Die Familie Morštajn, Morstajn, Morstein, Morštajnová, Morstajnova, Morsteinová, Morsteinova; Morsteinova, Morštajnova, Morstajnova

Vorher NameNächste Name

Seznam náhrobků

Die Aufschrift Andere Variante der Namen
Jeneč
Morstajnova, Morsteinova, Morstajn, Morstein, Morsteinová, Morštajn, Morštajnová 
Slivenec
Rodina Šopova
Morstajnova, Morštajnova, Sopova, Morstajn, Morstein, Morsteinová, Morštajn, Morštajnová, Sop, Šop, Šopová 
Rodina Karochova
Marie Morsteinová roz. Zápotocká, *30.9.1901 - †18.9.1969
Zapotockych, Zápotockých, Mana, Máňa, Maria, Marina, Karoch, Karochová, Morstajn, Morstajnova, Morstein, Morsteinova, Morštajn, Morštajnová, Zapotocka, Zapotocky, Zápotocký 
Rodina Čechova
Rodina Kaderkova
Rodina Feřtova
Rodina Vraných
Václav Feřtr, *12.2.1943 - †12.2.1996
Cechova, Fertova, Morstajnova, Morštajnova, Vranych, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Cech, Čech, Čechová, Fert, Fertr, Fertrova, Feřt, Feřtová, Feřtrová, Kaderka, Kaderková, Morstajn, Morstein, Morsteinová, Morštajn, Morštajnová, Vrana, Vraná, Vrany, Vraný 
Rodina Šmídova
Morstajnova, Morštajnova, Smidova, Morstajn, Morstein, Morsteinová, Morštajn, Morštajnová, Smid, Šmíd, Šmídová 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Erstellt durch Petr Hloušek, www.rum.cz