The Family Jirák, Jirak, Jiráková, Jirakova; Jirákova, Jirakova

Previous nameNext name

List of Gravestones

The lettering Other possible names
Dubí - Sv. Jana Křtitele
Rodina Jirákova
Rodina Hanušova
Hanusova, Jirakova, Hanus, Hanusová, Hanuš, Hanušová, Jirak, Jirák, Jiráková 
Černovičky - sv. Vavřince
Rodina Kalousova
Rodina Prokopova
Rodina Kubrova
Rodina Jirákova
Jirakova, Jirak, Jirák, Jiráková, Kalous, Kalousová, Kubr, Kubrová, Prokop, Prokopová 
Rodina Kubrova
Rodina Jirákova
Jirakova, Jirak, Jirák, Jiráková, Kubr, Kubrová 
Slivenec
Rodina Kolářova
Rodina Vařákova
Rodina Kypova
Rodina Jirákova
Bachronova, Jirakova, Kolarova, Kosteleckych, Varakova, Bachron, Bachroň, Bachroňová, Jirak, Jirák, Jiráková, Kolar, Kolář, Kolářová, Kostelecka, Kostelecká, Kostelecky, Kostelecký, Kyp, Kypová, Varak, Vařák, Vařáková 
Rodina Vundrova
Rodina Motyčkova
Rodina Pilných
Rodina Němcova
Rodina Benešova
Rodina Holečkova
Rodina Jirákova
Josef Jirák, *1890 - †1984
Miroslav Jirák, *1919 - †1975
Anna Jiráková, *1893 - †1951
Božena Jiráková, *1920 - †1997
Marie Jiráková, *17.9.1932 - †13.5.2004
Benesova, Holeckova, Motyckova, Nemcova, Pilnych, Anne, Anni, Bozena, Mana, Máňa, Maria, Marina, Benes, Beneš, Benešová, Holecek, Holeček, Holečková, Jirak, Jirakova, Motycka, Motyčka, Motyčková, Němcová, Nemec, Němec, Pilna, Pilná, Pilny, Pilný, Vundra, Vundrová 
Rodina Radova
Václav Rada, *???? - †1.12.1995
Libuše Radová, *?.12.1927 - †19.12.200?
Marie Plechyngerová, *18.8.1898 - †19.12.1976
Rodina Jirákova
Josef Jirák, *1890 - †1984
Miroslav Jirák, *1919 - †1975
Anna Jiráková, *1893 - †1951
Božena Jiráková, *1920 - †1997
Marie Jiráková, *17.9.1932 - †13.5.2004
Rodina Vundrova
Piskackova, Anne, Anni, Bozena, Libuse, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Jirak, Jirakova, Piskacek, Piskáček, Piskáčková, Vundra, Vundrová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz