Dubí - Sv. Jana Křtitele

The cemetery panoramic picture
Basic information

Village nameKladno - Dubí
Established1385
Map positionwww.mapy.cz
GPS50°09'27.23"N,14°08'53.76"E
Last pictures May 11, 2008

Starý hřbitov kolem kostela Sv. Jana Křtitele je obehnán zdí, která je ovšem ve velmi špatném stavu.

Severně od hřbitova je pomník padlým v obou světových válkách (podrobnosti viz web Váleční veteráni Kolínska).

History

Kostel Narození sv. Jana Křtitele s hřbitovem leží v borovém lese zvaném U Jana, na nejvyšším bodě pahorku na rozhraní městských částí Kladna-Dubí, Kladna-Dříně a Kladna-Vrapic. Je to jediná zbylá památka po zaniklé vsi Újezdec (Újezd).
Kostel byl postaven v r. 1385 mistrem Janem z Nového Města Pražského na objednávku kněze Jakuba. V polovině 15. stol. byla ves i kostel opuštěny; r. 1548 Jetřich II. Bezdružický z Kolovrat a na Buštěvsi nechal kostel opravit. Další opravy kostela byly provedeny v l. 1612, 1732 (z podnětu lidického faráře Vacka), 1820, 1850 (vyměněn umělecký oltářní obraz za nynější bezcenný), poslední oprava pochází z r. 1908. V r. 1861 byla přistavěna věž.
Kostel je obdélný, s obdélným polygonálním gotickým presbytářem. Vstupní fasáda je gotizující, boční fasády prolomeny zdvojenými okny; presbytář s opěráky a jednoduchými obdélnými, polokruhem ukončenými okny sklenut valenou klenbou s lunetami a křížově. Loď a sakristie plochostropé, triumfální oblouk lomený.
Původní zvony byly zrekvírovány ve válce, nyný je v kostele zavěšen zvonek z bývalé kapličky sv. Jana v Újezdě pod Kladnem.
V září 1944, při bombardování Kladna americkou armádou, v lese U Jana zahynulo omylem 38 dělníků z hutí, kteří se sem ukryli; kostel byl poškozen.
Kolem kostela je hřbitov, rozšířený v r. 1891.

 

List of Gravestones

  The lettering Other possible names
Antonín Martinovský, *29.7.1879 - †8.7.1923
Rodina Šulcova
Josef Šulc, *17.1.1914 - †21.2.1974
Doksonskych, Anton, Antonin, Antonius, Doksonska, Doksonská, Doksonsky, Doksonský, Martinovska, Martinovská, Martinovsky, Schulz, Schulzova, Schulzová, Sulc, Sulcova, Šulcová 
Václav Máček, *1888 - †1929
Josef Máček, *1920 - †1938
Rodina Bryndova, z Dubí
Rodina Šulcova
Josef Šulc, *17.1.1914 - †21.2.1974
Doksonskych, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Brynda, Bryndová, Doksonska, Doksonská, Doksonsky, Doksonský, Macek, Mackova, Macková, Máčková, Schulz, Schulzova, Schulzová, Sulc, Sulcova, Šulcová, Dubi 
Rodina Veselých
Anna Důbravová, *16.8.1931 - †13.11.1999
Ing. Václav Důbrava, tragicky zemřel, †8.6.1960 (27)
Rodina Netušilova, z Dubí
Netusilova, Veselych, Anne, Anni, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Dubrava, Dubravova, Netusil, Netušil, Netušilová, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý, Dubi 
Rodina Netušilova, z Dubí
Rodina Veselých
Anna Důbravová, *16.8.1931 - †13.11.1999
Ing. Václav Důbrava, tragicky zemřel, †8.6.1960 (27)
Netusilova, Veselych, Anne, Anni, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Dubrava, Dubravova, Netusil, Netušil, Netušilová, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý, Dubi 
Rodina Hroudova
František Hrouda, *22.8.1927 - †21.10.1940
Anna Hroudová roz. Teringerová, *7.3.1908 - †15.12.1950
Rodina Kopřivova
Rodina Hájkova
Hajkova, Koprivova, Schaferova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Hajek, Hájek, Hájková, Hoffman, Hoffmann, Hoffmannova, Hoffmannová, Hoffmanova, Hofman, Hofmann, Hofmannova, Hofmannová, Hofmanova, Hofmanová, Kopriva, Kopřiva, Kopřivová, Schafer, Schäfer, Schäferová, Teringer, Teringerova 
Rodina Kopřivova
Rodina Hájkova
Rodina Bartošova
Bartosova, Hajkova, Koprivova, Schaferova, Bartos, Bartoš, Bartošová, Hajek, Hájek, Hájková, Kopriva, Kopřiva, Kopřivová, Schafer, Schäfer, Schäferová 
Rodina Bartošova
Bartosova, Bartos, Bartoš, Bartošová 
Barbora Lukavská, †11.2.1933 (60)
Jan Lukavský, †30.1.1934 (69)
Miluška, vnouče, †2.12.1934 (5)
Ladislav Lukavský, jejich syn, *29.6.1915 - †5.4.1963
Anna roz. Lukavská, jejich dcera, *7.1.1900 - †10.4.1975
Růžena Adamová roz. Lukavská, *22.5.1910 - †20.4.1987
Josef Adam, *25.3.1901 - †4.5.1947
Lukavskych, Anne, Anni, Barbara, Hans, Honza, Ján, Lada, Láďa, Miloslava, Miluse, Miluše, Ruzena, Adamova, Lukavska, Lukavsky 
František Slabý, ze Dříně, *2.1.1904 - †4.7.1960
Bedřiška Slabá, *3.3.1907 - †17.9.1976
Rodina Císařova
Rodina Kopřivova
Rodina Hájkova
Cisarova, Hajkova, Koprivova, Schaferova, Bedriska, Frantisek, Franz, Cisar, Císař, Císařová, Hajek, Hájek, Hájková, Kopriva, Kopřiva, Kopřivová, Schafer, Schäfer, Schäferová, Slaba, Slaby, Drin, Dříň 
Rodina Hamplova, ze Dříně
Josef Benda, *23.3.1905 - †5.11.1956
Rodina Karlova
Rodina Kopřivova
Rodina Hájkova
Rodina Hroudova
František Hrouda, *22.8.1927 - †21.10.1940
Anna Hroudová roz. Teringerová, *7.3.1908 - †15.12.1950
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Hajkova, Koprivova, Schaferova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Bendova, Bendová, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Hajek, Hájek, Hájková, Hampl, Hamplová, Hoffman, Hoffmann, Hoffmannova, Hoffmannová, Hoffmanova, Hofman, Hofmann, Hofmannova, Hofmannová, Hofmanova, Hofmanová, Karel, Karlová, Kopriva, Kopřiva, Kopřivová, Schafer, Schäfer, Schäferová, Teringer, Teringerova, Drin, Dříň 
Rodina Karlova
Rodina Kopřivova
Rodina Kloudova
Rodina Fialova
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Koprivova, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Fiala, Fialová, Karel, Karlová, Kloud, Kloudová, Kopriva, Kopřiva, Kopřivová 
Rodina Králíčkova, ze Dříně
Anna Košťálová, *12.7.1917 - †12.8.1986
Rodina Veselých
Anna Důbravová, *16.8.1931 - †13.11.1999
Ing. Václav Důbrava, tragicky zemřel, †8.6.1960 (27)
Rodina Hroudova
František Hrouda, *22.8.1927 - †21.10.1940
Anna Hroudová roz. Teringerová, *7.3.1908 - †15.12.1950
Kralickova, Veselych, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Dubrava, Dubravova, Hoffman, Hoffmann, Hoffmannova, Hoffmannová, Hoffmanova, Hofman, Hofmann, Hofmannova, Hofmannová, Hofmanova, Hofmanová, Kostal, Kostalova, Košťál, Kralicek, Králíček, Teringer, Teringerova, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý, Drin, Dříň 
Karel Glasberger, *?.6.1902 - †2.7.1963
Ladislava Glasbergerová, *22.2.1909 - †14.12.1978
Rodinný hrob Blahenských, z Dubí
Anna Satrová, Kladno, *9.8.1895 - †21.2.1964
Antonín Martinovský, *29.7.1879 - †8.7.1923
Blahenskych, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Kaja, Kája, Karl, Blahenska, Blahenská, Blahensky, Blahenský, Glasbergerova, Martinovska, Martinovská, Martinovsky, Satr, Satrova, Dubi 
Rodina Veselých, ze Dříně
Rodina Knížkových, ze Dříně
Rodina Šulcova
Josef Šulc, *17.1.1914 - †21.2.1974
Doksonskych, Knizkova, Knizkovych, Knížkova, Veselych, Doksonska, Doksonská, Doksonsky, Doksonský, Knizka, Knížka, Knížková, Schulz, Schulzova, Schulzová, Sulc, Sulcova, Šulcová, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý, Drin, Dříň 
Rodina Raislerova
Barbora Raislerová, *25.10.1906 - †28.12.1996
Josef Raisler, *26.11.1902 - †17.3.1976
Rodina Bryndova, z Dubí
Rodina Veselých
Anna Důbravová, *16.8.1931 - †13.11.1999
