Kamberk

Chapel of St. Anne
Chapel of St. Anne
The cemetery panoramic picture
The cemetery panoramic picture
Basic information

Village nameKamberk
Number of residents157
Number of houses162
Map positionwww.mapy.cz
GPS49°35'43.01"N,14°50'04.83"E
Last pictures December 28, 2007

Zdokumentováno je jen několik náhodných náhrobků.

History

V místě, které řeka Blanice obtéká velkým obloukem a v jehož blízkém okolí se nacházely větší písčité zlatonosné nánosy, založili němečtí kolonisté havířskou osadu jménem Karrenberg. Poprvé je osada písemně zmiňována roku 1261 jako majetek Sezimy z Landštejna při jeho tvrzi. Tvrz, patřící k nejstarším tvrzím na území Podblanicka, plnila zřejmě správní a obrannou funkci pro celou oblast těžby zlata. V držení významného rodu pánů z Landštejna, který byl jednou z větví Vítkovců nesoucí ve znaku bílou růži na červeném štítě, bylo kamberské zboží zřejmě do roku 1379.

Objevení bohatých ložisek zlata a jeho těžba přispívá velkým dílem k bohatství a rozkvětu Českého království v průběhu 13. a 14. století za vlády Přemysla Otakar II., Václava II. a Karla IV.. Ke Kamberku se váží nejstarší písemné zprávy o dolování a o významu zdejších dolů hovoří skutečnost, že osada záhy obdržela německé zřízení na způsob svobodných měst a její obyvatelé jsou nazýváni měšťany (cives). Na královské horní město povýšil Kamberk císař Karel IV. dne 28.XII.1356 a udělil mu pečeť. V letech 1369 - 1379 vlastní Kamberk společně s Litoldem z Landštejna významný důlní podnikatel měšťan Většího města Pražského Johlin Rotlev, který se v té době stává mincmistrem v Kutné Hoře.

Od roku 1379 se Kamberk dostává do držení vladyků, kteří se nadále píší z Kamberka. Těžba zlata zde ustavá za husitských válek v 15. století, ale některé místní názvy s ní související se zachovaly dodnes (vrch Roudný, Hory, Na velkých dílech, V roudni). Vladykové Kamberští z Kamberka mající v erbu černou orlici na žlutém štítě vlastní Kamberk do začátku 16. století. Do oprav se mnoho nevynakládalo a tvrz postupně zpustla.

V průběhu 16. století se na kamberské tvrzi vystřídaly vladycké rody Onšovských z Onšova, z Otradovic a z Lukavce. Tvrz byla opět uvedena do dobrého stavu za vladyků Onšovských z Onšova. Od erbu Viléma z Onšova se odvozuje znak městečka, zlaté kolo se šesti loukotěmi na červeném štítě. Anna z Malovic vdova po Adamu z Lukavce poskytovala na statku útulek Jednotě bratrské, za co byla roku 1604 napomenuta císařem Rudolfem II. Roku 1623 byla tvrz Jetřichu Adamovi z Lukavce pro účast na stavovském povstání zkonfiskována.

Tvrz a statek jsou prodány jako konfiskát do rukou cizí šlechty. V druhé polovině 17. století má kamberský velkostatek více než padesát usedlostí. Roku 1700 jej kupují hrabata z Küenburgu a dostává se tak do trvalejší držby k panství Vožickému. Tvrz přestává být sídlem vrchnosti a do jejích oprav se mnoho nevynakládá. Noví majitelé budují v Kamberku ovčinec a v souvislosti s těžbou stříbra rudný mlýn s papírnou. V letech 1758 - 1786 pracuje v areálu tvrze tavírna stříbra a laboratoř ke zkoumání stříbrných rud. Ruda je dovážena z dolů v lokalitách Řemíčov, Řemíčovská Lhotka, Buková a Rašovice. Kamberk se tak znovu dostává do souvislosti s dolováním.

Od roku 1785 je v Kamberku obnovena katolická duchovní správa, bývalá tvrz přestavěna a slouží jako obydlí lokalisty, později se stává farou. Roku 1869 farní stavení vyhořelo, patronátní úřad nebyl pro vystavění nové fary a stavení bylo roku 1871 opět obnoveno. Funkci fary plní tvrz až do jejího znárodnění, po kterém je v ní zřízen obecní byt a stavení postupně chátrá. Dílo zkázy završuje požár roku 1998. Zřejmě pro katastrofální stav objektu nemá církev o navrácený majetek zájem a budovu prodává. Roku 2001 je zahájena postupná rekonstrukce kamberské tvrze.

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Rodina Sedláčkova, z Hrajovic
Rodina Javorských, z Předbořic
Rodina Bouškova, ze Lhýšova
Rodina Sochorova
Rodina Honsova
Bouskova, Javorskych, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Bouska, Bouška, Boušková, Hons, Honsová, Javorska, Javorská, Javorsky, Javorský, Sedlacek, Sedlackova, Sochor, Sochorová, Hrajovice, Lhysov, Lhýšov, Predborice, Předbořice 
Rodina Marešova, z Hrnčíř
Maresova, Mares, Mareš, Marešová, Hrncire, Hrnčíře 
Josef Jenšík, *1.3.1890 - †17.2.1962
Kamila Jenšíková, *11.7.1893 - †4.11.1951
Rodina Vachova
Rodina Šnajdrova
Rodina Hlouškova
Hlouskova, Lastovkova, Laštovkova, Semeradova, Semerádova, Semeratova, Snajdrova, Váchova, Hlousek, Hloušek, Hloušková, Jensik, Jensikova, Lastovka, Laštovka, Lašťovka, Laštovková, Lašťovková, Semerad, Semerád, Semerádová, Semerat, Semerát, Semerátová, Snajdr, Šnajdr, Šnajdrová, Vach, Vacha, Vácha, Vachová, Váchová 
Rodina Holcmanova
Mařenka Holcmanová, *7.12.1929 - †19.4.1946
Jan Holcman, *5.7.1882 - †26.11.1958
Krystina Holcmanová, *6.12.1892 - †9.8.1967
Hans, Honza, Christine, Ján, Kristina, Kristína, Kristyna, Kristýna, Mana, Máňa, Maria, Marie, Marina 
Karel Dobeš, *1888 - †1962
Anna Dobešová, *1901 - †1973
Petr Dobeš, *1948 - †1983
PhDr. Karel Dobeš, *1922 - †2002
Rodina Trantova
Rodina Kubecova
Anne, Anni, Kaja, Kája, Karl, Peter, Dobes, Dobesova, Jechoutek, Jechoutková, Kubec, Kubecová, Tranta, Trantová 
Rodina Kubecova
Marie Kubecová roz. Fialová, z Frauenhofu č. 23, †24.6.1932 (66)
Václav Kubec, z Frauenhofu č. 23, †25.10.1943 (86)
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Fiala, Fialova, Frauenhof, Vilice 
Rodina Švecova
Marie Radošová, vdova po hrab. lesním, *8.11.1830 - †23.2.1913
Anna Radošová, choť revírníka, *21.11.1871 - †27.4.1922
Eduard Radoš, revírník v.v., *3.8.1856 - †31.12.1926
Rodina Adámkova
Rodina Herdova
Rodina Janušova
Adamkova, Janusova, Semeradova, Semeratova, Semerátova, Svecova, Anne, Anni, Ed., Edvard, Mana, Máňa, Maria, Marina, Adamek, Adámek, Adamka, Adamková, Adámková, Herda, Herdová, Janus, Januš, Janušová, Rados, Radosova, Semerad, Semerád, Semerádová, Semerat, Semerát, Semerátová, Svec, Švec, Švecová 
Jan Vosátka, starosta, *1843 - †1917
Marie Vosátková, jeho manželka, *1849 - †1914
Kordovskych, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kordovska, Kordovská, Kordovsky, Kordovský, Vosatka, Vosatkova 
Anna Koupená, †17.1.1922 (71)
Josef Koupený, její manžel, †29.4.1891 (75)
Rodina Pokorných
Rodina Kosákova
Rodina Maškova
Rodina Simandlova
Rodina Kahounova
Kosakova, Košákova, Maskova, Mysliveckova, Pokornych, Vrtiskova, Anne, Anni, Kahoun, Kahounová, Kosak, Kosák, Kosáková, Košák, Košáková, Koupena, Koupeny, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Myslivecek, Mysliveček, Myslivečková, Pokorna, Pokorná, Pokorny, Pokorný, Simandl, Simandlová, Vrtiska, Vrtíška, Vrtíšková 
František Hudera, *7.10.1892 - †22.11.1918
František Hudera, jeho bratr
Rodina Šafratova
Rodina Čechotova
Cechotova, Safratova, Frantisek, Franz, Cechota, Čechota, Čechotová, Huderova, Huderová, Safrata, Šafrata, Šafratová 
Anežka Otradovcová, *23.1.1913 - †26.8.1942
Rodina Honsova
Prochazkova, Anezka, Hons, Honsová, Otradovcova, Otradovec, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Hlouškova
Hlouskova, Lastovkova, Laštovkova, Hlousek, Hloušek, Hloušková, Lastovka, Laštovka, Lašťovka, Laštovková, Lašťovková 
Václav Řeháček, *31.5.1879 - †16.10.1958
Anna Řeháčková, *25.8.1882 - †15.6.1960
Liduška Kašparová, *24.8.1908 - †3.7.1969
Anne, Anni, Lida, Lída, Lydie, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kaspar, Kasparova, Kašpar, Rehacek, Rehackova 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz