Rodina Maška, Maska, Mašek, Masek, Mašková, Maskova; Maškova, Maskova

Předchozí jménoDalší jméno

Seznam náhrobků

Nápis Další možná jména
Dubí - Sv. Jana Křtitele
Rodina Maškova, ze Dříně
Rodina Humlova, z Dubí
Rodina Plecitých
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Maskova, Plecitych, Stribrnych, Huml, Humlová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Plecita, Plecitá, Plecity, Plecitý, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Stribrna, Stribrny, Stříbrná, Stříbrný, Drin, Dříň, Dubi 
Kamberk
Anna Koupená, †17.1.1922 (71)
Josef Koupený, její manžel, †29.4.1891 (75)
Rodina Pokorných
Rodina Kosákova
Rodina Maškova
Rodina Simandlova
Rodina Kahounova
Kosakova, Košákova, Maskova, Mysliveckova, Pokornych, Vrtiskova, Anne, Anni, Kahoun, Kahounová, Kosak, Kosák, Kosáková, Košák, Košáková, Koupena, Koupeny, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Myslivecek, Mysliveček, Myslivečková, Pokorna, Pokorná, Pokorny, Pokorný, Simandl, Simandlová, Vrtiska, Vrtíška, Vrtíšková 
Černolice
Rodina Macelova
Rodina Maškova
Maskova, Macela, Macelová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Davle
Rodina Maškova
Rodina Havelkova
František Mašek, mlynář, *7.11.1841 - †8.12.1919
Anna Mašková, manželka, †26.1.1911
Božena Mašková, †22.6.1898
Ing. František Mašek, *12.9.1866 - †24.12.1911
Karel Mašek, mlynář, *8.1.1872 - †16.12.1934
Emilie Mašková, *9.2.1871 - †17.2.1948
Marie Troníčková roz. Mašková, *24.8.1881 - †18.7.1948
Anne, Anni, Bozena, Emiliana, Emiliána, Emílie, Frantisek, Franz, Kaja, Kája, Karl, Mana, Máňa, Maria, Marina, Havelka, Havelková, Masek, Maska, Maskova, Maška, Tronicek, Tronickova, Troníček 
Hrnčíře
Marie Mašková, *17.3.18?? - †
Toníček Zimmel, její vnuk, *26.5.1940 - †17.?.????
Jan Mašek
Marie Zimmelová, *21.2.1913 - †17.?.197?
Adolf Zimmel
Jaroslav Bartoš
Jeníček Bartoš
Ota Novotný, *1927 - †25.3.195?
Anton, Antonin, Antonín, Antonius, Hans, Honza, Ján, Jara, Jára, Jarka, Mana, Máňa, Maria, Marina, Otakar, Oto, Otto, Ottokar, Bartos, Bartosova, Masek, Maska, Maskova, Maška, Novotna, Novotná, Novotny, Zimmelova 
Jeneč
Ladislav Mašek, *1.5.1940 - †2.7.1991
Lada, Láďa, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková 
Rodina Maškova
Maskova, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Karlík
Rodina Prokešova
Rodina Maškova
x? Mašek, *29.9.1926 - †9.3.1990
x? Mašková, *27.3.1952 - †11.9.1994
Prokeschova, Prokesova, Prokschova, Masek, Maska, Maskova, Maška, Prokes, Prokesch, Prokeschová, Prokeš, Prokešová, Proksch, Prokschová 
Rodina Cmíralova
Rodina Maškova
Rodina Mimrova
Cmiralova, Maskova, Cmiral, Cmíral, Cmíralová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Mimra, Mimrová 
Rodina Maškova
Jezdikova, Maskova, Jezdik, Ježdík, Ježdíková, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Rodina Marvalova, z Vonoklas
Václav Mašek, *23.11.1895 - †24.10.1951
Marie Pešatová, *11.7.1911 - †14.3.1955(?)