Ing. Václav Důbrava, tragicky zemřel, †8.6.1960 (27)
Veselych, Anne, Anni, Barbara, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Brynda, Bryndová, Dubrava, Dubravova, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý, Dubi 
Jan Matějka, ze Dříně
Josefa Matějková, ze Dříně
Rodina Biskupova
Rodina Kopřivova
Rodina Kloudova
Rodina Fialova
Koprivova, Hans, Honza, Ján, Biskup, Biskupová, Fiala, Fialová, Kloud, Kloudová, Kopriva, Kopřiva, Kopřivová, Matejka, Matejkova, Drin, Dříň 
Rodina Elgrova
Elgr, Elgrová 
Rodina Kajgrova
Fanoušek Kajgr
Frantisek, František, Franz, Kajgrová 
Václav Michl, zřízenec st. drah, *3.9.1900 - †8.5.1929
Rodina Beránkova, ze Dříně
Berankova, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Beranek, Beránek, Beránková, Michlova, Michlová, Drin, Dříň 
Truneckova, Trunecek, Truneček, Trunečková 
Josef Šrajer, *18.2.1918 - †21.2.1939
Viktor Netušil, †(26)
Václav Šrajer, *25.9.1981 - †4.12.1952
Františka Šrajerová, *25.5.1885 - †3.10.1954
Miroslav Volf, *5.9.1930 - †9.12.1993
Emilie Volfová, *18.7.1907 - †29.12.1997
Jaroslav Volf, *26.6.1904 - †29.10.1973
Barbora Lukavská, †11.2.1933 (60)
Jan Lukavský, †30.1.1934 (69)
Miluška, vnouče, †2.12.1934 (5)
Ladislav Lukavský, jejich syn, *29.6.1915 - †5.4.1963
Anna roz. Lukavská, jejich dcera, *7.1.1900 - †10.4.1975
Růžena Adamová roz. Lukavská, *22.5.1910 - †20.4.1987
Josef Adam, *25.3.1901 - †4.5.1947
Lukavskych, Anne, Anni, Barbara, Emiliana, Emiliána, Emílie, Frantiska, Franziska, Hans, Honza, Ján, Jara, Jára, Jarka, Lada, Láďa, Miloslava, Miluse, Miluše, Ruzena, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Adamova, Lukavska, Lukavsky, Netusil, Netusilova, Netušilová, Srajer, Srajerova, Volfova, Wolf, Wolfova, Wolfová 
Rodina Rennerova, z Dubí
Rodina Biskupova
Rodina Bryndova, z Dubí
Biskup, Biskupová, Brynda, Bryndová, Renner, Rennerová, Dubi 
Rodina Kejmarova
Rodina Křížova
Anna Ciplová, ze Dříně, †30.3.1937 (37)
Krizova, Anne, Anni, Cipl, Ciplova, Kejmar, Kejmarová, Kriz, Kříž, Křížová, Drin, Dříň 
Antonín Vojna, z Dubí, *23.8.1906 - †11.5.1940
Karel Vojna, jeho bratr, *30.9.1903 - †2.8.1940
Anton, Antonin, Antonius, Kaja, Kája, Karl, Vojnova, Vojnová, Dubi 
Rodina Zelenkova, ze Dříně
Rodina Elstnerova, ze Dříně
Noname
Josefa Nedvědová, *3.6.1895 - †9.7.1951
Karel Nedvěd, *15.11.1889 - †15.1.1958
Jan Matějka, ze Dříně
Josefa Matějková, ze Dříně
Rodina Hamplova, ze Dříně
Josef Benda, *23.3.1905 - †5.11.1956
Rodina Karlova
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Hans, Honza, Ján, Kaja, Kája, Karl, Bendova, Bendová, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Elstner, Elstnerová, Hampl, Hamplová, Karlová, Matejka, Matejkova, Nedved, Nedvedova, Zelenka, Zelenková, Drin, Dříň 
Rodina Beránkova, ze Dříně
Karlinka Beránková
Josef Beránek, její otec
Františka Beránková, jeho dcera
Noname
Rodina Karlova
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Frantiska, Franziska, Karla, Beranek, Berankova, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Karel, Karlová, Drin, Dříň 
Rodina Bůrkova
Karlička Bůrková, †18.5.1937 (16)
Kateřina Bůrková, *25.4.1883 - †14.6.1943
Vilém Bůrka, *10.2.1880 - †28.8.1947
Rozálie Vinklová, *6.8.1903 - †21.1.1972
Antonín Vinkl, *12.6.1898 - †7.4.1969
Anton, Antonin, Antonius, Karla, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Rosalia, Rosalie, Rosarie, Rosina, Rozalie, Rozarije, Vilem, Viliam, Wilhelm, Burka, Burkova, Burková, Vinklova 
Rodina Mikešova
Rodina Jágrova
Jagerova, Jagrova, Martinovskych, Mikesova, Jager, Jagerová, Jagr, Jágr, Jágrová, Martinovska, Martinovská, Martinovsky, Martinovský, Mikes, Mikeš, Mikešová 
Rodina Holečkova
Jiří Ecker, *17.3.1930 - †11.2.1996
Holeckova, Jiri, Eckerova, Eckerová, Holecek, Holeček, Holečková 
Rodina Tonova
Rodina Anyžova
Rodina Jiravova, ze Dříně
Rodina Mikešova
Rodina Jágrova
Rodina Bůrkova
Karlička Bůrková, †18.5.1937 (16)
Kateřina Bůrková, *25.4.1883 - †14.6.1943
Vilém Bůrka, *10.2.1880 - †28.8.1947
Rozálie Vinklová, *6.8.1903 - †21.1.1972
Antonín Vinkl, *12.6.1898 - †7.4.1969
Anyzova, Ctrnactych, Jagerova, Jagrova, Martinovskych, Mikesova, Anton, Antonin, Antonius, Karla, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Rosalia, Rosalie, Rosarie, Rosina, Rozalie, Rozarije, Vilem, Viliam, Wilhelm, Anyz, Anyž, Anyžová, Burka, Burkova, Burková, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Jager, Jagerová, Jagr, Jágr, Jágrová, Jirava, Jiravová, Martinovska, Martinovská, Martinovsky, Martinovský, Mikes, Mikeš, Mikešová, Ton, Tonová, Vinklova, Drin, Dříň 
Karel Blecha, †1.3.1927 (52)
František Blecha, jeho syn, †28.6.1912 (10)
Mařenka Blechová, jeho dcera, †13.12.1915 (12)
Ládíček Blecha, †30.8.1951 (8)
Marie Blechová, †26.10.1965 (89)
Anna Blechová, *31.1.1914 - †25.1.1990
Anne, Anni, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Lada, Láďa, Ladislav, Mana, Máňa, Maria, Marina, Blechova 
Rodina Kšírova
Ksirova, Ksir, Kšír, Kšírová 
Rodina Jeklova, ze Dříně
Rodina Kosíkova, ze Dříně
Rodina Žákova, ze Dříně
Julie Žáková, *21.5.1907 - †17.11.1948
Václav Žák, *9.9.1900 - †9.5.1957
Kosikova, Kosova, Julia, Júlia, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Jekl, Jeklová, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Zak, Zakova, Drin, Dříň 
Josef Holeček, hostinský ze Dříně, *1869 - †1943
Kateřina Holečková, jeho manželka, *1872 - †1920
Anna Kaucká, *30.8.1842 - †20.7.1885
Boženka Kaucká, její dcera, *17.3.1883 - †18.5.1886
Karolina Kaucká, *29.9.1858 - †17.11.1895
Václav Kaucký, důlní dozorce, *30.5.1833 - †31.8.1908
Rodina Holečkova
Jiří Ecker, *17.3.1930 - †11.2.1996
Rodina Tonova
Rodina Anyžova
Rodina Mikešova
Rodina Jágrova
Rodina Jiravova, ze Dříně
Anyzova, Ctrnactych, Jagerova, Jagrova, Martinovskych, Mikesova, Anne, Anni, Bozena, Božena, Jiri, Karolína, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Anyz, Anyž, Anyžová, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Eckerova, Eckerová, Holecek, Holeckova, Jager, Jagerová, Jagr, Jágr, Jágrová, Jirava, Jiravová, Kaucka, Kaucky, Kautska, Kautská, Kautsky, Kautský, Martinovska, Martinovská, Martinovsky, Martinovský, Mikes, Mikeš, Mikešová, Ton, Tonová, Drin, Dříň 
Karel Eremiáš, *22.5.1899 - †14.4.1967
Anna Eremiášová, *22.3.1901 - †11.4.1969
Vlasta Kyrášková, *30.1.1930 - †24.11.1993
Anne, Anni, Kaja, Kája, Karl, Eremias, Eremiasova, KyrasEk, Kyraskova, KyrášEk 
Jan Černý, hostinský ze Dříně, *1.11.1846 - †2.3.1912
Marie Černá, manželka jeho, *27.6.1846 - †19.5.1921
Marie Horová, jejich dcera, *8.8.1880 - †8.11.1948
Josef Hora, účetní v.v. a hudební skladatel, *6.6.1876 - †3.1.1960
Jan Rada, *8.2.1896 - †4.6.1977
Miloslava Radová, *25.1.1903 - †25.1.19037.7.1983
Anna Kaucká, *30.8.1842 - †20.7.1885
Boženka Kaucká, její dcera, *17.3.1883 - †18.5.1886
Karolina Kaucká, *29.9.1858 - †17.11.1895
Václav Kaucký, důlní dozorce, *30.5.1833 - †31.8.1908
Josef Holeček, hostinský ze Dříně, *1869 - †1943
Kateřina Holečková, jeho manželka, *1872 - †1920
Anne, Anni, Bozena, Božena, Hans, Honza, Ján, Karolína, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Mana, Máňa, Maria, Marina, Miluse, Miluše, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cerna, Cerny, Czerny, Czerný, Holecek, Holeckova, Horova, Kaucka, Kaucky, Kautska, Kautská, Kautsky, Kautský, Radova, Drin, Dříň 
Rodina Prágrova
Rodina Tonova
Rodina Anyžova
Rodina Jiravova, ze Dříně
Anyzova, Ctrnactych, Kotrousova, Pragrova, Anyz, Anyž, Anyžová, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Jirava, Jiravová, Kotrous, Kotrouš, Kotroušová, Plachetka, Plachetková, Pragr, Prágr, Prágrová, Ton, Tonová, Drin, Dříň 
Noname
 
Noname
Rodina Velkova
Rodina Tichých
Václav Velek, *23.9.1875 - †1.5.1878
Kateřina Velková, *30.5.1877 - †26.10.1898
Václav Velek, *13.11.1878 - †6.6.1899
František Velek, jeho otec, †28.2.1906 (55)
Antonín Kočárek, *9.7.1909 - †17.7.1938
Havelkovi, jeho dědeček a babička ze Dříně
Rodina Bartákova, ze Dříně
Rodina Koláříkova, ze Dříně
Bartakova, Havelkova, Kolarikova, Tichych, Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bartak, Barták, Bartáková, Havelka, Havelková, Kocarek, Kocarkova, Kočárková, Kolarik, Kolářík, Koláříková, Ticha, Tichá, Tichy, Tichý, Drin, Dříň 
Rodina Bartákova, ze Dříně
Rodina Koláříkova, ze Dříně
Rodina Pátkova
Bedřich Pátek, vrchní účetní dolu Fr. Jos. a Tragy v Rapicích, *4.1.1855 - †17.2.1913
Karel Pátek, syn a úředník Pražské žel. spol., *21.1.1881 - †5.2.1918
Žofie Pátková, †3.12.1922
Žofie Pátková, *18.6.1894 - †2.4.1934
Karolina Pátková, *20.3.1886 - †23.6.1961
Žofie Kostečková, *12.4.1911 - †17.12.1981
Bartakova, Kolarikova, Bedrich, Fritz, Kaja, Kája, Karl, Karolína, Zofie, Bartak, Barták, Bartáková, Kolarik, Kolářík, Koláříková, Kostecka, Kosteckova, Kostečka, Patek, Patka, Patkova, Patková, Drin, Dříň, Praha, Rapice 
Rodina Blechova
Václav Runt, *17.4.1915 - †17.11.1980
Anna Runtová, *31.8.1917 - †28.12.2002
Anne, Anni, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Blecha, Blechová, Runtova 
Václav Martinovský, ze Dříně, *17.6.1874 - †5.2.1932
Venoušek Vimrovic, vnuk ze Dříně, *8.3.1925 - †29.5.1933
Stanislav Bříza, obchodník ze Dříně, *7.5.1897 - †11.5.1945
Anna Břízová, manželka, *6.6.1898 - †15.10.1979
Josef Houba, z Dubí, *1898 - †1918
Rodina Štrachova
Eugen Fridrich
Marie Jíchová roz. Blechová, *21.10.1903 - †17.1.1968
Anna Maršnerová roz. Blechová, *14.3.1913 - †25.2.2001
Miloslav Kverka
Prazakova, Strachova, Anne, Anni, Evzen, Evžen, Mana, Máňa, Maria, Marina, Milo, Milos, Miloš, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Blecha, Blechova, Briza, Brizova, Fridrichova, Fridrichová, Fridrych, Fridrychova, Fridrychová, Friedrich, Friedrichova, Friedrichová, Houbá, Jicha, Jícha, Jichova, Kverkova, Marsner, Marsnerova, Maršner, Martinovska, Martinovská, Martinovsky, Prazak, Pražák, Pražáková, Strach, Štrach, Štrachová, Vimr, Vimrova, Vimrová, Drin, Dříň, Dubi 
Rodina Holých, ze Dříně
Rodina Hnízdilova, ze Dříně
Helena Hnízdilová, *27.12.1930 - †15.4.1993
Václav Hnízdil, *10.1.1928 - †15.4.1993
Rodina Fulínova
Rodina Kubaňova
Tomáš Frank, *1819 - †1891
Tomáš Frank, syn - vrchní ředitel Buštěhradské dráhy, *1863 - †1919
Noname, Id
Fulinova, Holych, Kubanova, Kubáňova, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Frankova, Franková, Fulin, Fulín, Fulínová, Hnizdil, Hnizdilova, Hola, Holá, Holy, Holý, Kuban, Kubaň, Kubáň, Kubaňová, Kubáňová, Drin, Dříň 
Barbora Košťálová, †14.10.1918 (64)
Ferdinand Košťál, syn, †11.2.1889 (14)
Anička Košťálová, dcera, †1893 (6)
Čeněk Košťál, rolník na odpočinku, †25.3.1924 (76)
Rodina Blechova
Václav Runt, *17.4.1915 - †17.11.1980
Anna Runtová, *31.8.1917 - †28.12.2002
Anne, Anni, Barbara, Cenek, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Blecha, Blechová, Kostal, Kostalova, Runtova 
Rodina Košťálova, z Dříně
Marie Košťálová, *5.12.1919 - †22.2.1989
Karel Košťál, *23.4.1910 - †7.5.1975
Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kostal, Kostalova, Drin, Dříň 
František Větrovec, úředník, *20.7.1910 - †26.8.1937
Marie Větrovcová, jeho matka, *31.8.1878 - †6.2.1939
Rodina Košťálova, z Dříně
Marie Košťálová, *5.12.1919 - †22.2.1989
Karel Košťál, *23.4.1910 - †7.5.1975
Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kostal, Kostalova, Vetrovcova, Vetrovec, Drin, Dříň 
Rodina Kotova
Rodina Blechova
František Hampl, *19.7.1874 - †28.11.1955
Žofie Hamplová, *28.9.1875 - †11.5.1959
Anna Blechová roz. Hamplová, *16.8.1901 - †3.12.1969
Václav Blecha, *19.7.1899 - †29.1.1975
Rodina Blechova
Václav Runt, *17.4.1915 - †17.11.1980
Anna Runtová, *31.8.1917 - †28.12.2002
Kottova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zofie, Hamplova, Kot, Kotová, Kott, Kottová, Runtova 
Marie Jíchová roz. Blechová, *21.10.1903 - †17.1.1986
Anna Maršnerová roz. Blechová, *14.3.1913 - †25.2.2001
Miloslav Kverka
Rodina Maternova
Anne, Anni, Mana, Máňa, Maria, Marina, Milo, Milos, Miloš, Blecha, Blechova, Jicha, Jícha, Jichova, Kverkova, Marsner, Marsnerova, Maršner, Matern, Materna, Maternová 
Rodina Štulcova
Rodina Krulišova
Rodina Kučerova
Anna Pospíšilová, *5.10.1895 - †14.12.1965
Rodina Maternova
Krulisova, Kucerova, Kuczerova, Kutscherova, Kutzerova, Pospisilova, Stulcova, Anne, Anni, Krulis, Kruliš, Krulišová, Kucera, Kuczera, Kuczerowa, Kučera, Kučerová, Kutschera, Kutzer, Kutzerová, Matern, Materna, Maternová, Pospisil, Pospíšil, Stulc, Štulc, Štulcová 
Rodina Novotných, ze Dříně
František Jelínek, †9.5.1900 (43)
Marie Jelínková provd. Šulcová, †11.7.1910 (27)
Rodina Jelínkova, z Dubí - jejich děti
František Jelínek, *28.4.1883 - †30.10.1884
František Jelínek, *13.12.1884 - †11.4.1885
Bohumil Jelínek, *9.2.1888 - †27.4.1888
Eliška Jelínková, *21.9.1889 - †12.11.1889
Arnošt Jelínek, *9.9.1890 - †25.9.1890
Jan Jelínek, *30.8.1891 - †25.9.1891
Františka Jelínková, *3.1.1893 - †26.3.1893
Novotnych, Arnost, Eliska, Ella, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Jelinek, Jelinkova, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Schulz, Schulzova, Schulzová, Sulc, Sulcova, Šulc, Drin, Dříň, Dubi 
Rodina Novákova, ze Dříně
Alžběta Horáková, *17.11.1888 - †13.3.1938
Josef Horák, *12.8.1868 - †24.2.1952
Novakova, Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Horak, Horakova, Novak, Novák, Nováková, Drin, Dříň 
Rodina Větrovcova, z Dubí
Rodina Zikmundova
Vetrovcova, Větrovcová, Vetrovec, Větrovec, Zikmund, Zikmundová, Dubi 
Rodina Pátkova
Bedřich Pátek, vrchní účetní dolu Fr. Jos. a Tragy v Rapicích, *4.1.1855 - †17.2.1913
Karel Pátek, syn a úředník Pražské žel. spol., *21.1.1881 - †5.2.1918
Žofie Pátková, †3.12.1922
Žofie Pátková, *18.6.1894 - †2.4.1934
Karolina Pátková, *20.3.1886 - †23.6.1961
Žofie Kostečková, *12.4.1911 - †17.12.1981
Bedrich, Fritz, Kaja, Kája, Karl, Karolína, Zofie, Kostecka, Kosteckova, Kostečka, Patek, Patka, Patkova, Patková, Praha, Rapice 
Rodinná hrobka Hůlkova, ze Dříně
Josef Hůlka, *3.6.1903 - †24.5.1925
Karel Hůlka, jeho bratr, *22.6.1901 - †19.11.1933
Hůlková, jejich matka, *5.6.1874 - †11.7.1934
Kaja, Kája, Karl, Hulka, Hulkova, Drin, Dříň 
Rodina Perglova
Josef Pergl, uředník horního ředitelství, *19.8.1877 - †10.10.1954
Jiří Sembdner, *9.10.1928 - †11.11.2006
Eva Sembdnerová, *17.4.1932 - †30.1.1984
Jiri, Perglová 
Rodina Dudova
Rodina Beránkova
Rodina Stöklova
Rodina Hodaňova
Berankova, Hodanova, Hodáňova, Stoklova, Beranek, Beránek, Beránková, Duda, Dudová, Hodan, Hodaň, Hodáň, Hodanová, Hodaňová, Hodáňová, Stokl, Stökl, Stöklová 
Josef Schuchmann, tragicky zahynul, *18.3.1922 - †30.10.1975
Netusilova, Netusil, Netušil, Netušilová, Schuchmannová 
Rodina Rennerova
Dr. Josef Wünsch, *30.11.1910 - †31.7.1988
Anna Košťálová, *31.3.1888 - †26.12.1978
Václav Košťál, *7.11.1884 - †27.7.1937
Jaroslava Wünschová, *29.11.1945 - †3.11.2005
Safrankova, Anne, Anni, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kostal, Kostalova, Renner, Rennerová, Safranek, Šafránek, Šafránková, Wunsch, Wunschova 
František Hejma, mistr truhlářský ze Dříně, *5.10.1874 - †18.6.1939
Karolina Hejmová, *15.2.1880 - †5.1.1955
Marie Hejmová, *16.5.1837 - †6.10.1902
Václav Hejma, *26.5.1838 - †7.9.1911
Františka Hejmová, *22.10.1906 - †18.3.1981
Stanislav Hejma, *9.6.1901 - †5.4.1983
František Hejma, *13.11.1943 - †23.5.1987
Josef Blažek, ředitel lesního závodu Křivoklát v.v., *2.2.1914 - †22.2.1979
Božena Blažková, *11.5.1910 - †22.9.1988
Karel Hejma, *26.5.1902 - †22.2.1983
Bozena, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Kaja, Kája, Karl, Karolína, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Blazek, Blazkova, Hejmova, Drin, Dříň, Krivoklat 
Adolf Biskup, *2.12.1874 - †22.12.1933
Oldřich Biskup, *9.10.1907 - †1.9.1987
Noname
Oldrich, Biskupova, Biskupová 
Rodina Biskupova
Rodina Kopřivova
Rodina Pivoňkova
Jaroslav Pivoňka, *11.3.1914 - †31.10.1970
Zita Pivoňková, *14.6.1918 - †13.9.1999
Noname
Koprivova, Jara, Jára, Jarka, Biskup, Biskupová, Kopriva, Kopřiva, Kopřivová, Pivonka, Pivonkova 
Anna Pospíšilová, *6.10.1896 - †14.12.1936
Jana Pirelová, *12.2.1897 - †31.5.1976
Vojtěch Pirel, *29.1.1898 - †6.10.1957
Rodina Maternova
Noname, Id
Pospisilova, Anne, Anni, Vojtech, Matern, Materna, Maternová, Pirelova, Pospisil, Pospíšil 
Rodina Linhartova
Josef Linhart, †1874 (70)
Anna Linhartová, †4.8.1883 (83)
Barbora Linhartová, †4.9.1880 (44)
Josefa Linhartová, †2.9.1911 (37)
Josef Slanec, *13.7.1893 - †23.2.1963
Jarmila Slancová, *15.10.1901 - †10.1.1982
Karel Černohorský, *13.8.1922 - †30.7.1993
Rodina Brychova
Mánička, *8.11.1909 - †7.9.1932
Anežka Brychová, *10.1.1884 - †27.10.1940
Josef Brych, syn, *1.3.1911 - †20.10.1950
Josef Brych, †19.10.1960
Josef Kváča, *30.8.1900 - †19.9.1976
Růžena Brychová - Kváčová, *12.10.1915 - †21.8.1992
Horankova, Anezka, Anne, Anni, Barbara, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marie, Marina, Ruzena, Brejcha, Brejchova, Brejchová, Brychta, Brychtova, Brychtová, Cernohorska, Cernohorsky, Černohorská, Horanek, Hořánek, Hořánková, Kvaca, Kvacova, Slancova 
Marie Machutová, *19.11.1912 - †26.6.1993
Rodina Jeklova
Marie Jeklová
Mana, Máňa, Maria, Marina, Jekl, Machut, Machutova 
František Jelínek, †9.5.1900 (43)
Marie Jelínková provd. Šulcová, †11.7.1910 (27)
Rodina Jelínkova, z Dubí - jejich děti
František Jelínek, *28.4.1883 - †30.10.1884
František Jelínek, *13.12.1884 - †11.4.1885
Bohumil Jelínek, *9.2.1888 - †27.4.1888
Eliška Jelínková, *21.9.1889 - †12.11.1889
Arnošt Jelínek, *9.9.1890 - †25.9.1890
Jan Jelínek, *30.8.1891 - †25.9.1891
Františka Jelínková, *3.1.1893 - †26.3.1893
Alžběta Horáková, *17.11.1888 - †13.3.1938
Josef Horák, *12.8.1868 - †24.2.1952
Alzbeta, Arnost, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Eliska, Ella, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Horak, Horakova, Jelinek, Jelinkova, Schulz, Schulzova, Schulzová, Sulc, Sulcova, Šulc, Dubi 
Rodina Jelínkova
Rodina Pulcova
Alžběta Horáková, *17.11.1888 - †13.3.1938
Josef Horák, *12.8.1868 - †24.2.1952
Anna Pokorná, ze Dříně, *21.7.1882 - †5.5.1955
Jelinkova, Alzbeta, Anne, Anni, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Horak, Horakova, Jelinek, Jelínek, Jelínková, Pokorna, Pokorny, Pokorný, Pulcová, Pulec, Drin, Dříň 
Anna Pokorná, ze Dříně, *21.7.1882 - †5.5.1955
Rodina Saidlova
Rodina Skoupá
Rodina Mikešova
Rodina Maternova
Mikesova, Seidlova, Skoupych, Skoupých, Anne, Anni, Matern, Materna, Maternová, Mikes, Mikeš, Mikešová, Pokorna, Pokorny, Pokorný, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová, Skoupa, Skoupy, Skoupý, Drin, Dříň 
Jindřich Šimek, *15.8.1892 - †7.9.1967
Jindřich Šimek, *2.5.1921 - †29.1.1985
Alžběta Horáková, *17.11.1888 - †13.3.1938
Josef Horák, *12.8.1868 - †24.2.1952
Rodina Saidlova
Rodina Skoupá
Rodina Mikešova
Rodina Maternova
Mikesova, Seidlova, Skoupych, Skoupých, Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Jindra, Jindrich, Horak, Horakova, Matern, Materna, Maternová, Mikes, Mikeš, Mikešová, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová, Simek, Simkova, Skoupa, Skoupy, Skoupý, Šimková 
Rodina Jeklova
Marie Jeklová
Josef Šrotýř, *5.2.1908 - †27.11.1988
Vlasta Šrotýřová, *16.3.1910 - †5.6.1938
Alžběta Horáková, *17.11.1888 - †13.3.1938
Josef Horák, *12.8.1868 - †24.2.1952
Rodina Volfova, ze Dříně
Anička Volfová, *3.3.1905 - †26.12.1927
Marie Volfová roz. Hájková, její maminka, †29.6.1945 (62)
Antonín Staněk, *1.9.1901 - †11.2.1936
Anna Hájková, *2.1.1857 - †7.10.1937
Rodina Součkova
Marsnerova, Souckova, Wolfova, Alzbeta, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Mana, Máňa, Maria, Marina, Hajek, Hájek, Hajkova, Horak, Horakova, Jekl, Marsner, Maršner, Maršnerová, Soucek, Souček, Součková, Srotyr, Srotyrova, Stanek, Stankova, Staňková, Volf, Wolf, Wolfová, Drin, Dříň 
Rodina Brychova
Mánička, *8.11.1909 - †7.9.1932
Anežka Brychová, *10.1.1884 - †27.10.1940
Josef Brych, syn, *1.3.1911 - †20.10.1950
Josef Brych, †19.10.1960
Josef Kváča, *30.8.1900 - †19.9.1976
Růžena Brychová - Kváčová, *12.10.1915 - †21.8.1992
Horankova, Anezka, Mana, Máňa, Maria, Marie, Marina, Ruzena, Brejcha, Brejchova, Brejchová, Brychta, Brychtova, Brychtová, Horanek, Hořánek, Hořánková, Kvaca, Kvacova 
Rodina Hnízdilova, ze Dříně
Karel Hnízdil, *30.10.1906 - †24.7.1954
Anna Hnízdilová, *9.6.1910 - †12.4.1991
Anne, Anni, Kaja, Kája, Karl, Hnizdil, Hnizdilova, Drin, Dříň 
x Červený, *1852 - †1902
Kateřina Červená, *25.11.1860 - †29.8.1934
František Škvára, *22.1.1899 - †27.10.1938
Frantisek, Franz, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Cervena, Cerveny, Skvara, Skvarova, Škvárová 
Rodina Čebišova
Antonín Strnad, *23.11.1935 - †17.5.1971
Cebisova, Kostalova, Anton, Antonin, Antonius, Cebis, Čebiš, Čebišová, Kostal, Košťál, Košťálová, Strnadova, Strnadová 
Rodina Nejepsova, ze Dříně
František Kohoutek, *18.10.1923 - †26.4.2002
Frantisek, Franz, Kohoutkova, Kohoutková, Nejepsa, Nejepsová, Drin, Dříň 
František Kohoutek, *18.10.1923 - †26.4.2002
František Novák, *14.9.1844 - †31.8.1909
Václav Moutelík, *24.11.1902 - †13.7.1912
Antonín Moutelík, *16.10.1907 - †9.4.1933
Josef Moutelík, *26.12.1867 - †8.10.1937
Anna Moutelíková, *13.4.1873 - †8.5.1953
Karla Kratochvílová, *6.8.1899 - †16.5.1953
Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kohoutkova, Kohoutková, Kratochvil, Kratochvíl, Kratochvilova, Moutelik, Moutelikova, Novak, Novakova, Nováková 
Antonín Jirásek, *14.3.1909 - †13.3.197?
