procházková, jeho choť, *1.4.1833 - †15.2.1909
Alois Procházka, vnuk, *12.6.1887 - †28.7.1887
Antonie Nováková roz. Procházková, *1866 - †1915
Antonia, Frantisek, Franz, Novak, Novák, Novakova, Prochazka, Prochazkova, Lisnice, Líšnice 
Marie Boháčová, *5.11.1894 - †22.2.1913
František Boháč, *28.9.1899 - †4.7.1922
Rodina Nejedlých
Nejedlych, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Bohac, Bohacova, Nejedla, Nejedlá, Nejedly, Nejedlý 
Rodina Nejedlých
František Dvořák, kandidát učitelství, (20)
Boženka Dvořáková, jeho sestřička
Marie Nejedlá, jeho babička
Marie Macháčková, *10.7.1876 - †18.10.1916
Nejedlych, Bozena, Božena, Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Dvorak, Dvorakova, Machacek, Machackova, Macháček, Nejedla, Nejedly, Nejedlý 
Marie Macháčková, *10.7.1876 - †18.10.1916
František Dvořák, *12.3.1846 - †5.8.1917
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Dvorak, Dvorakova, Dvořáková, Machacek, Machackova, Macháček 
Josef Dvořák, *3.9.1906 - †17.9.1917
Dvorak, Dvorakova, Dvořáková 
Noname
 
Anna Matysová, *12.3.1865 - †20.11.1914
František Matys, *2.12.1864 - †30.7.1922
Anne, Anni, Frantisek, Franz, Matysova 
František Doležal, z Líšnice (77)
Anna Doležalová (79)
Rodina Bartošova
Bartosova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Bartos, Bartoš, Bartošová, Dolezal, Dolezalova, Lisnice 
Anton Antoš, *1850 - †1920
Rodina Cmíralova
Antonie Brožová roz. Havlíčková, *14.10.1890 - †18.6.1918
Cmiralova, Antonia, Antonin, Antonín, Antonius, Antos, Antosova, Antošová, Broz, Brozova, Brož, Cmiral, Cmíral, Cmíralová, Havlicek, Havlickova, Havliček, Havlíček, Havličková 
Marie Stuchlíková, *6.7.1843 - †19.9.1886
František Stuchlík, †17.9.1891 (55)
Alois Stuchlík, syn jejich, *19.2.1870 - †18.8.1916
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Stuchlik, Stuchlikova 
František Trousílek, z Líšnice, *12.1.1873 - †4.9.1918
Frantisek, Franz, Trousilek, Trousilkova, Trousílková, Lisnice 
Ignác Pražský, farář líšnický, †12.6.1887 (75)
Ignac, Ignaz, Prazska, Prazsky, Pražská 
Antonín Majer, rolník z Líšnice, *13.6.1861 - †24.11.1918
Antonín Macháček, rolník, †24.11.1917 (37)
Karel Vlk, z Líšnice, *1856 - †1923
Anton, Antonin, Antonius, Kaja, Kája, Karl, Machacek, Machackova, Macháčková, Maier, Maierova, Maierová, Majerova, Majerová, Mayer, Mayerova, Mayerová, Vlkova, Vlková, Lisnice 
Matěj Novák, rolník z Líšnice, *15.11.1826 - †28.6.1916
Anna Nováková, choť jeho, *8.5.1832 - †6.1.1909
Anežka Nováková, †1918 (19)
Anezka, Anne, Anni, Matej, Novak, Novakova, Lisnice 
Marie Mesteková, z Líšnice, *15.11.1842 - †7.2.1915
František Růžička, rolník v Líšnici, *16.8.1827 - †9.2.1897
Marie Růžičková, manželka jeho, *7.6.1840 - †29.5.1874
Emilie Růžičková, snacha jejich, *26.7.1875 - †17.11.1899
Josef Růžička, *8.3.1863 - †11.6.1922
František Mestek, *14.7.1846 - †22.4.1923
Františka Mesteková, jeho žena, *2.1.1851 - †18.4.1905
Edvard Mestek, syn, †1914 na ruském bojišti
Ed., Eduard, Emiliana, Emiliána, Emílie, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Mana, Máňa, Maria, Marina, Mestekova, Ruzicka, Ruzickova, Lisnice 
Marie Stuchlíková, *24.6.1860 - †10.5.1891
Václav Stuchlík, *6.8.1808 - †10.5.1895
Josefa Stuchlíková, *26.12.1821 - †22.1.1903
Marie Stuchlíková, *26.10.1868 - †5.12.1917
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Stuchlik, Stuchlikova 
Václav Pravda, rolník z Klince, *1853 - †1921
Josef Zavázal, z Klince, *1900 - †1922
Václav Kolka, *27.9.1880 - †6.7.1925
Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kolkova, Kolková, Pravdova, Pravdová, Zavazal, Zavazalova, Zavázalová, Klinec 
Josef Stuchlík, †1914 (71)
Kateřina Stuchlíková, †1925 (78)
Josef Stuchlík (18), jejich vnuk
Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Stuchlik, Stuchlikova 
Josef Šírl, *1880 - †8.6.1924
Sirl, Sirlova, Širl, Širlová, Šírlová 
Anežka Procházková roz. Švemlová, z Černolic, *2.2.1890 - †8.7.1924
Prochazkova, Anezka, Prochazka, Procházka, Svejda, Svemlova, Švejda, Cernolice, Černolice 
Rudolf Petrák, *17.4.1883 - †12.7.1914
Rudi, Petracek, Petrackova, Petráček, Petráčková, Petrak, Petrakova, Petráková, Petranek, Petránek, Petrankova, Petránková, Petras, Petrasova, Petráš, Petrášová, Petrous, Petrousova, Petrouš, Petroušová 
Kateřina Antošová provdaná Svobodová, porodní babička, †12.7.1916 (54)
Miluška Svobodová(?), její vnučka
Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Miloslava, Miluse, Miluše, Antos, Antosova, Antoš, Svoboda, Svobodova 
Emanuel Novák, *1896 - †1915 na bojišti
Josef Novák, *1901 - †1919
Novak, Novakova, Nováková 
Anna Davídková, *1889 - †1920
Jan Kučera (73)
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Davidek, Davídek, Davidkova, Kucera, Kucerova, Kuczera, Kuczerowa, Kučerová, Kutschera, Kutzer, Kutzerova, Kutzerová 
Jana Heicmanová, industr. učitelka a vdova po učiteli, *16.5.1856 - †16.5.1920
Noname
Heicman, Heicmanova 
Prochazkova, Prochazka, Procházka, Procházková 
Noname
 
František Huml, a jeho dcera
Marie Mislivečková, *1864 - †1921
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Humlova, Humlová, Mislivecek, Misliveckova, Misliveček 
Noname
 
František Procházka, *1837 - †1909
Frantisek, Franz, Prochazka, Prochazkova, Procházková 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz