The Family Dolejš, Dolejs, Dolejší, Dolejsi, Dolejšová, Dolejsova; Dolejšova, Dolejsova, Dolejší, Dolejsi

Previous nameNext name

List of Gravestones

The lettering Other possible names
Dubí - Sv. Jana Křtitele
Josef Dolejš, †19.1.1910 (24)
Anna Dolejšová, †11,4,1927 (82)
Rodina Škampova, ze Dříně
Rodina Hříbalova, ze Dříně
Josef Procházka, *5.10.1897 - †13.10.1937
Hribalova, Skampova, Anne, Anni, Dolejs, Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Hribal, Hříbal, Hříbalová, Prochazka, Prochazkova, Procházková, Skampa, Škampa, Škampová, Drin, Dříň 
Davle
Rodina Dolejší, z Pikovic
Dolejsi, Dolejsova, Dolejšova, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Pikovice 
Jíloviště
Rodina Dolejšova
Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Dolejs, Dolejš, Dolejšová 
Jeneč
Rodina Balíkova
Rodina Dolejšova
Květoslava Balíková, *27.4.1917 - †17.9.2006
Bohumil Křivánek, Horoměřice, *15.8.1909 - †27.2.1964
Balikova, Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Kvetoslava, Kvetuse, Květuše, Balik, Balík, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Krivanek, Krivankova, Křivánková, Horomerice 
Rodina Rejhonova
Rodina Dolejšova
Rodina Müllerova
Rodina Vaňhova
Anna Jeřábková, *30.4.1891 - †9.1.1970
Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Mullerova, Vanhova, Anne, Anni, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Jerabek, Jerabkova, Jeřábek, Muller, Müller, Müllerová, Rejhon, Rejhonová, Vanha, Vaňha, Vaňhová 
Karlík
Rodina Dolejšova
Rodina Heřmanova
Ph. Dr. Zdeněk Daneš, profesor, *13.5.1922 - †4.8.1993
Dolejsi, Dolejsova, Dolejší, Hermannova, Hermanova, Herrmannova, Zdenek, Danes, Danesova, Danešová, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Herman, Hermann, Hermannová, Herrmann, Herrmannová, Heřman, Heřmanová 
Rodina Dolejší, z Letů
Rodina Volfova
Dolejsi, Dolejsova, Dolejšova, Wolfova, Dolejs, Dolejš, Dolejšová, Volf, Volfová, Wolf, Wolfová, Lety 

Google
 

WebArchiv - archiv českého webu  
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Created by Petr Hloušek, www.rum.cz