Františka Boušková, *12.3.1914 - †17.5.1940
Anton, Antonin, Antonius, Frantiska, Franziska, Bouska, Bouskova, Bouška, Jirasek, Jiraskova, Jirásková 
Růžena Košťálová, ze Dříně, *11.3.1874 - †22.2.1925
František Košťál, syn její - padl na bojišti v Albánii, †1918 (26)
Josef Košťál, *23.10.1873 - †1.12.1930
Frantisek, Franz, Ruzena, Kostal, Kostalova, Drin, Dříň 
František Frank, z Dubí, *24.10.1877 - †1.4.1899
Bohumil Frank, †24.3.1908 (54)
Barbora Franková , *30.3.1855 - †18.5.1925
Rodina Knorova, z Dubí
Rodina Svobodova
Barbara, Frantisek, Franz, Frankova, Knor, Knorová, Svoboda, Svobodová, Dubi 
Rodina Šoupkova
Rudolf Müller, c.k. lesní hajný, †11.3.1899 (35)
Soupkova, Rudi, Muller, Mullerova, Müllerová, Soupek, Šoupek, Šoupková 
Rodina Kosova, z Dubí
Rodina Smrčkova, z Dubí
Kosikova, Kosíkova, Smrckova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Smrcek, Smrček, Smrčková, Dubi 
Ludvík Dvořák
Polescukova, Ludvik, Ludwig, Dvorak, Dvorakova, Polescuk, Poleščuk, Poleščuková 
Helenka Radostná, †21.7.1939 (14)
Antonín Kalina, †27.10.1932 (53)
Anna Kalinová, †15.1.1966 (85)
Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Helena, Kalinova, Radostna, Radostny, Radostný 
Rodina Krausova
Josef Biskup, důlní v.v. dolu Frant. Jos., †4.9.1908 (73)
Máňa Horová, úřednice pold. ??? a cvič. sokola †6.7.1919 (23)
Marsnerova, Mana, Maria, Marie, Marina, Biskupova, Biskupová, Hora, Horova, Kraus, Krausová, Marsner, Maršner, Maršnerová 
Rodina Vojnova, z Dubí
Rodina Čtrnáctých, ze Dříně
Rodina Janotova, ze Dříně
Rodina Stůjova
Rodina Koppova
Ctrnactych, Stujova, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Janota, Janotová, Kopp, Koppová, Kotrous, Kotrousova, Kotrouš, Stuj, Stůj, Stůjová, Vojna, Vojnová, Drin, Dříň, Dubi 
Rodina Ovesná
Rodina Machova
Rodina Zemanova, ze Dříně
Máchova, Ovesnych, Ovesných, Mach, Macha, Mácha, Machová, Máchová, Ovesna, Ovesny, Ovesný, Zeman, Zemanová, Drin, Dříň 
Rodina Šolcova
Ottokar Šolc, †10.11.1935 (48)
Marie Šímová, *2.11.1885 - †29.1.1957
Ludmila Kovaříková, *1913 - †1974
Eduard Holý, naddůlní, *29.9.1881 - †20.7.1923
Františka Francová, *15.8.1864 - †24.9.1936
František Franc, *4.6.1862 - †12.1.1940
Rodina Nejepsova, z Dubí
Ed., Edvard, Frantisek, Frantiska, Franz, Franziska, Lidmila, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ota, Otakar, Oto, Otto, Francova, Hola, Holá, Holy, Kovarik, Kovarikova, Kovařík, Kovářík, Kováříková, Nejepsa, Nejepsová, Sima, Simova, Solc, Solcova, Šíma, Šolcová, Dubi 
Rodina Nejepsova, z Dubí
Nejepsa, Nejepsová, Dubi 
Rodina Jirákova
Rodina Hanušova
Hanusova, Jirakova, Hanus, Hanusová, Hanuš, Hanušová, Jirak, Jirák, Jiráková 
Václav Tauš, †17.4.1904 (63)
Marie Taušová, manželka, †3.12.1914 (73)
Emilka Taušová, vnučka, *17.12.1904 - †11.8.1912
Karel Tauš, *9.2.1906 - †18.7.1933
Emiliana, Emiliána, Emilie, Emílie, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Taus, Tausova 
Rodina Horova, z Dubí
Václav Landa, †(27)
Rodina Svobodova
Rodina Volfova
Rodina Kolbuchova
Wolfova, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hora, Horová, Kolbuch, Kolbuchová, Landova, Landová, Pribyl, Pribylova, Přibyl, Svoboda, Svobodová, Volf, Volfová, Wolf, Wolfová, Dubi 
Josef Jůn, obchodník ze Dříně, *6.2.1885 - †21.3.1924
Marie Jůnová, *21.7.1885 - †13.2.1968
Marie Dřínková, *14.8.1860 - †2.6.1939
Noname
Václav Fridrych, *20.12.1903 - †29.5.1951
Václav Pikhart, *9.8.1938 - †25.5.1994
Václav Čtrnáctý, podnikatel staveb ze Dříně, †6.7.1914 (35)
Jan Diviš, *19.5.1920 - †8.5.1973
Jan Diviš, *13.9.1953 - †7.3.1991
Gustav Pikhart, *10.3.1903 - †9.10.1961
Veníček, jeho vnuk
Barbora Čtrnáctá, *3.12.1877 - †19.7.1956
Marie Pikhartová, *11.1.1905 - †6.8.1983
Barbara, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Ctrnacta, Ctrnacty, Divis, Divisova, Divišová, Drinek, Drinkova, Dřínek, Fridrich, Fridrichova, Fridrichová, Fridrychova, Fridrychová, Friedrich, Friedrichova, Friedrichová, Jun, Junova, Pikhartova, Drin, Dříň 
Horackova, Prochazkova, Horacek, Horáček, Horáčková, Prochazka, Procházka, Procházková 
Rodina Škáchova(?)
Skachova, Škachova, Skach, Skacha, Škach, Škácha, Škachová, Škáchová 
Rodina Beranova
Stanislav Ton, *12.12.1939 - †19.2.1969
x Ton, jeho otec, †11.6.1969
Rodina Balých, z Dříně
Rodina Jamkova, ze Dříně
Balych, Balyova, Balýova, Bala, Balá, Baly, Balý, Balýová, Beran, Beranová, Jamka, Jamková, Tonova, Tonová, Drin, Dříň 
Rodina Pišlova, ze Dříně
Pislova, Pisl, Pišl, Pišlová, Drin, Dříň 
Kašpar Evan, důlní, †11.3.1921 (64)
x Evanová, †28.1.1927 (61)
Noname
Gaspar, Gašpar, Kaspar, Evanova 
Rodina Klímova, z Dubí
Rodina Sojkova
Rodina Krátkých, ze Dříně
Klimova, Kratkych, Klima, Klíma, Klímová, Kratka, Krátká, Kratky, Krátký, Sojka, Sojková, Drin, Dříň, Dubi 
Rodina Černohorských, z Dubí
Rodina Farajzlova, ze Dříně
Cernohorskych, Cernohorska, Cernohorsky, Černohorská, Černohorský, Farajzl, Farajzlová, Drin, Dříň, Dubi 
Rodina Pajskrova, z Dubí
Rodina Beranova
Stanislav Ton, *12.12.1939 - †19.2.1969
x Ton, jeho otec, †11.6.1969
Beran, Beranová, Pajskr, Pajskrová, Tonova, Tonová, Dubi 
Unreadable
Bohumil Buran(?)
Rodina Krausova, ze Dříně
Buranova, Kraus, Krausová, Drin, Dříň 
Rodina Císařova
Rodina Kytkova, ze Cvrčovic
Rodina Škáchova(?)