Mana, Máňa, Maria, Marina, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Marval, Marvalová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Pesata, Pesatova, Pešata, Vonoklasy 
Emil Maška, *21.4.1929 - †13.7.2002
Vostrovskych, Masek, Maska, Maskova, Mašek, Mašková, Vostrovska, Vostrovská, Vostrovsky, Vostrovský 
Oběti světové války 1914 - 1919
Josef Váňa, *1889 v Letech - †1916 v Itálii
Josef Bartl, *12.1.1894 v Dobřichovicích - †2.10.1914 v Rusku
Karel Cipra, *24.1.1880 ve Vonoklasech - †21.7.1917 v Polsku
Jindřich Liechtenberg, *1886 v Letech - †1914 v Rusku
Bohumil Mašek, *1881 ve Vonoklasech - †1914 v Srbsku
František Klehovec, *1886 v Letech - †1914 ve Slavonii
Josef Tatar, *24.8.1880 v Dobřichovicích - †28.7.1916 v Rusku
Antonín Vlášek, *10.8.1894 v Letech - †23.8.1916 v Albánii
Josef Cicvárek, *23.2.1897 v Dobřichovicích - †5.2.1918 v Itálii
Karel Bolant, *1889 v Letech - †1916 c Albánii
František Prosický, *1882 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Hasák, *29.8.1886 - †30.7.1915 v Rusku
Josef Vlášek, *1873 v Dobřichovicích - †1917 v Albánii
Václav Minařík, *1898 v Rovině - †1915 u Tarno Pole
Antonín Cicvárek, *15.8.1892 z Vonoklas - †9.1917 v italském bojišti
František Kindl, *1917?? v Dobřichovicích - †1917 ve Vídni
František Friedl, *1887 v Rovině - †1916 v Polsku
Josef Kos, *7.5.1886 - †14.4.1917 v Rumunsku
Josef Vostrovský, *1894 v Dobřichovicích - †1915 ve Vídni
Václav Špirek, *1885 ve Vonoklasech - †1917 v Itálii
Alois Ráž, *1895 v Letech - †1916 v Rumunsku
Josef Zýka, *1890 v Karlíku - †7.5.1915 v Brně
Josef Mácha, *1891 v Karlíku - †9.12.1914 v Rusku
Jaroslav Hájek, *12.3.1891 v Dobřichovicích - †8.2.1915 v Srbsku
Ladislav Pouček, *16.4.1890 v Dobřichovicích - †18.4.1918 v Tyrolích
Bohumil Velebil, *1880 v Karlíku - †29.10.1916 v Itálii
Josef Rozsypal, *25.8.1894 v Dobřichovicích - †4.12.1917 v Itálii
Josef Host, *1874 v Dobřichovicích - †1915 v Srbsku
Josef Paul, *6.6.1879 ve Vonoklasech - †17.9.1920 na Rudém moři
Antonín Čepela, *1883 v Karlíku - †1915 v Itálii
Otto Unger, *21.7.1886 v Karlíku - †17.2.1917 v Itálii
Josef Miška, *1892 v Letech - †1914 v Srbsku
Josef Mareš, *1876 - †31.10.1915 v Košici

Václav Maria Tvrdý, dobrovolník pěš. plk. č. 28, *17.7.1879 - †3.5.1917
Anton, Antonin, Antonius, Frantisek, Franz, Jara, Jára, Jarka, Jindra, Jindrich, Kaja, Kája, Karl, Lada, Láďa, Mana, Máňa, Marie, Marina, Ota, Otakar, Oto, Ottokar, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Bártl, Bartlova, Bartlová, Bártlová, Bolantova, Bolantová, Cepela, Cepelova, Cicvarek, Cicvarkova, Cicvárková, Ciprova, Ciprová, Cypra, Cyprova, Cyprová, Čepelová, Friedlova, Friedlová, Hajek, Hajkova, Hájková, Hasak, Hasakova, Hasáková, Hostova, Hostová, Kindlova, Kindlová, Klehovcova, Klehovcová, Kosik, Kosík, Kosikova, Kosíková, Kosova, Kosová, Liechtenbergova, Liechtenbergová, Mach, Macha, Machova, Machová, Máchová, Mares, Maresova, Marešová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Minarik, Minarikova, Minaříková, Misek, Miska, Misko, Miskova, Míšek, Míško, Mišková, Míšková, Paulova, Paulová, Poucek, Pouckova, Poučková, Prosicka, Prosická, Prosicky, Raz, Razova, Rážová, Rozsypalova, Rozsypalová, Spirek, Spirk, Spirkova, Špírek, Špirk, Špirková, Špírková, Tatarova, Tatarová, Tvrda, Tvrdá, Tvrdy, Ungerova, Ungerová, Vana, Vanova, Váňová, Velebilova, Velebilová, Vlasek, Vlaskova, Vlášková, Vostrovska, Vostrovská, Vostrovsky, Zika, Zíka, Zikova, Ziková, Zíková, Zyka, Zykova, Zýková, Brno, Dobrichovice, Dobřichovice, Karlik, Karlík, Kosice, Košice, Lety, Rovina, Viden, Vídeň, Vonoklasy 
Slivenec
Jan Velíšek, *1821 - †1899
Anna Velíšková, *1833 - †1920
Václav Mašek, *6.6.1871 - †23.5.1921
Anne, Anni, Hans, Honza, Ján, Vaclav, Waclaw, Wáclaw, Wacslaw, Wácslaw, Wenzel, Wenzl, Masek, Maska, Maskova, Maška, Mašková, Velisek, Veliskova 
Martin Mašek, z Lochkova, †14.8.1867
Josefa Mašková provd. Vorlíčková, jeho manželka, †31.7.1899
Emanuel Mašek, úředník, *30.7.1903 - †25.9.1925
Masek, Maska, Maskova, Maška, Vorlicek, Vorlickova, Vorlíček, Lochkov 
Rodina Kocourova
Rodina Maškova
Maskova, Kocour, Kocourová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Rodina Sedlákova
František Sedlák, *14.10.1929 - †30.12.2005
Rodina Maškova
Rodina Rejnova
Rodina Klokanova
Maskova, Frantisek, Franz, Klokan, Klokanová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Rejna, Rejnová, Sedlak, Sedlakova, Sedláková 
Rodina Maškova
Rodina Vodákova
Rodina Veselých
Rodina Kostkova
Milánek Unreadable, *3.5.1951 - †29.9.1967
Maskova, Veselych, Vodakova, Milan, Kostka, Kostková, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková, Vesela, Veselá, Vesely, Veselý, Vodak, Vodák, Vodáková 
Rodina Vránova
Milena Mašková, Cajda, *13.3.1930 - †7.10.2004
Vranova, Masek, Maska, Maskova, Mašek, Maška, Vrana, Vrána, Vránová 
Rodina Maškova
Rodina Kalfusova
Ferdinand Kalfus, *26.7.1927 - †4.12.1996
Marie Mašková, *13.11.1907 - †17.11.2004
Josef Maška, *17.2.1897 - †22.5.1967
Mana, Máňa, Maria, Marina, Kalfusová, Masek, Maska, Maskova, Mašek 
Rodina Maškova
Rodina Harantova
Maskova, Harant, Harantová, Masek, Maska, Mašek, Maška, Mašková 
Rodina Štaflova
Rodina Hodačova
František Mašek, projektant, *5.8.1913 - †18.8.1999
Josefa Mašková, *22.9.1918 - †11.12.2002
Anna Štaplová roz. Šalja, *22.9.1875 - †13.11.1951
Rodina Plavcova
Hodacova, Staflova, Anne, Anni, Frantisek, Franz, Hodac, Hodač, Hodačová, Masek, Maska, Maskova, Maška, Plavcová, Plavec, Salja, Stafl, Stapl, Staplova, Štafl, Štaflová, Štapl 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Vytvořil Petr Hloušek, www.rum.cz