Die Familie Vlček, Vlcek, Vlčková, Vlckova; Vlčkova, Vlckova

Vorher NameNächste Name

Seznam náhrobků

Die Aufschrift Andere Variante der Namen
Černovičky - sv. Vavřince
Rodina Vlčkova
Vlckova, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Jíloviště
Rodina Špačkova
Rodina Vlčkova
Spackova, Vlckova, Spacek, Špaček, Špačková, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Vlčkova
Rodina Krotilova
Dvorakova, Plechatych, Vlckova, Dvorak, Dvořák, Dvořáková, Krotil, Krotilová, Plechata, Plechatá, Plechaty, Plechatý, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Jeneč
Rodina Vlčkova, z Jenče
Vlckova, Vlcek, Vlček, Vlčková, Jenec, Jeneč 
Rodina Vlčkova
Vlckova, Vlcek, Vlček, Vlčková, Zabloudil, Zabloudilová 
Rodina Vlčkova
Vavrincova, Vlckova, Vavrinec, Vavřincová, Vavřinec, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Vinšova
Rodina Vlčkova
Rodina Balíkova
Balikova, Vinsova, Vlckova, Balik, Balík, Balíková, Vins, Vinš, Vinšová, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Vlčkova
Rodina Hruškova
Josef Vlček, *26.12.1911 - †11.10.1978
Antonie Vlčková, *6.3.1918 - †26.3.200?
Ladislav Hruška, *5.4.1933 - †24.6.1986
Rodina Kotoučova
Rodina Pulcova
Stanislav Pulec, *27.12.1950 - †15.4.1989
Kotoucova, Radosavljevicova, Antonia, Lada, Láďa, Hruska, Hruskova, Hrušková, Kotouc, Kotouč, Kotoučová, Pulcová, Radosavljevic, Radosavljevič, Radosavljevičová, Vlcek, Vlckova 
Slivenec
Rodina Vlčkova
Rohlickova, Vlckova, Rohlicek, Rohlíček, Rohlíčková, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Vlčkova
Kristufkova, Krištůfkova, Krystufkova, Krystuvkova, Kryštůvkova, Vlckova, Kristufek, Kristufková, Krištůfek, Krištůfková, Krystufek, Krystuvek, Kryštůfek, Kryštůfková, Kryštůvek, Kryštůvková, Vlcek, Vlček, Vlčková 
František Pešaut, *29.7.1917 - †1.3.1976
Karla Vaverková, *8.11.1900 - †19.5.1979
František Pešaut, *12.1.1944 - †1.2.2006
Rodina Vlčkova
Becvarova, Vlckova, Frantisek, Franz, Becvar, Bečvář, Bečvářová, Pesaut, Pesautova, Pešautová, Vaverka, Vaverkova, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Radova
manželé Radovi
Antonín Rousek, *29.3.1934 - †19.5.1999
Jaroslav Rada, *8.4.1901 - †2.3.1963
Anna Radová, *5.2.1900 - †22.1.1963
Rodina Tomšů
Rodina Vlčkova
Emil Cílek
Rodina Feřtekova
Rodina Holfeldova
Rodina Bláhova
Věra Holfeldová, *?.11.1921 - †5.11.2000
Blahova, Fertekova, Tomsu, Vlckova, Anne, Anni, Anton, Antonin, Antonius, Jara, Jára, Jarka, Vera, Blaha, Bláha, Blahová, Bláhová, Cilek, Cilkova, Cílková, Fertek, Feřtek, Feřteková, Holfeld, Lackinger, Lackingerová, Rouskova, Rousková, Vlcek, Vlček, Vlčková 
Rodina Vlčkova
Vlckova, Vlcek, Vlček, Vlčková 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Erstellt durch Petr Hloušek, www.rum.cz