Cisarova, Skachova, Škachova, Cisar, Císař, Císařová, Kytka, Kytková, Skach, Skacha, Škach, Škácha, Škachová, Škáchová, Cvrcovice, Cvrčovice 
Alžběta Steinmannová roz. Franková, ze Dříně, *14.6.1850 - †28.8.1921
Jan Steinmann, manžel její, *18.8.1844 - †14.3.1933
Rodina Müllerova
Rodina Mužíkova, z Dubí
Mullerova, Muzikova, Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Hans, Honza, Ján, Frank, Frankova, Muller, Müller, Müllerová, Muzik, Mužík, Mužíková, Steinmannova, Drin, Dříň, Dubi 
Josef Prchal, fotograf z Dubí, *1.3.1923 - †27.9.1942
Adolf Diviš, *1907 - †1978
Božena Divišová roz. Linhartová, *1904 - †1983
Josef Kubínek, *1906 - †1990
Eva Kubínková roz. Divišová, *1933 - †1993
Bozena, Divis, Divisova, Kubinek, Kubinkova, Linhart, Linhartova, Prchalova, Prchalová, Dubi 
Rodina Hanzlíkova, ze Dříně
Karel Hnízdil, *30.10.1906 - †24.7.1954
Anna Hnízdilová, *9.6.1910 - †12.4.1991
Rodina Houbova, ze Dříně
x Houba, *4.2.1908 - †24.3.1966
Hanzlikova, Anne, Anni, Kaja, Kája, Karl, Hanzlik, Hanzlík, Hanzlíková, Hnizdil, Hnizdilova, Houbá, Drin, Dříň 
Noname
Rodina Novotných, z Dubí
Rodina Čtrnáctých, ze Dříně
Rodina Janotova, ze Dříně
Rodina Stůjova
Rodina Koppova
Ctrnactych, Novotnych, Stujova, Ctrnacta, Ctrnacty, Čtrnáctá, Čtrnáctý, Janota, Janotová, Kopp, Koppová, Kotrous, Kotrousova, Kotrouš, Novotna, Novotná, Novotny, Novotný, Stuj, Stůj, Stůjová, Drin, Dříň, Dubi 
Hrob rodiny Peškovi(?), z Dubí
Rodina Panenkova
Pechova, Peschova, Peskova, Pestova, Peškova, Peštova, Panenka, Panenková, Pech, Pecha, Pechová, Pesek, Pescho, Peschová, Peska, Pesta, Pešek, Peška, Pešková, Pešta, Peštová, Dubi 
Rodina Davidova
Květoslava Jágrová
Rodina Šilhova
Rodina Jonášova
Helenka Radostná, †21.7.1939 (14)
Antonín Kalina, †27.10.1932 (53)
Anna Kalinová, †15.1.1966 (85)
Jonasova, Silhova, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Helena, Kvetoslava, Kvetuse, Květuše, David, Davidová, Jager, Jagerova, Jagerová, Jagr, Jágr, Jagrova, Jonas, Jonáš, Jonášová, Kalinova, Radostna, Radostny, Radostný, Silha, Šilha, Šilhová 
Rodina Plecitých
Plecitych, Polescukova, Stribrnych, Plecita, Plecitá, Plecity, Plecitý, Polescuk, Poleščuk, Poleščuková, Stribrna, Stribrny, Stříbrná, Stříbrný 
Rodina Kašparova
Rodina Holuškova
Marie Seidlová, †4.7.1926 (37)
Jaroslav Seidl, *1912 - †1932
Holuskova, Kasparova, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Holusek, Holušek, Holušková, Kaspar, Kašpar, Kašparová, Saidl, Saidlova, Saidlová, Seidlova 
Rodina Fialova
Noname
Rodina Davidova
Květoslava Jágrová
Rodina Šilhova
Silhova, Kvetoslava, Kvetuse, Květuše, David, Davidová, Fiala, Fialová, Jager, Jagerova, Jagerová, Jagr, Jágr, Jagrova, Silha, Šilha, Šilhová 
Rodina Daníčkova, ze Dříně
Rodina Krinedlova
Rodina Ortova, ze Dříně
Rodina Kašparova
Rodina Holuškova
Marie Seidlová, †4.7.1926 (37)
Jaroslav Seidl, *1912 - †1932
Danickova, Holuskova, Kasparova, Ordova, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Danicek, Daníček, Daníčková, Holusek, Holušek, Holušková, Kaspar, Kašpar, Kašparová, Krinedl, Krinedlová, Orda, Ordová, Ort, Ortová, Saidl, Saidlova, Saidlová, Seidlova, Drin, Dříň 
Rodina Hornických, ze Dříně
Rodina Blechova
Rodina Krajíčkova, ze Dříně
Rodina Kosova
Rodina Smrčkova, z Dubí
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Dvorakova, Hornickych, Kosikova, Kosíkova, Krajickova, Polescukova, Prazakova, Smrckova, Blecha, Blechová, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Hornicka, Hornická, Hornicky, Hornický, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Krajicek, Krajíček, Krajíčková, Polescuk, Poleščuk, Poleščuková, Prazak, Pražák, Pražáková, Smrcek, Smrček, Smrčková, Drin, Dříň, Dubi 
Noname
Rodina Sedláčkova, ze Dříně
Dagmar Husárová
Rodina Kosova
Rodina Smrčkova, z Dubí
Kosikova, Kosíkova, Sedlackova, Smrckova, Dasa, Dáša, Husar, Husár, Husarova, Kos, Kosik, Kosík, Kosíková, Kosová, Sedlacek, Sedláček, Sedláčková, Smrcek, Smrček, Smrčková, Drin, Dříň, Dubi 
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Rodina Daníčkova, ze Dříně
Rodina Krinedlova
Rodina Blechova
Rodina Krajíčkova, ze Dříně
Cernikova, Cerninova, Černíkova, Danickova, Krajickova, Prazakova, Blecha, Blechová, Cernik, Cernin, Černík, Černíková, Černín, Černínová, Danicek, Daníček, Daníčková, Krajicek, Krajíček, Krajíčková, Krinedl, Krinedlová, Prazak, Pražák, Pražáková, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Drin, Dříň 
Rodina Maškova, ze Dříně
Rodina Humlova, z Dubí
Rodina Plecitých
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Maskova, Plecitych, Stribrnych, Huml, Humlová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Plecita, Plecitá, Plecity, Plecitý, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Stribrna, Stribrny, Stříbrná, Stříbrný, Drin, Dříň, Dubi 
Josef Dolejš, †19.1.1910 (24)
Anna Dolejšová, †11,4,1927 (82)
Rodina Škampova, ze Dříně
Rodina Hříbalova, ze Dříně
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Hribalova, Skampova, Anne, Anni, Dolejs, Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Hribal, Hříbal, Hříbalová, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Skampa, Škampa, Škampová, Drin, Dříň 
Fanouš Kymlička, *31.1.1941 - †30.1.1960
Rodina Vokounova
Rodina Radostných, z Dubí
Radostnych, Frantisek, František, Franz, Kymlicka, Kymlickaova, Kymličkaová, Radostna, Radostná, Radostny, Radostný, Vokoun, Vokounová, Dubi 
Josefa Frydrychová, *1.3.1871 - †21.12.1939
Růžena Košťálová, ze Dříně, *11.3.1874 - †22.2.1925
František Košťál, syn její - padl na bojišti v Albánii, †1918 (26)
Josef Košťál, *23.10.1873 - †1.12.1930
Frantisek, Franz, Ruzena, Frydrych, Frydrychova, Kostal, Kostalova, Drin, Dříň 
Rodina Krausova, ze Dříně
Kraus, Krausová, Drin, Dříň 
Kateřina Baštová, z Dubí, *23.10.1862 - †13.1.1936
Antonín Bašta, *6.7.1863 - †13.1.1945
Anton, Antonin, Antonius, Katerina, Katharina, Katuse, Katuše, Basta, Bastova, Dubi 
Rodina Malých
Rodina Rosenkrancova, ze Dříně
Malych, Mala, Malá, Maly, Malý, Rosenkranc, Rosenkrancová, Drin, Dříň 
Rodina Zíkova
Zikova, Zykova, Zýkova, Zika, Zíka, Ziková, Zíková, Zyka, Zýka, Zýková 
Frantík Růžička, ze dříně svobodný, †(27)
Janouskova, Frantisek, František, Franz, Janousek, Janoušek, Janoušková, Ruzicka, Ruzickova, Růžičková 
Rodina Balých
Marie Povejšilová, *3.4.1912 - †14.9.1984
Antonín Povejšil, *12.9.1942 - †27.7.1991
Rodina Kloudova
Jiří Jonáš, †7.11.1919 (59)
Františka Jonášová provd. Hubková, dcera, †11.1.1923 (27)
Emilie Jonášová, dcera, †19.12.1925 (27)
Balych, Balyova, Balýova, Anton, Antonin, Antonius, Emiliana, Emiliána, Emílie, Frantiska, Franziska, Jiri, Mana, Máňa, Maria, Marina, Bala, Balá, Baly, Balý, Balýová, Hubka, Hubkova, Jonas, Jonasova, Kloud, Kloudová, Povejsil, Povejsilova 
Rodina Volfova, ze Dříně
Anička Volfová, *3.3.1905 - †26.12.1927
Marie Volfová roz. Hájková, její maminka, †29.6.1945 (62)
Antonín Staněk, *1.9.1901 - †11.2.1936
Anna Hájková, *2.1.1857 - †7.10.1937
Josef Bartoš, *15.10.1868 - †27.11.19.6
Antonín Bartoš, jeho syn ze Dříně, *1.1.1900 - †29.1.1935
Rodina Součkova
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Rodina Hájkova
Rodina Kubkova
Hajkova, Marsnerova, Souckova, Wolfova, Aloisia, Anne, Anni, Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bartos, Bartosova, Bartošová, Hajek, Hájek, Kaderabek, Kaderabkova, Kubka, Kubková, Majrichova, Majrichová, Marsner, Maršner, Maršnerová, Ryslink, Ryslinkova, Soucek, Souček, Součková, Stanek, Stankova, Staňková, Svobodova, Volf, Wolf, Wolfová, Drin, Dříň 
Rodina Staňkova, z Dubí
Rodina Svobodova
Rodina Saidlova
Rodina Skoupá
Rodina Mikešova
Rodina Maternova
Marie Kubernátová roz. Švihlíková, *8.9.1885 - †1.5.1959
Karel Kubernát, *16.12.1877 - †8.2.1961
Mikesova, Seidlova, Skoupych, Skoupých, Stankova, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Kubernat, Kubernatova, Matern, Materna, Maternová, Mikes, Mikeš, Mikešová, Rozsypal, Rozsypalová, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová, Skoupa, Skoupy, Skoupý, Stanek, Staněk, Staňková, Svihlik, Svihlikova, Svoboda, Svobodová, Švihlík, Dubi 
Rodina Tlustých, z Dubí
Marie Kubernátová roz. Švihlíková, *8.9.1885 - †1.5.1959
Karel Kubernát, *16.12.1877 - †8.2.1961
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Tlustych, Aloisia, Antonia, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kaderabek, Kaderabkova, Kubernat, Kubernatova, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svihlik, Svihlikova, Svobodova, Švihlík, Tlusta, Tlustá, Tlusty, Tlustý, Dubi 
Rodina Hájkova
Rodina Kubkova
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Hajkova, Aloisia, Antonia, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Hajek, Hájek, Hájková, Kaderabek, Kaderabkova, Kubka, Kubková, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svobodova 
Josef Bartoš, *15.10.1868 - †27.11.19.6
Antonín Bartoš, jeho syn ze Dříně, *1.1.1900 - †29.1.1935
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Aloisia, Anton, Antonia, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bartos, Bartosova, Bartošová, Kaderabek, Kaderabkova, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svobodova, Drin, Dříň 
Rodina Kloudova
Jiří Jonáš, †7.11.1919 (59)
Františka Jonášová provd. Hubková, dcera, †11.1.1923 (27)
Emilie Jonášová, dcera, †19.12.1925 (27)
Frantík Růžička, ze dříně svobodný, †(27)
Rodina Kadlecova
Emiliana, Emiliána, Emílie, Frantisek, Frantiska, František, Franz, Franziska, Jiri, Hubka, Hubkova, Jonas, Jonasova, Kadlec, Kadlecová, Kloud, Kloudová, Ruzicka, Ruzickova, Růžičková 
Jaroslav Vencovský, ze Dříně, *6.12.1922 - †31.7.1938
Václav Vencovský, jeho otec, *11.9.1891 - †16.9.1956
Rodina Kajerova
Karel Mikeš, *2.11.1858 - †31.1.1925
Antonie Mikešová, *20.2.1861 - †10.9.1939
Karel Mikeš, syn, *13.1.1895 - †26.6.1932
Zdeňka Husáková, *1905 - †1986
Janouskova, Antonia, Jara, Jára, Jarka, Kaja, Kája, Karl, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Zdena, Zděna, Zdenka, Husak, Husák, Husakova, Janousek, Janoušek, Janoušková, Kajer, Kajerová, Mikes, Mikesova, Vencovska, Vencovská, Vencovsky, Drin, Dříň 
Rodina Brožíkova, z Dubí
Rodina Tichých
Anna Havelková, *1.5.1859 - †8.10.1925
Jan Havelka, †2.4.1938
Marie Praizlerová, *15.1.1883 - †24.11.1953
Rodina Pulcova
Brozikova, Lukavskych, Tichych, Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Mana, Máňa, Maria, Marina, Brozik, Brožík, Brožíková, Havelkova, Lukavska, Lukavská, Lukavsky, Lukavský, Praizler, Praizlerova, Pulcová, Pulec, Ticha, Tichá, Tichy, Tichý, Dubi 
Rodina Jamkova, ze Dříně
Jamka, Jamková, Drin, Dříň 
Rodina Váňova
Žofie Váňová, †23.8.1975
Anežka Ktejčová, †25.2.1976
Vanova, Anezka, Zofie, Ktejci, Ktejcova, Ktejčí, Vana, Váňa 
Rodina Pulcova
Pulcová, Pulec 
Rodina Dvořákova, ze Dříně
Dvorakova, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Drin, Dříň 
Lukavskych, Lukavska, Lukavská, Lukavsky, Lukavský 
Rodina Kajerova
Rodina Nešverova
Nesverova, Kajer, Kajerová, Nesver, Nešver, Nešverová 
Bedřich Holman, *22.7.1912 - †14.12.1981
Rodina Hofmanova
Rodina Tlustých
Hoffmannova, Hoffmanova, Hofmannova, Tlustych, Bedrich, Fritz, Hoffman, Hoffmann, Hoffmannová, Hoffmanová, Hofman, Hofmann, Hofmannová, Hofmanová, Hollmann, Hollmannova, Hollmannová, Holmanova, Holmanová, Tlusta, Tlustá, Tlusty, Tlustý 
Karel Mikeš, *2.11.1858 - †31.1.1925
Antonie Mikešová, *20.2.1861 - †10.9.1939
Karel Mikeš, syn, *13.1.1895 - †26.6.1932
Zdeňka Husáková, *1905 - †1986
Antonia, Kaja, Kája, Karl, Zdena, Zděna, Zdenka, Husak, Husák, Husakova, Mikes, Mikesova 
Rodina Kadlecova, ze Dříně
Rodina Hájkova, z Kročehlav
Noname, Id
Rodina Císařova, ze Dříně
Rodina Nejčova, ze Cvrčovic
Barbora Nejčová, majitelka usedlosti, †11.3.1892 (49)
František Nejč, syn - absol. právník, †12.5.1892 (27)
Karel Nejč, posluchač filosofie, †15.3.1900 (24)
Josef Nejč, majitel usedlosti ve Cvrčovicích
Josef Nejč, pošt. podúř. v.v. v Praze, *2.4.1867 - †5.11.1938
Cisarova, Hajkova, Barbara, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Cisar, Císař, Císařová, Hajek, Hájek, Hájková, Kadlec, Kadlecová, Nejc, Nejcova, Cvrcovice, Cvrčovice, Drin, Dříň, Krocehlav, Praha 
Rodina Součkova
Marsnerova, Souckova, Marsner, Maršner, Maršnerová, Soucek, Souček, Součková 
Rodina Mikulcova
Jaroušek Kadeřábek, syn její
Antonie Svobodová, porodní asistentka
Václav Svoboda
Tomáš Ryšlink
Aloisie Mikulcová
Josef Mikulec
František Majrich
Aloisia, Antonia, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jaroslav, Ruzena, Růžena, Slavka, Tomas, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Kaderabek, Kaderabkova, Majrichova, Majrichová, Ryslink, Ryslinkova, Svobodova 
Rodina Böhmova
Rodina Kučerova
Rodina Javůrkova
Bohmova, Javurkova, Kucerova, Kuczerova, Kutscherova, Kutzerova, Bohm, Böhm, Böhmová, Javurek, Javůrek, Javůrková, Kucera, Kuczera, Kuczerowa, Kučera, Kučerová, Kutschera, Kutzer, Kutzerová 
Rodina Kučerova
Rodina Javůrkova
Miloslav Řezáč, *7.2.1927 - †23.5.1948
Rodina Baumbrukova, ze Dříně
Javurkova, Kucerova, Kuczerova, Kutscherova, Kutzerova, Milo, Milos, Miloš, Baumbruk, Baumbruková, Javurek, Javůrek, Javůrková, Kucera, Kuczera, Kuczerowa, Kučera, Kučerová, Kutschera, Kutzer, Kutzerová, Rezac, Rezacova, Řezáčová, Drin, Dříň 
Kaderabkova, Kaderabek, Kadeřábek, Kadeřábková 
Rodina Tvrzova
Doubravova, Doubravskych, Doubrava, Doubravová, Doubravska, Doubravská, Doubravsky, Doubravský, Tvrz, Tvrzová 
Rodina Císařova
Rodina Ježkova
Dáša Caithámlová, abs. rodinné školy zahynula tragicky, †7,12,1944 (19)
Rodina Kindlova
Vlasta Kindlová, *3.7.1904 - †30.6.1953
Cisarova, Jezkova, Dagmar, Dasa, Caithamel, Caithamelova, Caithamelová, Caithaml, Caitháml, Caithamlova, Cajthaml, Cajthamlova, Cajthamlová, Cisar, Císař, Císařová, Jezek, Ježek, Ježková, Kindl 
Rodina Brodeckých, ze Dříně
Brodeckych, Brodecka, Brodecká, Brodecky, Brodecký, Drin, Dříň 
Rodina Švestkova, ze Dříně
Rodina Koulova
Jedlickova, Svestkova, Jedlicka, Jedlička, Jedličková, Koula, Koulová, Svestka, Švestka, Švestková, Drin, Dříň 
Rodina Švestkova, ze Dříně
Svestkova, Svestka, Švestka, Švestková, Drin, Dříň 
Rodina Koulova
Dáša Caithámlová, abs. rodinné školy zahynula tragicky, †7,12,1944 (19)
Rodina Kindlova
Vlasta Kindlová, *3.7.1904 - †30.6.1953
Rodina Hofmanova
Rodina Tlustých
Rodina Kopřivova, z Dubí
Karel Kopřiva
Václav Sochor
František Barvová
Otto Barva
Helena Maurová
Alois Maur
Hoffmannova, Hoffmanova, Hofmannova, Tlustych, Dagmar, Dasa, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ota, Otakar, Oto, Ottokar, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Barvova, Caithamel, Caithamelova, Caithamelová, Caithaml, Caitháml, Caithamlova, Cajthaml, Cajthamlova, Cajthamlová, Hoffman, Hoffmann, Hoffmannová, Hoffmanová, Hofman, Hofmann, Hofmannová, Hofmanová, Kindl, Kopriva, Koprivova, Koula, Koulová, Maurova, Sochorova, Tlusta, Tlustá, Tlusty, Tlustý, Dubi 
Rodina Kadlecova
František Karas, z Dubí, *7.3.1897 - †22.10.1966
Rodina Císařova, ze Dříně
Rodina Nejčova, ze Cvrčovic
Barbora Nejčová, majitelka usedlosti, †11.3.1892 (49)
František Nejč, syn - absol. právník, †12.5.1892 (27)
Karel Nejč, posluchač filosofie, †15.3.1900 (24)
Josef Nejč, majitel usedlosti ve Cvrčovicích
Josef Nejč, pošt. podúř. v.v. v Praze, *2.4.1867 - †5.11.1938
Cisarova, Radostnych, Barbara, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Cisar, Císař, Císařová, Kadlec, Kadlecová, Karasova, Karasová, Nejc, Nejcova, Radostna, Radostná, Radostny, Radostný, Cvrcovice, Cvrčovice, Drin, Dříň, Dubi, Praha 
Noname
Rodina Havelkova, ze Dříně
František Novák, †21.5.1892 (52)
Rodina Šilhova
Karla Šilhová, *17.9.1902 - †1.7.1985
Václav Šilha, *30.?.1902 - †30.?.19??
Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Havelka, Havelková, Novak, Novakova, Nováková, Silha, Silhova, Drin, Dříň 
Rodina Bíbova
Rodina Vinklova
František Novák, †21.5.1892 (52)
Rodina Košťálova, ze Dříně
Bibova, Kostalova, Frantisek, Franz, Biba, Bíba, Bíbová, Kostal, Košťál, Košťálová, Novak, Novakova, Nováková, Vinkl, Vinklová, Drin, Dříň 
Rodina Císařova
Rodina Novákova, ze Dříně
Rodina Košťálova, ze Dříně
Cisarova, Kostalova, Novakova, Cisar, Císař, Císařová, Kostal, Košťál, Košťálová, Novak, Novák, Nováková, Drin, Dříň 
Antonín Veselý, *13.6.1906 - †10.2.1937
Václav Veselý
Jan Duras
Anton, Antonin, Antonius, Hans, Honza, Ján, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Durasova, Durasová, Vesela, Veselá, Vesely 
Rodina Kalinova, ze Dříně
Rodina Biskupova
Rodina Vildova
Rodina Sochorova
Josef Holík, ruský legionář a vrch. strážm. četnictva, *5.10.1897 - †16.7.1968
Eliška Holíková, industriální učitelka, *21.5.1893 - †16.12.1973
Josef Sochor, *11.11.1868 - †30.8.1918
Veronika Sochorová, *13.3.1874 - †4.11.1935
Anna Holíková, *16.12.1938 - †8.4.1986
Josef Holík, *1.8.1924 - †30.1.1989
Anne, Anni, Eliska, Ella, Weronika, Biskup, Biskupová, Holik, Holikova, Kalina, Kalinová, Vild, Vildová, Drin, Dříň 
Rodina Kocourkova
Rodina Kopřivova, z Dubí
Karel Kopřiva
Václav Sochor
František Barvová
Otto Barva
Helena Maurová
Alois Maur
Josef Kopřiva, důlní v.v. na dole Prägo, *26.2.1863 - †21.10.1929
Anna Kopřivová, jeho manželka, †15.2.1931 (70)
Noname, Id
Anne, Anni, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Ota, Otakar, Oto, Ottokar, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Barvova, Kocourek, Kocourková, Kopriva, Koprivova, Maurova, Sochorova, Dubi 
Noname
 
Rodina Nejčova, ze Cvrčovic
Barbora Nejčová, majitelka usedlosti, †11.3.1892 (49)
František Nejč, syn - absol. právník, †12.5.1892 (27)
Karel Nejč, posluchač filosofie, †15.3.1900 (24)
Josef Nejč, majitel usedlosti ve Cvrčovicích
Josef Nejč, pošt. podúř. v.v. v Praze, *2.4.1867 - †5.11.1938
Barbara, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Nejc, Nejcova, Cvrcovice, Cvrčovice, Praha 
Rodina Nešverova
Rodina Šilhova
Karla Šilhová, *17.9.1902 - †1.7.1985
Václav Šilha, *30.?.1902 - †30.?.19??
Nesverova, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Nesver, Nešver, Nešverová, Silha, Silhova 
František Novák, †21.5.1892 (52)
Rodina Šilhova
Karla Šilhová, *17.9.1902 - †1.7.1985
Václav Šilha, *30.?.1902 - †30.?.19??
Frantisek, Franz, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Novak, Novakova, Nováková, Silha, Silhova 
Rodina Košťálova, ze Dříně
Kostalova, Kostal, Košťál, Košťálová, Drin, Dříň 
Rodina Sochorova
Josef Holík, ruský legionář a vrch. strážm. četnictva, *5.10.1897 - †16.7.1968
Eliška Holíková, industriální učitelka, *21.5.1893 - †16.12.1973
Josef Sochor, *11.11.1868 - †30.8.1918
Veronika Sochorová, *13.3.1874 - †4.11.1935
Anna Holíková, *16.12.1938 - †8.4.1986
Josef Holík, *1.8.1924 - †30.1.1989
Anne, Anni, Eliska, Ella, Weronika, Holik, Holikova 
František Huml, hudebník a dílovedoucí SONP, †2.7.1952 (45)
Marie Humlová roz. Blechová, *13.6.1907 - †25.3.2008
Věra, vnučka, *14.4.1951 - †17.9.2000
Frantisek, Franz, Mana, Máňa, Maria, Marina, Vera, Blecha, Blechova, Humlova 
Miroslav Blecha, *6.5.1904 - †27.4.1929
Blechova, Blechová 
Rodina Kettnerova
Josef Kettner, *21.1.1889 - †11.11.1935
Kettnerová 
Rodina Holečkova
Holeckova, Holecek, Holeček, Holečková 
Unreadable
 
Svihlikova, Svihlik, Švihlík, Švihlíková 
Rodina Šedivých
Rodina Herainova, z Dubí
Sedivych, Herain, Herainová, Sediva, Sedivy, Šedivá, Šedivý, Dubi 
Rodina Markova
Marek, Marka, Marko, Marková 
Noname
 
Rodina Šulcova
Rodina Čápova
Capova, Schulzova, Sulcova, Cap, Čáp, Čápová, Schulz, Schulzová, Sulc, Šulc, Šulcová 
Antonie Zezuláková, *26.12.1856 - †3.7.1936
Antonia, Zezulak, Zezulák, Zezulakova 
Rodina Zárybnických, z Dubí
Rodina Pátkova
Rodina Lidických
Lidickych, Patkova, Prazakova, Zabranskych, Zarybnickych, Lidicka, Lidická, Lidicky, Lidický, Patek, Pátek, Patka, Patková, Pátková, Prazak, Pražák, Pražáková, Zabranska, Zábranská, Zabransky, Zábranský, Zarybnicka, Zárybnická, Zarybnicky, Zárybnický, Dubi 
Anna Pokorná, ze Dříně, *21.7.1882 - †5.5.1955
Rodina Saidlova
Rodina Skoupá
Rodina Mikešova
Rodina Maternova
Rodina Staňkova, z Dubí
Rodina Svobodova
Mikesova, Seidlova, Skoupych, Skoupých, Stankova, Anne, Anni, Matern, Materna, Maternová, Mikes, Mikeš, Mikešová, Pokorna, Pokorny, Pokorný, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová, Skoupa, Skoupy, Skoupý, Stanek, Staněk, Staňková, Svoboda, Svobodová, Drin, Dříň, Dubi 
Jindřich Šimek, *15.8.1892 - †7.9.1967
Jindřich Šimek, *2.5.1921 - †29.1.1985
Rodina Saidlova
Rodina Skoupá
Rodina Mikešova
Rodina Maternova
Mikesova, Seidlova, Skoupych, Skoupých, Jindra, Jindrich, Matern, Materna, Maternová, Mikes, Mikeš, Mikešová, Saidl, Saidlová, Seidl, Seidlová, Simek, Simkova, Skoupa, Skoupy, Skoupý, Šimková 
Alžběta Horáková, *17.11.1868 - †13.3.1938
Josef Horák, *12.8.1868 - †24.2.1952
Alzbeta, Beta, Běta, Ela, Elisabeth, Horak, Horakova 
Josef Šrotýř, *5.2.1908 - †27.11.1988
Vlasta Šrotýřová, *16.3.1910 - †5.6.1938
Srotyr, Srotyrova 
Rodina Jeklova
Rodina Součkova
Marsnerova, Souckova, Jekl, Jeklová, Marsner, Maršner, Maršnerová, Soucek, Souček, Součková 
Horankova, Horanek, Hořánek, Hořánková 
Rodina Brychova
Mánička Brychová, *8.11.1909 - †7.9.1932
Anežka Brychová, *10.1.1884 - †27.10.1940
Josef Brych, syn, *1.3.1911 - †20.10.1950
Josef Brych, †19.10.1960
Josef Kváča, *30.8.1900 - †19.9.1976
Růžena Brychová - Kváčová, *12.10.1915 - †21.8.1992
Anezka, Mana, Máňa, Maria, Marie, Marina, Ruzena, Brejcha, Brejchova, Brejchová, Brychta, Brychtova, Brychtová, Kvaca, Kvacova 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz